•  
  Pin Laptop Asus EEE PC901 (WHITE/BLACK)
  650.000 650.000
  Pin Laptop Asus EEE PC901 (WHITE/BLACK)

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Asus EEE PC901 (WHITE/BLACK)
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: EEE PC901 (WHITE/BLACK)
  Đời máy: ▪ EEE PC: 901, 1000, 1000H
  Dung lượng:7.4v - 6600mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell M1330
  650.000 650.000
  Pin Laptop Dell M1330

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell M1330
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: M1330
  Đời máy: ▪ Dell XPS 1330
  INPRISON 1328
  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell N5010
  850.000 850.000
  Dell Pin Laptop Dell N5010

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell N5010
  850.000 850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Pin Laptop Dell N5010
  Mã Pin: N5010
  Đời máy: ▪ Dell Inspiron:13R,14R,15R,N5010,N4010
  Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell V1200
  680.000 680.000
  Pin Laptop Dell V1200

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell V1200
  680.000 680.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Dell V1200
  Đời máy: ▪ Dell Vostro: 1200 series, Compal JFT00 series
  Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Sony BPS22
  1.600.000 1.600.000
  Sony Pin Laptop Sony BPS22

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Sony BPS22
  1.600.000 1.600.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Sony BPS22
  Đời máy: ▪ SONY VAIO: EA,EB,NW,….
  Dung lượng:10.8V 4400mAhLi-ion (pin Zin)
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Acer TM4000
  850.000 850.000
  Acer Pin Laptop Acer TM4000

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Acer TM4000
  850.000 850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Acer TM4000
  Đời máy: ▪ Acer TravelMat: 2300,4000,
  - Aspire 1410,1640,1650,1680,1690,
  Dung lượng:14.8V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 8 Cells
 •  
  Pin Laptop IBM X60
  650.000 650.000
  Pin Laptop IBM X60

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop IBM X60
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop IBM X60
  Đời máy: ▪ IBM: ThinkPad X60, X61sSeries
  Dung lượng:14.4V - 2600mAh Li-ion
  Cells: 4 Cells
 •  
  Pin Laptop HP DV7
  850.000 850.000
  Pin Laptop HP DV7

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP DV7
  850.000 850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: DV7
  Đời máy: ▪ HP Pavilion: Dv7, Dv7T, Dv7Z
  Dung lượng:14.4V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 8 Cells
 •  
  Pin Laptop HP 4410S
  690.000 690.000
  Pin Laptop HP 4410S

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP 4410S
  690.000 690.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: 4410S
  Đời máy: ▪ HP Pro book: 4410S, 4415S
  Dung lượng:4800mAh
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Asus EEE PC901H
  780.000 780.000
  Asus Pin Laptop Asus EEE PC901H

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Asus EEE PC901H
  780.000 780.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Pin Laptop Asus EEE PC901H
  Mã Pin: EEE PC901H
  Đời máy: ▪ EEE PC: 901, 1000, 1000H
  Dung lượng:7.4v - 12.000mAh Li-ion
  Cells: 9 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell D600
  600.000 600.000
  Pin Laptop Dell D600

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell D600
  600.000 600.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: D600
  Đời máy: ▪ Dell Latitude D600,D610,D500,D510
  Dung lượng:11.1V - 4700mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell 1427
  650.000 650.000
  Dell Pin Laptop Dell 1427

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell 1427
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Pin Laptop Dell 1427
  Mã Pin: 1427
  Đời máy: ▪ INPRISON 1427,1425

  Dung lượng:10.8V - 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Lenovo G230
  850.000 850.000
  Pin Laptop Lenovo G230

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Lenovo G230
  850.000 850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Lenovo G230
  Đời máy: Lenovo G230
  Dung lượng:11.1v 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Sony BPS5
  650.000 650.000
  Sony Pin Laptop Sony BPS5

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Sony BPS5
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Sony BPS5
  Đời máy: ▪ SONY: VGN-TX: 15C/W, 16C , 16C/W
  ▪ SONY: VGN-TX: 16GP/W , 16LP/W , 16SP/W
  ▪ SONY: VGN-TX: 16TP, 17C/B, 17C/L
  ▪ SONY: VGN-TX: 17GP/B , 17GP/W, 17TP
  ▪ SONY: VGN-TX: 1HP , 1HP/W 1XP
  ▪ SONY: VGN-TX: 1XP/B , P/L
  Dung lượng:7.2v 7200mAh-Li-on
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Acer 5745G
  850.000 850.000
  Acer Pin Laptop Acer 5745G

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Acer 5745G
  850.000 850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Acer 5745G
  Đời máy: ▪ Aspire: 5745G,4745G
  Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop IBM X60H
  850.000 850.000
  Pin Laptop IBM X60H

