Hello

Hà Nội: 49 Thái Hà | 151 Lê Thanh Nghị và 63 Trần Thái Tông ● HCM: 158 - 160 Lý Thường Kiệt | 330-332 Võ Văn Tần ● Bắc Ninh: Số 4 Nguyễn Văn Cừ - Ninh Xá

DANH MỤC SẢN PHẨM

CPU Intel Core i5

23 CPU Intel Core i5
Còn hàng Mới nhất Giá tăng dần Giá giảm dần
CPU Intel Core i5 14600K (Hàng Giá sốc)

CPU Intel Core i5 14600K (Hàng Giá sốc)

Mã SP: CPUI0176TL
9.399.000 đ -12% 8.299.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 14600K (Hàng Giá sốc)

Tên mã: RAPTOR Lake Refresh Thuật in thạch bản: Intel 7 (10nm) Số lõi: 14 / Số luồng: 20 Số P-core: 6 / Số E-core: 8 Tần số turbo tối đa: 5.3 GHz
Giá niêm yết: 9.399.000 đ -12%

Giá khuyến mãi: 8.299.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 13600KF (Hàng Giá sốc)

CPU Intel Core i5 13600KF (Hàng Giá sốc)

Mã SP: CPUIT0145TL
9.899.000 đ -25% 7.489.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 13600KF (Hàng Giá sốc)

Tên mã: RAPTOR Lake Thuật in thạch bản: Intel 7 (10nm) Số lõi: 14 / Số luồng: 20 Số P-core: 6 / Số E-core: 8 Tần số turbo tối đa: 5.3 GHz
Giá niêm yết: 9.899.000 đ -25%

Giá khuyến mãi: 7.489.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 13500 (Intel LGA1700 - 14 Core - 20 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.8Ghz - Cache 24MB)

CPU Intel Core i5 13500 (Intel LGA1700 - 14 Core - 20 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.8Ghz - Cache 24MB)

Mã SP: CPUI0160
7.299.000 đ -11% 6.549.000 đ
Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i5 13500 (Intel LGA1700 - 14 Core - 20 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.8Ghz - Cache 24MB)

Tên mã: RAPTOR Lake Thuật in thạch bản: Intel 7 (10nm) Số lõi: 14 / Số luồng: 20 Số P-core: 6 / Số E-core: 8 Tần số turbo tối đa: 4.8 GHz
Giá niêm yết: 7.299.000 đ -11%

Giá khuyến mãi: 6.549.000 đ

Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i5 10400F (Intel LGA1200 - 6 Core - 12 Thread - Base 2.9Ghz - Turbo 4.3Ghz - Cache 12MB - No iGPU)

CPU Intel Core i5 10400F (Intel LGA1200 - 6 Core - 12 Thread - Base 2.9Ghz - Turbo 4.3Ghz - Cache 12MB - No iGPU)

Mã SP: CPUI0099
4.499.000 đ -38% 2.799.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 10400F (Intel LGA1200 - 6 Core - 12 Thread - Base 2.9Ghz - Turbo 4.3Ghz - Cache 12MB - No iGPU)

Tên mã: Comet Lake Thuật in thạch bản: Intel 14nm Số lõi: 6 / Số luồng: 12 Tần số turbo tối đa: 4.3 GHz Tần số cơ sở: 2.9 GHz
Giá niêm yết: 4.499.000 đ -38%

Giá khuyến mãi: 2.799.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 14600KF (Intel LGA1700 - 14 Core - 20 Thread - Base 3.5Ghz - Turbo 5.3Ghz - Cache 24MB - No iGPU)

CPU Intel Core i5 14600KF (Intel LGA1700 - 14 Core - 20 Thread - Base 3.5Ghz - Turbo 5.3Ghz - Cache 24MB - No iGPU)

Mã SP: CPUI0177
12.499.000 đ -37% 7.999.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 14600KF (Intel LGA1700 - 14 Core - 20 Thread - Base 3.5Ghz - Turbo 5.3Ghz - Cache 24MB - No iGPU)

