•  
  Pin Laptop Asus A32-T12
  650.000 650.000
  Pin Laptop Asus A32-T12

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Asus A32-T12
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: A32-T12
  Đời máy: ▪ Asus T12: T12C, T12Er, T12Fg,
  T12Jg, T12Mg, T12Ug,
  ▪ Asus X series: X51H, Asus X51L,
  Asus X51R, Asus X51RL
  Dung lượng:11.1V - 4800MAH Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell D820H
  850.000 850.000
  Pin Laptop Dell D820H

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell D820H
  850.000 850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Pin Laptop Dell D820H
  Mã Pin: D820H
  Đời máy: ▪ Dell : Latitude D820, Latitude D830
  Dung lượng:11.1V - 7200mAh Li-ion
  Cells: 9 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell 1535
  780.000 780.000
  Dell Pin Laptop Dell 1535

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell 1535
  780.000 780.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Pin Laptop Dell 1535
  Mã Pin: 1535
  Đời máy: ▪ Dell Studio15: 1535, 1536, 1537, 1555
  Dung lượng:11.1V - 5200mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Lenovo Y410
  650.000 650.000
  Lenovo Pin Laptop Lenovo Y410

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Lenovo Y410
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Lenovo Y410
  Đời máy: ▪ Lenovo: 3000 Y400, Y410
  Dung lượng:10.8v 5200mAh Liion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Acer ANJ1
  650.000 650.000
  Acer Pin Laptop Acer ANJ1

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Acer ANJ1
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Acer ANJ1
  Đời máy: ▪ Acer Aspire :3620 3624 5540 5560
  - Acer Travelmate: 2420 3240 3280
  - Acer : 2400 3200
  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop IBM T40
  650.000 650.000
  Pin Laptop IBM T40

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop IBM T40
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: T40
  Đời máy: ▪ IBM "T" series : T40Series , R50
  Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP DV1000
  650.000 650.000
  HP Pin Laptop HP DV1000

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP DV1000
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop HP DV1000
  Đời máy: ▪ HP Pavilion: ZE2000T, ZE2000Z,M2000 Series
  ▪ HP Presario: DV1000,M2001AP,C300,C500
  Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP 6520
  650.000 650.000
  Pin Laptop HP 6520

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP 6520
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: 6520
  Đời máy: Business Notebook: 6520S, 6530s,
  6531s, 6535S
  ▪ HP: 540,HP 541,COMPAQ 510
  Dung lượng:10.8v 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Toshiba PA3384
  850.000 850.000
  Pin Laptop Toshiba PA3384

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Toshiba PA3384
  850.000 850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: PA3384
  Đời máy: ▪ Toshiba Satellite: A60 series
  Satellite A65 series
  Dung lượng:14.8v 4400MAH Li-Ion
  Cells: 8 Cells
 •  
  Pin Laptop Asus F9
  650.000 650.000
  Pin Laptop Asus F9

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Asus F9
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: F9
  Đời máy: ▪ ASUS F9 Series: F9Dc, F9E, F9F, F9J, F9S, ,F9F,F9J,F9S,F9E,A32-F9,A31-F9
  Dung lượng:11.1V - 4800MAH Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell 6000
  600.000 600.000
  Pin Laptop Dell 6000

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell 6000
  600.000 600.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Pin Laptop Dell 6000
  Mã Pin: 6000
  Đời máy: ▪ Dell : Inspiron 9300, 6000 Series
  Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell 1564
  890.000 890.000
  Dell Pin Laptop Dell 1564

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell 1564
  890.000 890.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Pin Laptop Dell 1564
  Mã Pin: 1564
  Đời máy: ▪ Dell: Inprison 1464,1564
  Dung lượng:11.1V - 5200mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Lenovo G410
  650.000 650.000
  Lenovo Pin Laptop Lenovo G410

