Hello

Hà Nội: 49 Thái Hà | 151 Lê Thanh Nghị và 63 Trần Thái Tông ● HCM: 158 - 160 Lý Thường Kiệt | 330-332 Võ Văn Tần | 84T/14 Trần Đình Xu ● Bắc Ninh: Số 4 Nguyễn Văn Cừ - Ninh Xá

DANH MỤC SẢN PHẨM

iPhone

Điện Thoại iPhone 15 PRO MAX 1TB Titan Chính Hãng VNA LIÊN HỆ

Điện Thoại iPhone 15 PRO MAX 1TB Titan Chính Hãng VNA

Công nghệ màn hình: Super Retina XDR OLED Độ phân giải: 1290 x 2796 Màn hình rộng: 6.7‑inch Độ phân giải: Camera Chính 48MP: 24 mm, khẩu độ ƒ/1.78, Camera Ultra Wide 12MP: 13 mm, khẩu độ ƒ/2.2, Telephoto 3x 12MP: 77 mm, khẩu độ ƒ/2.8, 12MP, khẩu độ ƒ/1.9 Hệ điều hành: iOS 17

Giá khuyến mãi: 46.999.000 đ

Giá Xả Kho:

0 đ

Giá Back to School:

0 đ

Điện Thoại iPhone 15 PRO MAX 512GB Titan Chính Hãng VNA LIÊN HỆ

Điện Thoại iPhone 15 PRO MAX 512GB Titan Chính Hãng VNA

Công nghệ màn hình: Super Retina XDR OLED Độ phân giải: 1290 x 2796 Màn hình rộng: 6.7‑inch Độ phân giải: Camera Chính 48MP: 24 mm, khẩu độ ƒ/1.78, Camera Ultra Wide 12MP: 13 mm, khẩu độ ƒ/2.2, Telephoto 3x 12MP: 77 mm, khẩu độ ƒ/2.8, 12MP, khẩu độ ƒ/1.9 Hệ điều hành: iOS 17

Giá khuyến mãi: 40.999.000 đ

Giá Xả Kho:

0 đ

Giá Back to School:

0 đ

Điện Thoại iPhone 15 PRO MAX 256GB Titan Chính Hãng VNA LIÊN HỆ

Điện Thoại iPhone 15 PRO MAX 256GB Titan Chính Hãng VNA

Công nghệ màn hình: Super Retina XDR OLED Độ phân giải: 1290 x 2796 Màn hình rộng: 6.7‑inch Độ phân giải: Camera Chính 48MP: 24 mm, khẩu độ ƒ/1.78, Camera Ultra Wide 12MP: 13 mm, khẩu độ ƒ/2.2, Telephoto 3x 12MP: 77 mm, khẩu độ ƒ/2.8, 12MP, khẩu độ ƒ/1.9 Hệ điều hành: iOS 17

Giá khuyến mãi: 34.999.000 đ

Giá Xả Kho:

0 đ

Giá Back to School:

0 đ

Điện Thoại iPhone 15 PRO 1TB Titan Chính Hãng VNA LIÊN HỆ

Điện Thoại iPhone 15 PRO 1TB Titan Chính Hãng VNA

Công nghệ màn hình: Super Retina XDR OLED Độ phân giải: 2556 x 1179 Màn hình rộng: 6.1‑inch Độ phân giải: Camera Chính 48MP: 24 mm, khẩu độ ƒ/1.78, Camera Ultra Wide 12MP: 13 mm, khẩu độ ƒ/2.2, Telephoto 3x 12MP: 77 mm, khẩu độ ƒ/2.8, 12MP, khẩu độ ƒ/1.9 Hệ điều hành: iOS 17
Giá niêm yết: 43.990.000 đ -2%

Giá khuyến mãi: 43.490.000 đ

Giá Xả Kho:

0 đ

Giá Back to School:

0 đ

Điện Thoại iPhone 15 PRO 512GB Titan Chính Hãng VNA LIÊN HỆ

Điện Thoại iPhone 15 PRO 512GB Titan Chính Hãng VNA

Công nghệ màn hình: Super Retina XDR OLED Độ phân giải: 2556 x 1179 Màn hình rộng: 6.1‑inch Độ phân giải: Camera Chính 48MP: 24 mm, khẩu độ ƒ/1.78, Camera Ultra Wide 12MP: 13 mm, khẩu độ ƒ/2.2, Telephoto 3x 12MP: 77 mm, khẩu độ ƒ/2.8, 12MP, khẩu độ ƒ/1.9 Hệ điều hành: iOS 17
Giá niêm yết: 37.990.000 đ -2%

Giá khuyến mãi: 37.490.000 đ

Giá Xả Kho:

0 đ

Giá Back to School:

0 đ

Điện Thoại iPhone 15 PRO 256GB Titan Chính Hãng VNA LIÊN HỆ

Điện Thoại iPhone 15 PRO 256GB Titan Chính Hãng VNA

Công nghệ màn hình: Super Retina XDR OLED Độ phân giải: 2556 x 1179 Màn hình rộng: 6.1‑inch Độ phân giải: Camera Chính 48MP: 24 mm, khẩu độ ƒ/1.78, Camera Ultra Wide 12MP: 13 mm, khẩu độ ƒ/2.2, Telephoto 3x 12MP: 77 mm, khẩu độ ƒ/2.8, 12MP, khẩu độ ƒ/1.9 Hệ điều hành: iOS 17
Giá niêm yết: 31.990.000 đ -2%

Giá khuyến mãi: 31.490.000 đ

Giá Xả Kho:

0 đ

Giá Back to School:

0 đ

Điện Thoại iPhone 15 PRO 128GB Titan Chính Hãng VNA LIÊN HỆ

Điện Thoại iPhone 15 PRO 128GB Titan Chính Hãng VNA

Công nghệ màn hình: Super Retina XDR OLED Độ phân giải: 2556 x 1179 Màn hình rộng: 6.1‑inch Độ phân giải: Camera Chính 48MP: 24 mm, khẩu độ ƒ/1.78, Camera Ultra Wide 12MP: 13 mm, khẩu độ ƒ/2.2, Telephoto 3x 12MP: 77 mm, khẩu độ ƒ/2.8, 12MP, khẩu độ ƒ/1.9 Hệ điều hành: iOS 17
Giá niêm yết: 28.990.000 đ -2%

Giá khuyến mãi: 28.490.000 đ

Giá Xả Kho:

0 đ

Giá Back to School:

0 đ

Điện Thoại iPhone 15 512GB Chính Hãng VNA LIÊN HỆ

Điện Thoại iPhone 15 512GB Chính Hãng VNA

Công nghệ màn hình: Super Retina XDR OLED Độ phân giải: 2556 x 1179 Màn hình rộng: 6.1inch Độ phân giải: Camera Chính 48MP: 26 mm, khẩu độ ƒ/1.6, Camera Ultra Wide 12MP: 13 mm, khẩu độ ƒ/2.4 và trường ảnh 120°, Camera 12MP, khẩu độ ƒ/1.9 Hệ điều hành: iOS 17

Giá khuyến mãi: 31.490.000 đ

Giá Xả Kho:

0 đ

Giá Back to School:

0 đ

Điện Thoại iPhone 15 256GB Chính Hãng VNA LIÊN HỆ

Điện Thoại iPhone 15 256GB Chính Hãng VNA

Công nghệ màn hình: Super Retina XDR OLED Độ phân giải: 2556 x 1179 Màn hình rộng: 6.1inch Độ phân giải: Camera Chính 48MP: 26 mm, khẩu độ ƒ/1.6, Camera Ultra Wide 12MP: 13 mm, khẩu độ ƒ/2.4 và trường ảnh 120°, Camera 12MP, khẩu độ ƒ/1.9 Hệ điều hành: iOS 17

Giá khuyến mãi: 25.490.000 đ

Giá Xả Kho:

0 đ

Giá Back to School:

0 đ

Điện Thoại iPhone 15 128GB Chính Hãng VNA LIÊN HỆ

Điện Thoại iPhone 15 128GB Chính Hãng VNA

Công nghệ màn hình: Super Retina XDR OLED Độ phân giải: 2556 x 1179 Màn hình rộng: 6.1inch Độ phân giải: Camera Chính 48MP: 26 mm, khẩu độ ƒ/1.6, Camera Ultra Wide 12MP: 13 mm, khẩu độ ƒ/2.4 và trường ảnh 120°, Camera 12MP, khẩu độ ƒ/1.9 Hệ điều hành: iOS 17

Giá khuyến mãi: 22.490.000 đ

Giá Xả Kho:

0 đ

Giá Back to School:

0 đ

Điện Thoại iPhone 15 PLUS 128G Chính Hãng VNA LIÊN HỆ

Điện Thoại iPhone 15 PLUS 128G Chính Hãng VNA

Công nghệ màn hình: Super Retina XDR OLED Độ phân giải: 2796 x 1290 Màn hình rộng: 6.7inch Độ phân giải: Camera Chính 48MP: 26 mm, khẩu độ ƒ/1.6, Camera Ultra Wide 12MP: 13 mm, khẩu độ ƒ/2.4 và trường ảnh 120°, Camera 12MP, khẩu độ ƒ/1.9 Hệ điều hành: iOS 17

Giá khuyến mãi: 25.490.000 đ

Giá Xả Kho:

0 đ

Giá Back to School:

0 đ

Điện Thoại iPhone 15 PLUS 512GB Chính Hãng VNA LIÊN HỆ

Điện Thoại iPhone 15 PLUS 512GB Chính Hãng VNA

Công nghệ màn hình: Super Retina XDR OLED Độ phân giải: 2796 x 1290 Màn hình rộng: 6.7inch Độ phân giải: Camera Chính 48MP: 26 mm, khẩu độ ƒ/1.6, Camera Ultra Wide 12MP: 13 mm, khẩu độ ƒ/2.4 và trường ảnh 120°, Camera 12MP, khẩu độ ƒ/1.9 Hệ điều hành: iOS 17

Giá khuyến mãi: 34.490.000 đ

Giá Xả Kho:

0 đ

Giá Back to School:

0 đ

Điện Thoại iPhone 15 PLUS 256GB Chính Hãng VNA LIÊN HỆ

Điện Thoại iPhone 15 PLUS 256GB Chính Hãng VNA

Công nghệ màn hình: Super Retina XDR OLED Độ phân giải: 2796 x 1290 Màn hình rộng: 6.7inch Độ phân giải: Camera Chính 48MP: 26 mm, khẩu độ ƒ/1.6, Camera Ultra Wide 12MP: 13 mm, khẩu độ ƒ/2.4 và trường ảnh 120°, Camera 12MP, khẩu độ ƒ/1.9 Hệ điều hành: iOS 17

Giá khuyến mãi: 28.490.000 đ

Giá Xả Kho:

0 đ

Giá Back to School:

0 đ

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 256GB Đen MQ9U3VN/A LIÊN HỆ
Mã SP: DTIP0043

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 256GB Đen MQ9U3VN/A

36.990.000 đ -19% 29.999.000 đ
1 khuyến mại
Giảm giá phụ kiện mua kèm

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 256GB Đen MQ9U3VN/A

Màn hình: LTPO Super Retina XDR OLED - 120Hz Camera sau: 48MP, 2x 12MP Camera trước: 12MP CPU: A16 Bionic Bộ nhớ: 256GB
Giá niêm yết: 36.990.000 đ -19%

Giá khuyến mãi: 29.999.000 đ

Giá Xả Kho:

đ

Giá Back to School:

đ

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 256GB Bạc MQ9V3VN/A LIÊN HỆ
Mã SP: 0

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 256GB Bạc MQ9V3VN/A

36.990.000 đ -19% 29.999.000 đ
1 khuyến mại
Giảm giá phụ kiện mua kèm

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 256GB Bạc MQ9V3VN/A

Màn hình: LTPO Super Retina XDR OLED - 120Hz Camera sau: 48MP, 2x 12MP Camera trước: 12MP CPU: A16 Bionic Bộ nhớ: 256GB
Giá niêm yết: 36.990.000 đ -19%