Tên mã: RAPTOR Lake Refresh Thuật in thạch bản: Intel 7 (10nm) Số lõi: 14 / Số luồng: 20 Số P-core: 6 / Số E-core: 8 Tần số turbo tối đa: 5.3 GHz
Giá niêm yết: 12.499.000 đ -37%

Giá khuyến mãi: 7.999.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 14600K (Intel LGA1700 - 14 Core - 20 Thread - Base 3.5Ghz - Turbo 5.3Ghz - Cache 24MB)

CPU Intel Core i5 14600K (Intel LGA1700 - 14 Core - 20 Thread - Base 3.5Ghz - Turbo 5.3Ghz - Cache 24MB)

Mã SP: CPUI0176
9.399.000 đ -10% 8.499.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 14600K (Intel LGA1700 - 14 Core - 20 Thread - Base 3.5Ghz - Turbo 5.3Ghz - Cache 24MB)

Tên mã: RAPTOR Lake Refresh Thuật in thạch bản: Intel 7 (10nm) Số lõi: 14 / Số luồng: 20 Số P-core: 6 / Số E-core: 8 Tần số turbo tối đa: 5.3 GHz
Giá niêm yết: 9.399.000 đ -10%

Giá khuyến mãi: 8.499.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 12600K (Intel LGA1700 - 10 Core - 16 Thread - Base 3.7Ghz - Turbo 4.9Ghz - Cache 20MB)

CPU Intel Core i5 12600K (Intel LGA1700 - 10 Core - 16 Thread - Base 3.7Ghz - Turbo 4.9Ghz - Cache 20MB)

Mã SP: CPUIT0129
5.699.000 đ -9% 5.199.000 đ
Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i5 12600K (Intel LGA1700 - 10 Core - 16 Thread - Base 3.7Ghz - Turbo 4.9Ghz - Cache 20MB)

Tên mã: Alder Lake Thuật in thạch bản: Intel 7 (10nm) Số lõi: 10 / Số luồng: 16 Số P-core: 6 / Số E-core: 4 Tần số turbo tối đa: 4.9 GHz
Giá niêm yết: 5.699.000 đ -9%

Giá khuyến mãi: 5.199.000 đ

Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i5 12400F (Intel LGA1700 - 6 Core - 12 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.4Ghz - Cache 18MB - No iGPU)

CPU Intel Core i5 12400F (Intel LGA1700 - 6 Core - 12 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.4Ghz - Cache 18MB - No iGPU)

Mã SP: CPUI0136
5.500.000 đ -37% 3.499.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 12400F (Intel LGA1700 - 6 Core - 12 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.4Ghz - Cache 18MB - No iGPU)

Tên mã: Alder Lake Thuật in thạch bản: Intel 7 (10nm) Số lõi: 6 / Số luồng: 12 Tần số turbo tối đa: 4.4 GHz Tần số cơ sở: 2.5 GHz
Giá niêm yết: 5.500.000 đ -37%

Giá khuyến mãi: 3.499.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 13400F (Intel LGA1700 - 10 Core - 16 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.6Ghz - Cache 20MB - No iGPU)

CPU Intel Core i5 13400F (Intel LGA1700 - 10 Core - 16 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.6Ghz - Cache 20MB - No iGPU)

Mã SP: CPUI0156
6.199.000 đ -13% 5.399.000 đ
Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i5 13400F (Intel LGA1700 - 10 Core - 16 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.6Ghz - Cache 20MB - No iGPU)

Tên mã: RAPTOR Lake Thuật in thạch bản: Intel 7 (10nm) Số lõi: 10 / Số luồng: 16 Số P-core: 6 / Số E-core: 4 Tần số turbo tối đa: 4.6 GHz
Giá niêm yết: 6.199.000 đ -13%

Giá khuyến mãi: 5.399.000 đ

Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i5 11400F (Intel LGA1200 - 6 Core - 12 Thread - Base 2.6Ghz - Turbo 4.4Ghz - Cache 12MB - No iGPU)

CPU Intel Core i5 11400F (Intel LGA1200 - 6 Core - 12 Thread - Base 2.6Ghz - Turbo 4.4Ghz - Cache 12MB - No iGPU)

