•  
  Pin Laptop Apple A1185 (WHITE/BLACK)
  900.000 900.000
  Pin Laptop Apple A1185 (WHITE/BLACK)

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Apple A1185 (WHITE/BLACK)
  900.000 900.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: A1185 (WHITE/BLACK)
  Đời máy: Apple: MA472 , MA472*/A , MA472B/A , MA472J/A , MA472LL/A , MA472SA/A, MA472TA/A , MA472X/A ,, MA472CH/A, MA472F/A , MacBook 13": A1181
  Dung lượng:10.8v - 5500mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Asus UL80V
  990.000 990.000
  Pin Laptop Asus UL80V

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Asus UL80V
  990.000 990.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: UL80V
  Đời máy: ▪ Asus U series: UL80V,UL81V
  Dung lượng:10.8v - 4800mah Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell 6400
  600.000 600.000
  Dell Pin Laptop Dell 6400

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell 6400
  600.000 600.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Pin Laptop Dell 6400
  Mã Pin: 6400
  Đời máy: ▪ Dell Inspiron: 6000,6400,9200,9300,9400, ▪ Dell Inspirron: XPS M170,XPS M1710,XPS Gen 2, ▪ Dell Inspiron: E1505,E1705
  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell 1735
  850.000 850.000
  Dell Pin Laptop Dell 1735

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell 1735
  850.000 850.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Pin Laptop Dell 1735
  Mã Pin: 1735
  Đời máy: ▪ Dell Studio 17: 1735 Series , 1736 , 1737
  Dung lượng:11.1V - 5200mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Lenovo G430
  680.000 680.000
  Lenovo Pin Laptop Lenovo G430

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Lenovo G430
  680.000 680.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Lenovo G430
  Đời máy: * Lenovo G430, G430A, G530, G530A, L3000 Series:
  ▪ Lenovo 3000: (N500 Series): Type 4233-52U
  ▪ Lenovo3000: (G430 Series): 3000 G430 4152, 3000 G430 4153, 3000 G430A, 3000 G430L, 3000 G430M
  ▪ Lenovo 3000: (G450 Series): 3000 G450 2949, 3000 G450A,3000 G45
  Dung lượng:11.1v 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Acer 4810T
  650.000 650.000
  Acer Pin Laptop Acer 4810T

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Acer 4810T
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Acer 4810T
  Đời máy: ▪ Acer Aspire 3810T: 351G25, 351G25N, 352G32na, 354G32n, 6415
  ▪ Aspire 3810T: H22, H22F, S22, S22F
  ▪ Aspire 3810TZ: 4880
  ▪ Aspire 4810: 4439
  ▪ Aspire 4810T: 352G32Mn, 353G25Mn, 8480
  ▪ Aspire 4810TG: R23, R23F
  ▪ Aspire 4810TZ: 4011
  ▪ Aspire 5810T: 354G32Mn
  Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop IBM T60
  650.000 650.000
  Pin Laptop IBM T60

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop IBM T60
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop IBM T60
  Đời máy: ▪ IBM \"T\" series : T60 Series, T61, T400
  Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP DV2000H
  1.050.000 1.050.000
  Pin Laptop HP DV2000H

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP DV2000H
  1.050.000 1.050.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop HP DV2000H
  Đời máy: ▪ HP Pavilion DV:DV2000, DV2100, DV2200, DV2300, DV2400, DV2500, DV2600, DV2700, DV2800. ▪ HP Pavilion 6000: DV6000, DV6100, DV6200, DV6300, DV6400, DV6500, DV6600, DV6700, DV6800.
  ▪ Compaq PresarioV:C700,F700,V3000, V6000, V6100, V620
  Dung lượng:10.8V - 8800mAh Li-ion
  Cells: 12 Cells
 •  
  Pin Laptop HP 4310S
  980.000 980.000
  Pin Laptop HP 4310S

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP 4310S
  980.000 980.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: 4310S
  Đời máy: ▪ HP: Probook: 4310S
  Dung lượng:14.8v 4800mAh Li-ion
  Cells: 8 Cells
 •  
  Pin Laptop Toshiba PA3450
  850.000 850.000
  Pin Laptop Toshiba PA3450

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Toshiba PA3450
  850.000 850.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: PA3450
  Đời máy: ▪ Toshiba Satellite: L10,L20,L30
  Dung lượng:14.8v 6600MAH Li-Ion
  Cells: 8 Cells
 •  
  Pin Laptop Apple A1175
  900.000 900.000
  Pin Laptop Apple A1175

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Apple A1175
  900.000 900.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: A1175
  Đời máy: 15-inc MacBook Pro A1175
  Dung lượng:10.8v - 6000mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell D400
  600.000 600.000
  Pin Laptop Dell D400

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell D400
  600.000 600.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: D400
  Đời máy: ▪ Dell Latitude : D400,Series
  Dung lượng:11.1V - 3800mAhLi-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell 6400H
  850.000 850.000
  Dell Pin Laptop Dell 6400H

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell 6400H
  850.000 850.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Pin Laptop Dell 6400H
  Mã Pin: 6400H
  Đời máy: ▪ Dell Inspiron: 6000,6400,9200,9300,9400, ▪ Dell Inspirron: XPS M170,XPS M1710,XPS Gen 2, ▪ Dell Inspiron: E1505,E1705
  Dung lượng:11.1V - 7200mAh Li-ion
  Cells: 9 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell D810
  850.000 850.000
  Dell Pin Laptop Dell D810