Giá khuyến mãi: 29.999.000 đ

Giá Xả Kho:

đ

Giá Back to School:

đ

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 256GB Vàng MQ9W3VN/A LIÊN HỆ
Mã SP: DTIP0041

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 256GB Vàng MQ9W3VN/A

36.990.000 đ -19% 29.999.000 đ
1 khuyến mại
Giảm giá phụ kiện mua kèm

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 256GB Vàng MQ9W3VN/A

Màn hình: LTPO Super Retina XDR OLED - 120Hz Camera sau: 48MP, 2x 12MP Camera trước: 12MP CPU: A16 Bionic Bộ nhớ: 256GB
Giá niêm yết: 36.990.000 đ -19%

Giá khuyến mãi: 29.999.000 đ

Giá Xả Kho:

đ

Giá Back to School:

đ

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 256GB Tím MQ9X3VN/A LIÊN HỆ
Mã SP: DTIP0042

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 256GB Tím MQ9X3VN/A

36.990.000 đ -19% 29.999.000 đ
1 khuyến mại
Giảm giá phụ kiện mua kèm

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 256GB Tím MQ9X3VN/A

Màn hình: LTPO Super Retina XDR OLED - 120Hz Camera sau: 48MP, 2x 12MP Camera trước: 12MP CPU: A16 Bionic Bộ nhớ: 256GB
Giá niêm yết: 36.990.000 đ -19%

Giá khuyến mãi: 29.999.000 đ

Giá Xả Kho:

đ

Giá Back to School:

đ

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 128GB Đen MQ9P3VN/A LIÊN HỆ
Mã SP:

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 128GB Đen MQ9P3VN/A

33.990.000 đ -21% 26.899.000 đ
1 khuyến mại
Giảm giá phụ kiện mua kèm

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 128GB Đen MQ9P3VN/A

Màn hình: LTPO Super Retina XDR OLED - 120Hz Camera sau: 48MP, 2x 12MP Camera trước: 12MP CPU: A16 Bionic Bộ nhớ: 128GB
Giá niêm yết: 33.990.000 đ -21%

Giá khuyến mãi: 26.899.000 đ

Giá Xả Kho:

đ

Giá Back to School:

đ

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 128GB Bạc MQ9Q3VN/A LIÊN HỆ
Mã SP: 0

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 128GB Bạc MQ9Q3VN/A

33.990.000 đ -21% 26.899.000 đ
1 khuyến mại
Giảm giá phụ kiện mua kèm

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 128GB Bạc MQ9Q3VN/A

Màn hình: LTPO Super Retina XDR OLED - 120Hz Camera sau: 48MP, 2x 12MP Camera trước: 12MP CPU: A16 Bionic Bộ nhớ: 128GB
Giá niêm yết: 33.990.000 đ -21%

Giá khuyến mãi: 26.899.000 đ

Giá Xả Kho:

đ

Giá Back to School:

đ

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 128GB Vàng MQ9R3VN/A LIÊN HỆ
Mã SP: DTIP0039

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 128GB Vàng MQ9R3VN/A

33.990.000 đ -21% 26.899.000 đ
1 khuyến mại
Giảm giá phụ kiện mua kèm

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 128GB Vàng MQ9R3VN/A

Màn hình: LTPO Super Retina XDR OLED - 120Hz Camera sau: 48MP, 2x 12MP Camera trước: 12MP CPU: A16 Bionic Bộ nhớ: 128GB
Giá niêm yết: 33.990.000 đ -21%

Giá khuyến mãi: 26.899.000 đ

Giá Xả Kho:

đ

Giá Back to School:

đ

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 128GB Tím MQ9T3VN/A - Chính Hãng VNA LIÊN HỆ
Mã SP: DTIP0040

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 128GB Tím MQ9T3VN/A - Chính Hãng VNA