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Lenovo G410
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Lenovo G410
  Đời máy: ▪ IBM ThinkPad LENOVO: 3000 G400,
  G410 SERIES, C460
  Dung lượng:10.8v 4.8W Liion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Acer 4710/4730Z
  650.000 650.000
  Acer Pin Laptop Acer 4710/4730Z

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Acer 4710/4730Z
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Acer 4710/4730Z
  Đời máy : Aspire 4310,4320,4332,4510,4520,
  4710.4720,4730Z,4920
  Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop IBM T40H
  850.000 850.000
  Pin Laptop IBM T40H

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop IBM T40H
  850.000 850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop IBM T40H
  Đời máy: ▪ IBM \"T\" series : T40Series
  Dung lượng:10.8V - 6600mAh Li-ion
  Cells: 9 Cells
 •  
  Pin Laptop HP DV2000
  650.000 650.000
  HP Pin Laptop HP DV2000

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP DV2000
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop HP DV2000
  Đời máy: ▪ HP Pavilion DV: DV2000, DV2100, DV2200, DV2300, DV2400, DV2500, DV2600, DV2700, DV2800. ▪ HP Pavilion 6000: DV6000, DV6100, DV6200, DV6300, DV6400, DV6500, DV6600, DV6700, DV6800.
  ▪ Compaq PresarioV: C700,F700,V3000, V6000, V6100, V620
  Dung lượng:10.8V - 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP 4510S
  Pin Laptop HP 4510S

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP 4510S
  Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã máy: 4510S
  Đời máy: - Probook: 4510S,4515s, 4710S
  Dung lượng: - 10.8V - 4400 mAh
  Cells: - 6 cell
 •  
  Pin Laptop Toshiba PA3399(Centrino)
  650.000 650.000
  Pin Laptop Toshiba PA3399(Centrino)

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Toshiba PA3399(Centrino)
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: PA3399(Centrino)
  Đời máy: ▪ Toshiba Satellite: M40, M45
  (except M45-S165 & M45-S1651),M50,M55,
  ▪ ToshibaTecra: A3,A4,A5,S2 Series,A80
  M100,M105,A100,A105,
  Dung lượng:10.8v 4800MAH Li-Ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Asus M9
  650.000 650.000
  Pin Laptop Asus M9

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Asus M9
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: M9
  Đời máy: ASUS M9 Series: M9A, M9F, M9J, M9V
  Dung lượng:14.8v - 6600mah Li-ion
  Cells: 12 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell A840
  780.000 780.000
  Dell Pin Laptop Dell A840

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell A840
  780.000 780.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Pin Laptop Dell A840
  Mã Pin: A840
  Đời máy: ▪ Dell Inspiron 1410 ▪ Dell Vostro: 1014, 1015, ▪ Dell Vostro: A840, A860, A860n
  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell 1735
  850.000 850.000
  Dell Pin Laptop Dell 1735

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell 1735
  850.000 850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Pin Laptop Dell 1735
  Mã Pin: 1735
  Đời máy: ▪ Dell Studio 17: 1735 Series , 1736 , 1737
  Dung lượng:11.1V - 5200mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Lenovo G430
  680.000 680.000
  Lenovo Pin Laptop Lenovo G430

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Lenovo G430
  680.000 680.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Lenovo G430
  Đời máy: * Lenovo G430, G430A, G530, G530A, L3000 Series:
  ▪ Lenovo 3000: (N500 Series): Type 4233-52U
  ▪ Lenovo3000: (G430 Series): 3000 G430 4152, 3000 G430 4153, 3000 G430A, 3000 G430L, 3000 G430M
  ▪ Lenovo 3000: (G450 Series): 3000 G450 2949, 3000 G450A,3000 G45
  Dung lượng:11.1v 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Acer 4810T
  650.000 650.000
  Acer Pin Laptop Acer 4810T

