Laptop Acer X

Hà Nội: 49 Thái Hà và 151 Lê Thanh Nghị TPHCM: 158 - 160 Lý Thường Kiệt và 84T/14 Trần Đình Xu

DANH MỤC SẢN PHẨM
Bàn phím cơ AKKO 3087s RGB Pink Akko Orange switch

Bàn phím cơ AKKO 3087s RGB Pink Akko Orange switch

Bàn phím cơ AKKO 3087s RGB Pink Akko Orange switch Phím sử dụng Switch AKKO 3087 phím chuẩn ANSI LED RGB 16.8 triệu màu tùy chỉnh bằng phần mềm
1.299.000 đ
AKKO Keycap set – Carbon Retro (PBT Double-Shot/Cherry profile/229 nút)

AKKO Keycap set – Carbon Retro (PBT Double-Shot/Cherry profile/229 nút)

AKKO Keycap set – Carbon Retro (PBT Double-Shot/Cherry profile/229 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: Cherry Số nút: 299
989.000 đ
Bàn phím cơ Mojike GK1 Black Pink Akko V2 Pink switch

Bàn phím cơ Mojike GK1 Black Pink Akko V2 Pink switch

Bàn phím cơ Mojike GK1 Black Pink Akko V2 Pink switch Model: 3104 (Fullsize, 104 keys) Kết nối: USB, dây phím dính liền phím LED Trắng (SMT Bottom)
889.000 đ
Bàn phím cơ Mojike GK1 Black Pink Akko V2 Orange switch

Bàn phím cơ Mojike GK1 Black Pink Akko V2 Orange switch

Bàn phím cơ Mojike GK1 Black Pink Akko V2 Orange switch Model: 3104 (Fullsize, 104 keys) Kết nối: USB, dây phím dính liền phím LED Trắng (SMT Bottom)
889.000 đ
Bàn phím cơ Mojike GK1 Black Pink Akko V2 Blue switch

Bàn phím cơ Mojike GK1 Black Pink Akko V2 Blue switch

Bàn phím cơ Mojike GK1 Black Pink Akko V2 Blue switch Model: 3104 (Fullsize, 104 keys) Kết nối: USB, dây phím dính liền phím LED Trắng (SMT Bottom)
889.000 đ
Bàn phím cơ Mojike GK1 Black Red Akko V2 Pink switch

Bàn phím cơ Mojike GK1 Black Red Akko V2 Pink switch

Bàn phím cơ Mojike GK1 Black Red Akko V2 Pink switch Model: 3104 (Fullsize, 104 keys) Kết nối: USB, dây phím dính liền phím LED Trắng (SMT Bottom)
889.000 đ
Bàn phím cơ Mojike GK1 Black Red Akko V2 Orange switch

Bàn phím cơ Mojike GK1 Black Red Akko V2 Orange switch

Bàn phím cơ Mojike GK1 Black Red Akko V2 Orange switch Model: 3104 (Fullsize, 104 keys) Kết nối: USB, dây phím dính liền phím LED Trắng (SMT Bottom)
889.000 đ
Bàn phím cơ Mojike GK1 Black Red Akko V2 Blue switch

Bàn phím cơ Mojike GK1 Black Red Akko V2 Blue switch

Bàn phím cơ Mojike GK1 Black Red Akko V2 Blue switch Model: 3104 (Fullsize, 104 keys) Kết nối: USB, dây phím dính liền phím LED Trắng (SMT Bottom)
889.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3108 V2 Bilibili Akko Pink switch

Bàn phím cơ AKKO 3108 V2 Bilibili Akko Pink switch

Bàn phím cơ AKKO 3108 V2 Bilibili Akko Pink switch Phím sử dụng Switch AKKO 108 phím chuẩn ANSI Keycap PBT Double Shot siêu bền
1.689.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3108 V2 Bilibili Akko Orange switch