33.990.000 đ -21% 26.899.000 đ
2 khuyến mại
Giảm giá phụ kiện mua kèm

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 128GB Tím MQ9T3VN/A - Chính Hãng VNA

Màn hình: LTPO Super Retina XDR OLED - 120Hz Camera sau: 48MP, 2x 12MP Camera trước: 12MP CPU: A16 Bionic Bộ nhớ: 128GB
Giá niêm yết: 33.990.000 đ -21%

Giá khuyến mãi: 26.899.000 đ

Giá Xả Kho:

đ

Giá Back to School:

đ

Điện thoại di động iPhone 12 64GB Black MGJ53VN/A Chính Hãng LIÊN HỆ

Điện thoại di động iPhone 12 64GB Black MGJ53VN/A Chính Hãng

Màn hình: 6.1" OLED - Super Retina XDR Camera sau: 2x 12MP Camera trước: 12MP CPU: Apple A14 Bionic Bộ nhớ: 64GB

Giá khuyến mãi: 15.990.000 đ

Giá Xả Kho:

đ

Giá Back to School:

đ

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 512GB Đen MQAF3VN/A LIÊN HỆ
Mã SP: 0

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 512GB Đen MQAF3VN/A

43.990.000 đ -16% 36.990.000 đ
1 khuyến mại
Giảm giá phụ kiện mua kèm

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 512GB Đen MQAF3VN/A

Màn hình: LTPO Super Retina XDR OLED - 120Hz Camera sau: 48MP, 2x 12MP Camera trước: 12MP CPU: A16 Bionic Bộ nhớ: 512GB
Giá niêm yết: 43.990.000 đ -16%

Giá khuyến mãi: 36.990.000 đ

Giá Xả Kho:

đ

Giá Back to School:

đ

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 512GB Bạc MQAH3VN/A LIÊN HỆ
Mã SP: 0

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 512GB Bạc MQAH3VN/A

43.990.000 đ -16% 36.990.000 đ
1 khuyến mại
Giảm giá phụ kiện mua kèm

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 512GB Bạc MQAH3VN/A

Màn hình: LTPO Super Retina XDR OLED - 120Hz Camera sau: 48MP, 2x 12MP Camera trước: 12MP CPU: A16 Bionic Bộ nhớ: 512GB
Giá niêm yết: 43.990.000 đ -16%

Giá khuyến mãi: 36.990.000 đ

Giá Xả Kho:

đ

Giá Back to School:

đ

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 512GB Vàng MQAJ3VN/A LIÊN HỆ
Mã SP: 0

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 512GB Vàng MQAJ3VN/A

43.990.000 đ -16% 36.990.000 đ
1 khuyến mại
Giảm giá phụ kiện mua kèm

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 512GB Vàng MQAJ3VN/A

Màn hình: LTPO Super Retina XDR OLED - 120Hz Camera sau: 48MP, 2x 12MP Camera trước: 12MP CPU: A16 Bionic Bộ nhớ: 512GB
Giá niêm yết: 43.990.000 đ -16%

Giá khuyến mãi: 36.990.000 đ

Giá Xả Kho:

đ

Giá Back to School:

đ

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 512GB Tím MQAM3VN/A LIÊN HỆ
Mã SP: 0

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 512GB Tím MQAM3VN/A

43.990.000 đ -16% 36.990.000 đ
1 khuyến mại
Giảm giá phụ kiện mua kèm

Điện thoại iPhone 14 Pro Max 512GB Tím MQAM3VN/A

Màn hình: LTPO Super Retina XDR OLED - 120Hz Camera sau: 48MP, 2x 12MP Camera trước: 12MP CPU: A16 Bionic Bộ nhớ: 512GB
Giá niêm yết: 43.990.000 đ -16%

Giá khuyến mãi: 36.990.000 đ

Giá Xả Kho:

đ

Giá Back to School:

đ

Chọn An Phát, Trọn An Tâm ❣️
X
So sánh (0)

SO SÁNH SẢN PHẨM

DMCA.com Protection Status