Mã SP: CPUIT0127
3.999.000 đ -18% 3.299.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 11400F (Intel LGA1200 - 6 Core - 12 Thread - Base 2.6Ghz - Turbo 4.4Ghz - Cache 12MB - No iGPU)

Tên mã: Rocket Lake Thuật in thạch bản: Intel 14nm Số lõi: 6 / Số luồng: 12 Tần số turbo tối đa: 4.4 GHz Tần số cơ sở: 2.6 GHz
Giá niêm yết: 3.999.000 đ -18%

Giá khuyến mãi: 3.299.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 14400F (Intel LGA1700 - 10 Core - 16 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.7Ghz - Cache 20MB)

CPU Intel Core i5 14400F (Intel LGA1700 - 10 Core - 16 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.7Ghz - Cache 20MB)

Mã SP: CPUI0182
6.999.000 đ -21% 5.549.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 14400F (Intel LGA1700 - 10 Core - 16 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.7Ghz - Cache 20MB)

Tên mã: Products formerly Raptor Lake Thuật in thạch bản: Intel 7 Số lõi: 10 / Số luồng: 16 Tần số turbo tối đa: 4.7 GHz Tần số cơ sở: 2.5 GHz
Giá niêm yết: 6.999.000 đ -21%

Giá khuyến mãi: 5.549.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 13600K (Intel LGA1700 - 14 Core - 20 Thread - Base 3.5Ghz - Turbo 5.3Ghz - Cache 24MB)

CPU Intel Core i5 13600K (Intel LGA1700 - 14 Core - 20 Thread - Base 3.5Ghz - Turbo 5.3Ghz - Cache 24MB)

Mã SP: CPUIT0144
10.999.000 đ -24% 8.399.000 đ
Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i5 13600K (Intel LGA1700 - 14 Core - 20 Thread - Base 3.5Ghz - Turbo 5.3Ghz - Cache 24MB)

Tên mã: RAPTOR Lake Thuật in thạch bản: Intel 7 (10nm) Số lõi: 14/ Số luồng: 20 Số P-core: 6 / Số E-core: 8 Tần số turbo tối đa: 5.3 GHz
Giá niêm yết: 10.999.000 đ -24%

Giá khuyến mãi: 8.399.000 đ

Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i5 12600KF (Intel LGA1700 - 10 Core - 16 Thread - Base 3.7Ghz - Turbo 4.9Ghz - Cache 20MB - No iGPU)

CPU Intel Core i5 12600KF (Intel LGA1700 - 10 Core - 16 Thread - Base 3.7Ghz - Turbo 4.9Ghz - Cache 20MB - No iGPU)

Mã SP: CPUIT0130
7.499.000 đ -39% 4.599.000 đ
Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i5 12600KF (Intel LGA1700 - 10 Core - 16 Thread - Base 3.7Ghz - Turbo 4.9Ghz - Cache 20MB - No iGPU)

Tên mã: Alder Lake Thuật in thạch bản: Intel 7 (10nm) Số lõi: 10 / Số luồng: 16 Số P-core: 6 / Số E-core: 4 Tần số turbo tối đa: 4.9 GHz
Giá niêm yết: 7.499.000 đ -39%

Giá khuyến mãi: 4.599.000 đ

Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i5 12400 (Intel LGA1700 - 6 Core - 12 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.4Ghz - Cache 18MB)

CPU Intel Core i5 12400 (Intel LGA1700 - 6 Core - 12 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.4Ghz - Cache 18MB)

Mã SP: CPUI0137
6.000.000 đ -31% 4.199.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 12400 (Intel LGA1700 - 6 Core - 12 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.4Ghz - Cache 18MB)

Tên mã: Alder Lake Thuật in thạch bản: Intel 7 (10nm) Số lõi: 6 / Số luồng: 12 Tần số turbo tối đa: 4.4 GHz Tần số cơ sở: 2.5 GHz
Giá niêm yết: 6.000.000 đ -31%

Giá khuyến mãi: 4.199.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 14400 (Intel LGA1700 - 10 Core - 16 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.7Ghz - Cache 20MB)