Bàn phím cơ AKKO 3108 V2 Bilibili Akko Orange switch

Bàn phím cơ AKKO 3108 V2 Bilibili Akko Orange switch Phím sử dụng Switch AKKO 108 phím chuẩn ANSI Keycap PBT Double Shot siêu bền
1.689.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3108 V2 Bilibili Akko Blue switch

Bàn phím cơ AKKO 3108 V2 Bilibili Akko Blue switch

Bàn phím cơ AKKO 3108 V2 Bilibili Akko Blue switch Phím sử dụng Switch AKKO 108 phím chuẩn ANSI Keycap PBT Double Shot siêu bền
1.689.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3087 V2 Bilibili Akko Pink switch

Bàn phím cơ AKKO 3087 V2 Bilibili Akko Pink switch

Bàn phím cơ AKKO 3087 V2 Bilibili Akko Pink switch Phím sử dụng Switch AKKO 87 phím chuẩn ANSI Keycap PBT Double Shot siêu bền
1.499.000 đ
AKKO Keycap set – Macaw (PBT Double-Shot/ASA profile/199 nút)

AKKO Keycap set – Macaw (PBT Double-Shot/ASA profile/199 nút)

AKKO Keycap set – Macaw (PBT Double-Shot/ASA profile/199 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 199
1.299.000 đ
AKKO Keycap set – Matcha Red Bean (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

AKKO Keycap set – Matcha Red Bean (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

AKKO Keycap set – Matcha Red Bean (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 158
1.099.000 đ
AKKO Keycap set – Wave Sonic (PBT Double-Shot/ASA profile/229 nút)

AKKO Keycap set – Wave Sonic (PBT Double-Shot/ASA profile/229 nút)

AKKO Keycap set – Wave Sonic (PBT Double-Shot/ASA profile/229 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 229
1.299.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3098 World Tour Tokyo Akko Pink switch V2

Bàn phím cơ AKKO 3098 World Tour Tokyo Akko Pink switch V2

Bàn phím cơ AKKO 3098 World Tour Tokyo Akko Pink switch V2 Model: 3098 (98 keys) Kết nối: USB Type C, có thể tháo rời Kích thước: 382x134x40 mm | Trọng lượng 0.97 kg
1.589.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3098 World Tour Tokyo Akko Orange switch V2

Bàn phím cơ AKKO 3098 World Tour Tokyo Akko Orange switch V2

Bàn phím cơ AKKO 3098 World Tour Tokyo Akko Orange switch V2 Model: 3098 (98 keys) Kết nối: USB Type C, có thể tháo rời Kích thước: 382x134x40 mm | Trọng lượng 0.97 kg
1.589.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3098 World Tour Tokyo Akko Blue switch V2

Bàn phím cơ AKKO 3098 World Tour Tokyo Akko Blue switch V2

Bàn phím cơ AKKO 3098 World Tour Tokyo Akko Blue switch V2 Model: 3098 (98 keys) Kết nối: USB Type C, có thể tháo rời Kích thước: 382x134x40 mm | Trọng lượng 0.97 kg
1.589.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3061 World Tour Tokyo R2 RGB Gateron Pink switch

Bàn phím cơ AKKO 3061 World Tour Tokyo R2 RGB Gateron Pink switch

Bàn phím cơ AKKO 3061 World Tour Tokyo R2 RGB Gateron Pink switch Model: 3061 (61 keys) – LED RGB Kết nối: USB Type-C, có thể tháo rời Kích thước: 292 x 101 x 37 mm | Trọng lượng ~ 0.5 kg
1.289.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3061 World Tour Tokyo R2 RGB Gateron Orange switch

Bàn phím cơ AKKO 3061 World Tour Tokyo R2 RGB Gateron Orange switch

Bàn phím cơ AKKO 3061 World Tour Tokyo R2 RGB Gateron Orange switch Model: 3061 (61 keys) – LED RGB Kết nối: USB Type-C, có thể tháo rời Kích thước: 292 x 101 x 37 mm | Trọng lượng ~ 0.5 kg
1.289.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3068 v2 World Tour Tokyo R2 RGB Bluetooth 5.0 Yellow switch