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop IBM X60H
  850.000 850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop IBM X60H
  Đời máy: ▪ IBM: ThinkPad X60, X61sSeries
  Dung lượng:14.4V - 5200mAh Li-ion
  Cells: 8 Cells
 •  
  Pin cho máy HP CQ42
  650.000 650.000
  Pin cho máy HP CQ42

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin cho máy HP CQ42
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: CQ42
  Đời máy: ▪ HP Pavilion: CQ32,CQ42,G42,CQ62
  Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP 4420S
  690.000 690.000
  HP Pin Laptop HP 4420S

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP 4420S
  690.000 690.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop HP 4420S
  Đời máy: ▪ HP Pro book: 4420, 4420S
  Dung lượng:4800mAh
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Asus EEE PC 700
  650.000 650.000
  Pin Laptop Asus EEE PC 700

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Asus EEE PC 700
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: EEE PC 700
  Đời máy: ▪ EEE PC: 2G Surf, 8G, 4G Surf,
  Eee PC 701, Eee PC 900, S9....2G
  Dung lượng:7.4v - 4200mAh Li-ion
  Cells: 4 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell 710M
  600.000 600.000
  Pin Laptop Dell 710M

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell 710M
  600.000 600.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: 710M
  Đời máy: ▪ Dell Inspiron 700m Series , Inspiron 710m
  Dung lượng:14.8V - 2200mAh Li-ion
  Cells: 4 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell 1435
  850.000 850.000
  Dell Pin Laptop Dell 1435

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell 1435
  850.000 850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Pin Laptop Dell 1435
  Mã Pin: 1435
  Đời máy: ▪ Dell Studio 1435
  Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Lenovo U330/U350
  900.000 900.000
  Pin Laptop Lenovo U330/U350

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Lenovo U330/U350
  900.000 900.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Lenovo U330/U350
  Đời máy: ▪ Lenovo:U300,U330/U350,U355
  Dung lượng:10.8V 4400MAHLi-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Sony BP2R
  650.000 650.000
  Pin Laptop Sony BP2R

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Sony BP2R
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Sony BP2R
  Đời máy: ▪ SONY VAIO: PCG-R505 Series
  Dung lượng:14.8V 2600mAhLi-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Acer 4741G
  790.000 790.000
  Acer Pin Laptop Acer 4741G

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Acer 4741G
  790.000 790.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Acer 4741G
  Đời máy: ▪Aspire 4738,4741, 4751
  Dung lượng:10.8v - 4800mAh Li-ion
  Cells: 8 Cells
 •  
  Pin Laptop IBM X61T
  850.000 850.000
  IBM Pin Laptop IBM X61T

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop IBM X61T
  850.000 850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop IBM X61T
  Đời máy: ▪ IBM: ThinkPad X60T,X61T Series
  Dung lượng:14.4V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 8 Cells
 •  
  Pin Laptop HP CQ20
  650.000 650.000
  Pin Laptop HP CQ20

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP CQ20
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: CQ20
  Đời máy: ▪ HP Pavilion: CQ20
  Dung lượng:14.4V - 2200mAh Li-ion
  Cells: 4 Cells
 •  
  Pin Laptop HP HPMini 1000
  750.000 750.000
  Pin Laptop HP HPMini 1000

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP HPMini 1000
  750.000 750.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: HPMini 1000
  Đời máy: ▪ HP Mini 1000,1100,1120
  Dung lượng:14.8v 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Asus EEPC 1100
  650.000 650.000
  Pin Laptop Asus EEPC 1100

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Asus EEPC 1100
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: EEPC 1100
  Đời máy: ▪ Asus: EEPC 1100,1101,1005Ha
  Dung lượng:10.8v - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell D620
  650.000 650.000
  Pin Laptop Dell D620

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell D620
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: D620
  Đời máy: ▪ Dell : Latitude D620, Latitude D630
  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell 1420
  600.000 600.000
  Dell Pin Laptop Dell 1420

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell 1420
  600.000 600.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Pin Laptop Dell 1420
  Mã Pin: 1420
  Đời máy: ▪ Dell: 1400 1420
  Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Lenovo N100
  600.000 600.000
  Pin Laptop Lenovo N100

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Lenovo N100
  600.000 600.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Lenovo N100
  Đời máy: ▪ Lenovo: 3000 N100
  Dung lượng:14.8v 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Sony BPS8/white
  1.300.000 1.300.000
  Sony Pin Laptop Sony BPS8/white

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Sony BPS8/white
  1.300.000 1.300.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Sony BPS8/white
  Đời máy: SONY VAIO: FZ18E, FZ19VN, FZ21E, FZ29VN,
  FZ18M FZ21M, FZ11S ,FZ21S ,FZ11Z, FZ21Z
  Dung lượng:11.1V 5200mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
1 2 3 4 5 Next
PIN Laptop

PIN Laptop

Hãng sản xuất

Sản phẩm đã xem