CPU Intel Core i5 14400 (Intel LGA1700 - 10 Core - 16 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.7Ghz - Cache 20MB)

Mã SP: CPUI0181
7.999.000 đ -22% 6.299.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 14400 (Intel LGA1700 - 10 Core - 16 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.7Ghz - Cache 20MB)

Tên mã: Products formerly Raptor Lake Thuật in thạch bản: Intel 7 Số lõi: 10 / Số luồng: 16 Tần số turbo tối đa: 4.7 GHz Tần số cơ sở: 2.5 GHz
Giá niêm yết: 7.999.000 đ -22%

Giá khuyến mãi: 6.299.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 13400 (Intel LGA1700 - 10 Core - 16 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.6Ghz - Cache 20MB)

CPU Intel Core i5 13400 (Intel LGA1700 - 10 Core - 16 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.6Ghz - Cache 20MB)

Mã SP: CPUI0151
6.999.000 đ -12% 6.199.000 đ
Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i5 13400 (Intel LGA1700 - 10 Core - 16 Thread - Base 2.5Ghz - Turbo 4.6Ghz - Cache 20MB)

Tên mã: RAPTOR Lake Thuật in thạch bản: Intel 7 (10nm) Số lõi: 10 / Số luồng: 16 Số P-core: 6 / Số E-core: 4 Tần số turbo tối đa: 4.6 GHz
Giá niêm yết: 6.999.000 đ -12%

Giá khuyến mãi: 6.199.000 đ

Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i5-11400 (12M Cache, 2.60 GHz up to 4.40 GHz, 6C12T, Socket 1200)

CPU Intel Core i5-11400 (12M Cache, 2.60 GHz up to 4.40 GHz, 6C12T, Socket 1200)

Mã SP: CPUIT0126
5.999.000 đ -36% 3.899.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

1 khuyến mại

CPU Intel Core i5-11400 (12M Cache, 2.60 GHz up to 4.40 GHz, 6C12T, Socket 1200)

KHUYẾN MÃI
  • Do nguồn hàng khan hiếm nên sản phẩm này An Phát chỉ bán kèm PC lắp ráp/PCAP, mong quý khách hàng thông cảm
Socket: FCLGA1200 Số lõi/luồng: 6/12 Tần số cơ bản/turbo: 2.60 GHz/4.40 GHz Bộ nhớ đệm: 12 MB Đồ họa tích hợp: Intel® UHD Graphics 730
Giá niêm yết: 5.999.000 đ -36%

Giá khuyến mãi: 3.899.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 14500 (Intel LGA1700 - 14 Core - 20 Thread - Base 2.6Ghz - Turbo 5.0Ghz - Cache 24MB)

CPU Intel Core i5 14500 (Intel LGA1700 - 14 Core - 20 Thread - Base 2.6Ghz - Turbo 5.0Ghz - Cache 24MB)

Mã SP: CPUI0183
7.999.000 đ -18% 6.599.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 14500 (Intel LGA1700 - 14 Core - 20 Thread - Base 2.6Ghz - Turbo 5.0Ghz - Cache 24MB)

Tên mã: Products formerly Raptor Lake Thuật in thạch bản: Intel 7 Số lõi: 14 / Số luồng: 20 Tần số turbo tối đa: 5.0 GHz Tần số cơ sở: 2.6 GHz
Giá niêm yết: 7.999.000 đ -18%

Giá khuyến mãi: 6.599.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 10400 (Intel LGA1200 - 6 Core - 12 Thread - Base 2.9Ghz - Turbo 4.3Ghz - Cache 12MB)

CPU Intel Core i5 10400 (Intel LGA1200 - 6 Core - 12 Thread - Base 2.9Ghz - Turbo 4.3Ghz - Cache 12MB)

Mã SP: CPUI0100
4.380.000 đ -16% 3.699.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 10400 (Intel LGA1200 - 6 Core - 12 Thread - Base 2.9Ghz - Turbo 4.3Ghz - Cache 12MB)

Tên mã: Comet Lake Thuật in thạch bản: Intel 14nm Số lõi: 6 / Số luồng: 12 Tần số turbo tối đa: 4.3 GHz Tần số cơ sở: 2.9 GHz
Giá niêm yết: 4.380.000 đ -16%