Bàn phím cơ AKKO 3068 v2 World Tour Tokyo R2 RGB Bluetooth 5.0 Yellow switch

Bàn phím cơ AKKO 3068 v2 World Tour Tokyo R2 RGB Bluetooth 5.0 Yellow switch Model: 3068 (68 keys) – LED nền RGB Kết nối: Bluetooth 5.0 hoặc USB Type-C to Type-A, có thể tháo rời Kết nối 4 thiết bị (4 profiles)
1.889.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3068 v2 World Tour Tokyo R2 RGB Bluetooth 5.0 Pink switch

Bàn phím cơ AKKO 3068 v2 World Tour Tokyo R2 RGB Bluetooth 5.0 Pink switch

Bàn phím cơ AKKO 3068 v2 World Tour Tokyo R2 RGB Bluetooth 5.0 Pink switch Model: 3068 (68 keys) – LED nền RGB Kết nối: Bluetooth 5.0 hoặc USB Type-C to Type-A, có thể tháo rời Kết nối 4 thiết bị (4 profiles)
1.889.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3108 DS MidNight R2 Akko Pink switch

Bàn phím cơ AKKO 3108 DS MidNight R2 Akko Pink switch

Bàn phím cơ AKKO 3108 DS MidNight R2 Akko Pink switch Model: 3108 (Fullsize, 108 keys) Kết nối: USB Type-C, có thể tháo rời Kích thước: 440 x 140 x 40mm | Trọng lượng ~ 1.2 kg
1.389.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3108 DS MidNight R2 Akko Orange switch

Bàn phím cơ AKKO 3108 DS MidNight R2 Akko Orange switch

Bàn phím cơ AKKO 3108 DS MidNight R2 Akko Orange switch Model: 3108 (Fullsize, 108 keys) Kết nối: USB Type-C, có thể tháo rời Kích thước: 440 x 140 x 40mm | Trọng lượng ~ 1.2 kg
1.389.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3098 DS MidNight R2 Akko Blue switch

Bàn phím cơ AKKO 3098 DS MidNight R2 Akko Blue switch

Bàn phím cơ AKKO 3098 DS MidNight R2 Akko Blue switch Model: 3098 (98 keys) Kết nối: USB Type C, có thể tháo rời Kích thước: 382x134x40 mm | Trọng lượng 0.97 kg
1.389.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3098 DS MidNight R2 Akko Orange switch

Bàn phím cơ AKKO 3098 DS MidNight R2 Akko Orange switch

Bàn phím cơ AKKO 3098 DS MidNight R2 Akko Orange switch Model: 3098 (98 keys) Kết nối: USB Type C, có thể tháo rời Kích thước: 382x134x40 mm | Trọng lượng 0.97 kg
1.389.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3098 DS MidNight R2 Akko Pink switch

Bàn phím cơ AKKO 3098 DS MidNight R2 Akko Pink switch

Bàn phím cơ AKKO 3098 DS MidNight R2 Akko Pink switch Model: 3098 (98 keys) Kết nối: USB Type C, có thể tháo rời Kích thước: 382x134x40 mm | Trọng lượng 0.97 kg
1.389.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3084 V2 ASA Los Angeles Akko CS Ocean Blue switch

Bàn phím cơ AKKO 3084 V2 ASA Los Angeles Akko CS Ocean Blue switch

Bàn phím cơ AKKO 3084 V2 ASA Los Angeles Akko CS Ocean Blue switch Model: 3084 (84keys) Kết nối: USB Type-C, có thể tháo rời Hỗ trợ thay nóng switch (hotswap, 3 pin)
1.489.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3098 ASA Black Pink Akko CS Ocean Blue switch

Bàn phím cơ AKKO 3098 ASA Black Pink Akko CS Ocean Blue switch

Bàn phím cơ AKKO 3098 ASA Black Pink Akko CS Ocean Blue switch Model: 3098 (98 keys) Kết nối: USB Type C, có thể tháo rời Hỗ trợ thay nóng switch (hotswap, 3 pin)
1.689.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3098 ASA Black Pink Akko CS Rose Red switch