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Acer 4810T
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Acer 4810T
  Đời máy: ▪ Acer Aspire 3810T: 351G25, 351G25N, 352G32na, 354G32n, 6415
  ▪ Aspire 3810T: H22, H22F, S22, S22F
  ▪ Aspire 3810TZ: 4880
  ▪ Aspire 4810: 4439
  ▪ Aspire 4810T: 352G32Mn, 353G25Mn, 8480
  ▪ Aspire 4810TG: R23, R23F
  ▪ Aspire 4810TZ: 4011
  ▪ Aspire 5810T: 354G32Mn
  Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop IBM T60
  650.000 650.000
  Pin Laptop IBM T60

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop IBM T60
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop IBM T60
  Đời máy: ▪ IBM \"T\" series : T60 Series, T61, T400
  Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP DV2000H
  1.050.000 1.050.000
  Pin Laptop HP DV2000H

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP DV2000H
  1.050.000 1.050.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop HP DV2000H
  Đời máy: ▪ HP Pavilion DV:DV2000, DV2100, DV2200, DV2300, DV2400, DV2500, DV2600, DV2700, DV2800. ▪ HP Pavilion 6000: DV6000, DV6100, DV6200, DV6300, DV6400, DV6500, DV6600, DV6700, DV6800.
  ▪ Compaq PresarioV:C700,F700,V3000, V6000, V6100, V620
  Dung lượng:10.8V - 8800mAh Li-ion
  Cells: 12 Cells
 •  
  Pin Laptop HP 4310S
  980.000 980.000
  Pin Laptop HP 4310S

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP 4310S
  980.000 980.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: 4310S
  Đời máy: ▪ HP: Probook: 4310S
  Dung lượng:14.8v 4800mAh Li-ion
  Cells: 8 Cells
 •  
  Pin Laptop Toshiba PA3450
  850.000 850.000
  Pin Laptop Toshiba PA3450

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Toshiba PA3450
  850.000 850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: PA3450
  Đời máy: ▪ Toshiba Satellite: L10,L20,L30
  Dung lượng:14.8v 6600MAH Li-Ion
  Cells: 8 Cells
 •  
  Pin Laptop Apple A1185 (WHITE/BLACK)
  900.000 900.000
  Pin Laptop Apple A1185 (WHITE/BLACK)

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Apple A1185 (WHITE/BLACK)
  900.000 900.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: A1185 (WHITE/BLACK)
  Đời máy: Apple: MA472 , MA472*/A , MA472B/A , MA472J/A , MA472LL/A , MA472SA/A, MA472TA/A , MA472X/A ,, MA472CH/A, MA472F/A , MacBook 13": A1181
  Dung lượng:10.8v - 5500mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Asus UL80V
  990.000 990.000
  Pin Laptop Asus UL80V

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Asus UL80V
  990.000 990.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: UL80V
  Đời máy: ▪ Asus U series: UL80V,UL81V
  Dung lượng:10.8v - 4800mah Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell 6400
  600.000 600.000
  Dell Pin Laptop Dell 6400

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell 6400
  600.000 600.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Pin Laptop Dell 6400
  Mã Pin: 6400
  Đời máy: ▪ Dell Inspiron: 6000,6400,9200,9300,9400, ▪ Dell Inspirron: XPS M170,XPS M1710,XPS Gen 2, ▪ Dell Inspiron: E1505,E1705
  Dung lượng:11.1V - 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Dell D810
  850.000 850.000
  Dell Pin Laptop Dell D810

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Dell D810
  850.000 850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Pin Laptop Dell D810
  Mã Pin: D810
  Đời máy: ▪ Dell Latitude: D810 Precision M70
  Dung lượng:11.1V - 7200mAh Li-ion
  Cells: 9 Cells
 •  
  Pin Laptop Lenovo G450
  680.000 680.000
  Lenovo Pin Laptop Lenovo G450

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Lenovo G450
  680.000 680.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Lenovo G450
  Đời máy: G450
  Dung lượng:11.1v 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
1 2 3 4 5 Next
PIN Laptop

PIN Laptop

Hãng sản xuất

Sản phẩm đã xem