Giá khuyến mãi: 3.699.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i5 13600KF (Intel LGA1700 - 14 Core - 20 Thread - Base 3.5Ghz - Turbo 5.3Ghz - Cache 24MB - No iGPU)

CPU Intel Core i5 13600KF (Intel LGA1700 - 14 Core - 20 Thread - Base 3.5Ghz - Turbo 5.3Ghz - Cache 24MB - No iGPU)

Mã SP: CPUIT0145
9.899.000 đ -22% 7.799.000 đ
Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i5 13600KF (Intel LGA1700 - 14 Core - 20 Thread - Base 3.5Ghz - Turbo 5.3Ghz - Cache 24MB - No iGPU)

Tên mã: RAPTOR Lake Thuật in thạch bản: Intel 7 (10nm) Số lõi: 14 / Số luồng: 20 Số P-core: 6 / Số E-core: 8 Tần số turbo tối đa: 5.3 GHz
Giá niêm yết: 9.899.000 đ -22%

Giá khuyến mãi: 7.799.000 đ

Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i5-12600 (18M Cache, up to 4.80 GHz, 6C12T, Socket 1700) ĐẶT HÀNG

CPU Intel Core i5-12600 (18M Cache, up to 4.80 GHz, 6C12T, Socket 1700)

Mã SP: CPUI0150
6.999.000 đ
Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i5-12600 (18M Cache, up to 4.80 GHz, 6C12T, Socket 1700)

Socket: LGA1700 Số lõi/luồng: 6/12 Xung nhịp: 3.30 GHz upto 4.80 GHz Bộ nhớ đệm: 18 MB (Total L2 Cache: 7.5MB) Đồ họa tích hợp: Intel UHD Graphics 770

Giá khuyến mãi: 6.999.000 đ

Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i5-12500 (Up To 4.40GHz, 6 Nhân 12 Luồng,18MB Cache, Socket 1700, Alder Lake) ĐẶT HÀNG

CPU Intel Core i5-12500 (Up To 4.40GHz, 6 Nhân 12 Luồng,18MB Cache, Socket 1700, Alder Lake)

Mã SP: CPUI0138
6.999.000 đ -26% 5.199.000 đ
Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i5-12500 (Up To 4.40GHz, 6 Nhân 12 Luồng,18MB Cache, Socket 1700, Alder Lake)

Giá niêm yết: 6.999.000 đ -26%

Giá khuyến mãi: 5.199.000 đ

Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i5-11600 (12M Cache, 2.80 GHz up to 4.80 GHz, 6C12T, Socket 1200) ĐẶT HÀNG

CPU Intel Core i5-11600 (12M Cache, 2.80 GHz up to 4.80 GHz, 6C12T, Socket 1200)

Mã SP: CPUIT0124
6.929.000 đ -15% 5.899.000 đ
Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i5-11600 (12M Cache, 2.80 GHz up to 4.80 GHz, 6C12T, Socket 1200)

Socket: FCLGA1200 Số lõi/luồng: 6/12 Tần số cơ bản/turbo: 2.80/4.80 GHz Bộ nhớ đệm: 12 MB Đồ họa tích hợp: Intel® UHD Graphics 750
Giá niêm yết: 6.929.000 đ -15%

Giá khuyến mãi: 5.899.000 đ

Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i5 là một trong những lựa chọn phổ biến và được ưa chuộng trong thế giới máy tính hiện nay. Với hiệu suất ổn định và tính linh hoạt, nó đáp ứng nhu cầu sử dụng từ công việc văn phòng đến giải trí đa phương tiện và thậm chí là gaming. Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về CPU Intel Core i5, những tính năng nổi bật và hướng dẫn chọn mua CPU phù hợp với nhu cầu của bạn.

Intel Core i5

Giới thiệu về dòng sản phẩm Intel Core i5

Sự phát triển và lịch sử của dòng sản phẩm:

Intel Core i5 là một dòng sản phẩm CPU (Central Processing Unit) được phát triển và sản xuất bởi Intel Corporation, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin và vi xử lý trên toàn thế giới. Dòng sản phẩm Intel Core i5 được giới thiệu lần đầu vào năm 2009 như là một phần của loạt sản phẩm Core i của Intel, cung cấp sự cải tiến vượt bậc so với các dòng sản phẩm trước đó.