Bàn phím cơ AKKO 3098 ASA Black Pink Akko CS Rose Red switch

Bàn phím cơ AKKO 3098 ASA Black Pink Akko CS Rose Red switch Model: 3098 (98 keys) Kết nối: USB Type C, có thể tháo rời Hỗ trợ thay nóng switch (hotswap, 3 pin)
1.689.000 đ
AKKO Keycap set – Black Pink (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

AKKO Keycap set – Black Pink (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

AKKO Keycap set – Black Pink (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 158
1.099.000 đ
AKKO Keycap set – Los Angeles (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

AKKO Keycap set – Los Angeles (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

AKKO Keycap set – Los Angeles (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 158
1.099.000 đ
AKKO Keycap set – NEON (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

AKKO Keycap set – NEON (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

AKKO Keycap set – NEON (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 158
1.099.000 đ
AKKO Keycap set – Carbon Retro (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

AKKO Keycap set – Carbon Retro (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

AKKO Keycap set – Carbon Retro (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 158
1.099.000 đ
AKKO Keycap set – Macaw (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút)

AKKO Keycap set – Macaw (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút)

AKKO Keycap set – Macaw (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: Cherry Số nút: 157
899.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3087 V2 Monet's Pond Akko Blue switch

Bàn phím cơ AKKO 3087 V2 Monet's Pond Akko Blue switch

Bàn phím cơ AKKO 3087 V2 Monet's Pond Akko Blue switch Model: 3087 (Tenkeyless, 87 keys) Kết nối: USB Type C, có thể tháo rời Kích thước: 360 x 140 x 40mm | Trọng lượng 0.95kg
1.589.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3087 V2 Monet's Pond Akko Orange switch

Bàn phím cơ AKKO 3087 V2 Monet's Pond Akko Orange switch

Bàn phím cơ AKKO 3087 V2 Monet's Pond Akko Orange switch Model: 3087 (Tenkeyless, 87 keys) Kết nối: USB Type C, có thể tháo rời Kích thước: 360 x 140 x 40mm | Trọng lượng 0.95kg
1.589.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3087 V2 Monet's Pond Akko Pink switch

Bàn phím cơ AKKO 3087 V2 Monet's Pond Akko Pink switch

Bàn phím cơ AKKO 3087 V2 Monet's Pond Akko Pink switch Model: 3087 (Tenkeyless, 87 keys) Kết nối: USB Type C, có thể tháo rời Kích thước: 360 x 140 x 40mm | Trọng lượng 0.95kg
1.589.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3068 v2 2021 Year of the Ox hotswap Akko CS Matcha Green switch

Bàn phím cơ AKKO 3068 v2 2021 Year of the Ox hotswap Akko CS Matcha Green switch

Bàn phím cơ AKKO 3068 v2 2021 Year of the Ox hotswap Akko CS Matcha Green switch Kết nối: Bluetooth 5.0 / USB Type C, có thể tháo rời Kết nối 4 thiết bị (4 profiles) Model: 3068 (68 keys) – LED nền RGB, 18 chế độ LED
1.949.000 đ
Bàn phím cơ AKKO 3068 v2 2021 Year of the Ox hotswap Akko CS Ocean Blue switch

Bàn phím cơ AKKO 3068 v2 2021 Year of the Ox hotswap Akko CS Ocean Blue switch

Bàn phím cơ AKKO 3068 v2 2021 Year of the Ox hotswap Akko CS Ocean Blue switch Kết nối: Bluetooth 5.0 / USB Type C, có thể tháo rời Kết nối 4 thiết bị (4 profiles) Model: 3068 (68 keys) – LED nền RGB, 18 chế độ LED
1.949.000 đ
1 2 3 4 5 6 7
X Asus
DMCA.com Protection Status