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell D810
  850.000 850.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Pin Laptop Dell D810
  Mã Pin: D810
  Đời máy: ▪ Dell Latitude: D810 Precision M70
  Dung lượng:11.1V - 7200mAh Li-ion
  Cells: 9 Cells
 •  
  Pin Laptop Lenovo G450
  680.000 680.000
  Lenovo Pin Laptop Lenovo G450

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Lenovo G450
  680.000 680.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Lenovo G450
  Đời máy: G450
  Dung lượng:11.1v 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Acer 5220
  650.000 650.000
  Acer Pin Laptop Acer 5220

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Acer 5220
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Acer 5220
  Đời máy: - Acer Aspire : 7520G, 5520, 5920, 6920,
  6920G, 7520, 7720, 7720G, 7720Z, 8920,
  8920G,8930
  - Travelmate: 5220,5310,5320,5620
  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop IBM T60H
  850.000 850.000
  Pin Laptop IBM T60H

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop IBM T60H
  850.000 850.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop IBM T60H
  Đời máy: ▪ IBM \"T\" series : T60 Series, T61, T400
  Dung lượng:10.8V - 7200mAh Li-ion
  Cells: 9 Cells
 •  
  Pin Laptop HP DV9000
  850.000 850.000
  HP Pin Laptop HP DV9000

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP DV9000
  850.000 850.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop HP DV9000
  Đời máy: ▪ HP Pavilion dv9000: DV9100, DV9200, DV9500, DV9600, DV9700
  Dung lượng:14.4V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 8 Cells
 •  
  Pin Laptop HP CQ35
  650.000 650.000
  Pin Laptop HP CQ35

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP CQ35
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: CQ35
  Đời máy: ▪ HP Pavilion: CQ35,DV3
  Dung lượng:10.8v 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Toshiba PA 3591
  650.000 650.000
  Pin Laptop Toshiba PA 3591

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Toshiba PA 3591
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: PA 3591
  Đời máy: Toshiba satellite L40 - L45
  Dung lượng : 14.4V 2600MAH li-on
  Cells: 4 Cells
 •  
  Pin Laptop Apple A1280
  1.000.000 1.000.000
  Pin Laptop Apple A1280

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Apple A1280
  1.000.000 1.000.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: A1280
  Đời máy: 13.3-inch MacBook Pro
  Dung lượng: 4800mAh
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell D410
  600.000 600.000
  Pin Laptop Dell D410

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell D410
  600.000 600.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: D410
  Đời máy: ▪ Dell: Latitude D410 Series
  Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell latitude E6400E6410E6500E6510
  780.000 780.000
  Dell Pin Laptop Dell latitude E6400E6410E6500E6510

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell latitude E6400E6410E6500E6510
  780.000 780.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Pin Laptop Dell latitude E6400E6410E6500E6510
  Mã Pin: Dell latitude E6400,E6410,E6500,E6510
  Đời máy: ▪ Dell Latitude: E6400, E6400 ATG, E6500 ▪ Dell Precision: M2400, M4400, M6400
  Dung lượng:11.1V - 5600mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell 1310
  650.000 650.000
  Dell Pin Laptop Dell 1310

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell 1310
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Pin Laptop Dell 1310
  Mã Pin: 1310
  Đời máy: ▪ Dell Vostro: 1310,1320,Vostro 1510,VO
  Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Sony BP2T
  650.000 650.000
  Sony Pin Laptop Sony BP2T

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Sony BP2T
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Sony BP2T
  Đời máy: ▪ SONY: ( TR1C,TR2C,TR3CN,TR5C,TR5ZC), ▪ SONY: PCG-481N
  Dung lượng:11.1V 4400mAhLi-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Acer 5500
  650.000 650.000
  Acer Pin Laptop Acer 5500

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Acer 5500
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Acer 5500
  Đời máy: ▪ Acer Aspire: 3050,3220,3680,3600,
  5050,5570,5573,5580 ,5583
  - Acer Travelmate: 2480,3240,3260,3270
  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop IBM T61
  650.000 650.000
  Pin Laptop IBM T61

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop IBM T61
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop IBM T61
  Đời máy: ▪ IBM: R61 (14\" wide),T61 (14\" wide)
  Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP NC6000
  650.000 650.000
  HP Pin Laptop HP NC6000

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP NC6000
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Pin Laptop HP NC6000
  Mã Pin: NC6000
  Đời máy: ▪ HP Compaq Business : NC6000, NC8000, NX5000,
  ▪ HP Compaq mobile workstation: NW8000
  Dung lượng:10.8V - 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP NC4000
  650.000 650.000
  Pin Laptop HP NC4000

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP NC4000
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: NC4000
  Đời máy: ▪ HP COMPAQ: Business Notebook
  Nc4000 ,Nc4010
  Dung lượng:11.1v 3600mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Toshiba PA3465U
  650.000 650.000
  Pin Laptop Toshiba PA3465U

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Toshiba PA3465U
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: PA3465U
  Đời máy: ▪ TOSHIBA Satellite Pro: M70-134,
  ▪ Toshiba Dyna book Satellite: A80,A85,m45,M55,M70
  Dung lượng:10.8V 4800mAhLi-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Apple A1245
  1.150.000 1.150.000
  Pin Laptop Apple A1245

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Apple A1245
  1.150.000 1.150.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: A1245
  Đời máy: Apple: Macbook AIR
  Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell D420
  600.000 600.000
  Pin Laptop Dell D420

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell D420
  600.000 600.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: D420
  Đời máy: ▪ Dell: Latitude D420, D430
  Dung lượng:11.1V - 3600mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
1 2 3 4 5 Next
PIN Laptop

PIN Laptop

Hãng sản xuất

Sản phẩm đã xem