CPU Intel Core i5

Các thế hệ khác nhau của CPU Intel Core i5 và những cải tiến chính:
Thế hệ đầu tiên (Core i5-700 series): Được giới thiệu vào năm 2009, các CPU Intel Core i5 đầu tiên dựa trên kiến trúc Nehalem của Intel. Chúng cung cấp hiệu suất tốt đối với các ứng dụng thông thường và đa nhiệm, làm cho chúng trở thành lựa chọn phổ biến cho các máy tính cá nhân và máy tính để bàn văn phòng.

Thế hệ thứ hai (Core i5-2000 series): Giới thiệu vào năm 2011, các CPU Intel Core i5 thế hệ này sử dụng kiến trúc Sandy Bridge. Cải tiến về hiệu suất và hiệu quả năng lượng đã làm cho chúng trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu cho gaming và đa phương tiện.

CPU Intel Core i5 1

Thế hệ thứ ba (Core i5-3000 series): Được ra mắt vào năm 2012, dòng sản phẩm này sử dụng kiến trúc Ivy Bridge của Intel. Cải thiện về hiệu suất đồ họa và tiết kiệm năng lượng đã làm cho các CPU Intel Core i5 thế hệ này trở nên hấp dẫn hơn trong các ứng dụng đa phương tiện và gaming.

Thế hệ thứ tư (Core i5-4000 series): Giới thiệu vào năm 2013, các CPU Intel Core i5 thế hệ này dựa trên kiến trúc Haswell. Hiệu suất xử lý cao hơn và tiết kiệm năng lượng tốt hơn đã làm cho chúng trở thành lựa chọn phổ biến cho các máy tính di động và máy tính để bàn.

Thế hệ thứ năm và sau này (Core i5-5000 series trở đi): Intel đã tiếp tục cải tiến dòng sản phẩm Intel Core i5 với việc giới thiệu các thế hệ CPU mới nhất, sử dụng các kiến trúc như Broadwell, Skylake, Kaby Lake, Coffee Lake, và Comet Lake. Mỗi thế hệ đều mang lại sự cải tiến đáng kể về hiệu suất, hiệu quả năng lượng và tính năng tích hợp.

CPU Intel Core i5 (3)

Trong tất cả các thế hệ này, CPU Intel Core i5 đã trở thành một trong những dòng sản phẩm phổ biến nhất và được ưa chuộng nhất trên thị trường máy tính cá nhân và máy tính để bàn, nhờ vào hiệu suất ổn định, tính linh hoạt và hiệu quả chi phí.

Cấu trúc và thông số kỹ thuật của CPU Intel Core i5 thế hệ mới nhất Gen 14

1. Kiến trúc

Kiến trúc mới: CPU Intel Core i5 thế hệ 14 sử dụng kiến trúc Raptor Lake, là một bước tiến mới đáng chú ý so với các thế hệ trước đó. Kiến trúc này được thiết kế để cải thiện hiệu suất xử lý và tính linh hoạt.

Intel Core i5 Gen 14 Series

2. Số lõi và luồng

Số lõi và luồng: Cácb thế hệ 14 có thể có từ 6 đến 8 lõi và 12 đến 16 luồng xử lý. Điều này mang lại khả năng xử lý đa nhiệm mạnh mẽ và hiệu suất cao cho các ứng dụng yêu cầu nhiều tác vụ cùng lúc.

CPU Intel Core i5 (4)

3. Tần số xung nhịp

Tần số cơ bản và tăng tốc Turbo: CPU Intel Core i5 thế hệ 14 có tần số xung nhịp cơ bản từ 2.5 GHz đến 4.5 GHz, tùy thuộc vào mẫu sản phẩm cụ thể. Công nghệ Intel Turbo Boost cũng được cải tiến để đạt được tần số xung nhịp cao hơn khi cần thiết, giúp tối ưu hiệu suất.

CPU Intel Core i5 (5)

4. Bộ nhớ cache

Bộ nhớ cache L3: Các CPU Intel Core i5 thế hệ 14 thường có bộ nhớ cache L3 với dung lượng từ 12MB đến 16MB. Điều này giúp tăng cường khả năng truy cập dữ liệu và xử lý nhanh chóng.

CPU Intel Core i5 (6)

5. Tiêu thụ điện năng

TDP (Thermal Design Power): TDP của CPU Intel Core i5 thế hệ 14 thường nằm trong khoảng từ 45W đến 125W, phụ thuộc vào yêu cầu về hiệu suất và hiệu quả năng lượng của từng mẫu sản phẩm.

CPU Intel Core i5 (7)

6. Công nghệ tích hợp

Hỗ trợ công nghệ mới: CPU Intel Core i5 thế hệ 14 hỗ trợ các công nghệ tiên tiến như PCIe Gen5, DDR5, và Thunderbolt 4. Điều này giúp cải thiện tốc độ truyền dữ liệu và tích hợp các tính năng mới trong các ứng dụng hiện đại.
Hiệu suất và Sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau của CPU Intel Core i5.

CPU Intel Core i5 (2)

CPU Intel Core i5 được thiết kế để cung cấp hiệu suất ổn định và linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Dưới đây là một số lĩnh vực phổ biến mà CPU Intel Core i5 thường được sử dụng:

Công việc văn phòng
CPU Intel Core i5 là lựa chọn phổ biến cho các máy tính văn phòng, nơi mà hiệu suất ổn định và độ tin cậy là yếu tố quan trọng. Với khả năng xử lý đa nhiệm tốt và tính năng linh hoạt, nó giúp người dùng thực hiện các nhiệm vụ văn phòng như xử lý văn bản, tính toán bảng tính, và gửi email một cách mạnh mẽ và hiệu quả.

Đồ họa và thiết kế đồ họa
Dù không phải là lựa chọn tốt nhất cho các ứng dụng đồ họa chuyên sâu nhưng CPU Intel Core i5 vẫn có khả năng xử lý đồ họa tốt cho các nhu cầu đơn giản hoặc trung bình. Nó có thể xử lý một số phần mềm đồ họa như Adobe Photoshop, Illustrator, hay CorelDRAW một cách mượt mà và nhanh chóng.

Giải trí đa phương tiện
CPU Intel Core i5 là lựa chọn phổ biến cho các máy tính giải trí đa phương tiện như máy tính xem phim, nghe nhạc, và xem video trực tuyến. Với khả năng xử lý đa phương tiện mạnh mẽ, nó cho phép người dùng thưởng thức các nội dung giải trí ở độ phân giải cao một cách mượt mà và không gián đoạn.

Gaming
Mặc dù không phải là dòng CPU chuyên dụng cho gaming nhưng CPU Intel Core i5 vẫn cung cấp hiệu suất đủ mạnh mẽ để chơi các tựa game phổ biến hiện nay. Với số lõi và luồng đủ để xử lý các tác vụ đồ họa và đa nhiệm, nó có thể chạy các tựa game yêu cầu hiệu suất trung bình đến cao một cách mượt mà và ổn định.

Công việc đa nhiệm
CPU Intel Core i5 là lựa chọn lý tưởng cho các công việc đa nhiệm, nơi mà người dùng cần thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc mà không gặp trở ngại về hiệu suất. Tính linh hoạt và đa năng của nó giúp người dùng làm việc hiệu quả hơn, từ việc duyệt web, xem video, đến làm việc văn phòng và chỉnh sửa hình ảnh.

Tổng kết

CPU Intel Core i5 là một sự lựa chọn đa dụng và linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Từ công việc văn phòng đến giải trí đa phương tiện và gaming, nó cung cấp hiệu suất ổn định và tính linh hoạt, giúp người dùng thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách mạnh mẽ và hiệu quả.

Chọn An Phát, Trọn An Tâm ❣️
So sánh (0)

SO SÁNH SẢN PHẨM

DMCA.com Protection Status