Acer X

Hà Nội: 49 Thái Hà và 151 Lê Thanh Nghị TPHCM: 158 - 160 Lý Thường Kiệt và 84T/14 Trần Đình Xu

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bàn phím FL-Esports

Kit bàn phím cơ FL-Esports MK870 3 Mode Wireless Clear Black

Kit bàn phím cơ FL-Esports MK870 3 Mode Wireless Clear Black

Kit bàn phím cơ FL-Esports MK870 3 Mode Wireless Clear Black - PHIÊN BẢN 3 CHẾ ĐỘ KẾT NỐI: BLUETOOTH, WIRELESS 2.4 GHZ, CẮM DÂY - Kit bàn phím bao gồm: Top case, Middle Plate, PCBA có hot swap, Bottom Case (không bao gồm switch và keycaps) - LED RGB
1.289.000 đ
Kit bàn phím cơ FL-Esports MK870 Clear Blue

Kit bàn phím cơ FL-Esports MK870 Clear Blue

Kit bàn phím cơ FL-Esports MK870 Clear Blue -Kit bàn phím bao gồm: Top case, Middle Plate, PCBA có hot swap, Bottom Case (không bao gồm switch và keycaps) - LED RGB
949.000 đ
Kit bàn phím cơ FL-Esports MK870 White
Mã SP : KEFE0047

Kit bàn phím cơ FL-Esports MK870 White

949.000 đ

Kit bàn phím cơ FL-Esports MK870 White

Kit bàn phím cơ FL-Esports MK870 White -Kit bàn phím bao gồm: Top case, Middle Plate, PCBA có hot swap, Bottom Case (không bao gồm switch và keycaps) - LED RGB
949.000 đ
Kit bàn phím cơ FL-Esports MK870 Clear Black

Kit bàn phím cơ FL-Esports MK870 Clear Black

Kit bàn phím cơ FL-Esports MK870 Clear Black -Kit bàn phím bao gồm: Top case, Middle Plate, PCBA có hot swap, Bottom Case (không bao gồm switch và keycaps) - LED RGB
949.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports CMK87 3 Mode Wireless Ice Mint Kailh Box Red switch

Bàn phím cơ FL-Esports CMK87 3 Mode Wireless Ice Mint Kailh Box Red switch

Bàn phím cơ FL-Esports CMK87 3 Mode Wireless Ice Mint Kailh Box Red switch - Kết nối 3 chế độ: Bluetooth, wireless 2.4 Ghz, USB - FSA Profile double shot keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
3.289.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports CMK87 3 Mode Wireless Ice Mint Kailh Box White switch

Bàn phím cơ FL-Esports CMK87 3 Mode Wireless Ice Mint Kailh Box White switch

Bàn phím cơ FL-Esports CMK87 3 Mode Wireless Ice Mint Kailh Box White switch - Kết nối 3 chế độ: Bluetooth, wireless 2.4 Ghz, USB - FSA Profile double shot keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
3.289.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports FL980SAM Cercis Wireless Kailh Box White switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980SAM Cercis Wireless Kailh Box White switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980SAM Cercis Wireless Kailh Box White switch - 3 Chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - Kepcaps PBT Doubleshot FSA Profile - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
2.989.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports FL980SAM Cercis Wireless Kailh Box Rosa switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980SAM Cercis Wireless Kailh Box Rosa switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980SAM Cercis Wireless Kailh Box Rosa switch - 3 Chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - Kepcaps PBT Doubleshot FSA Profile - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
3.389.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports FL980SAM Cercis Wireless Kailh Box Red switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980SAM Cercis Wireless Kailh Box Red switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980SAM Cercis Wireless Kailh Box Red switch - 3 Chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - Kepcaps PBT Doubleshot FSA Profile - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
2.989.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports FL980SAM Polar Night Wireless Kailh Box White switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980SAM Polar Night Wireless Kailh Box White switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980SAM Polar Night Wireless Kailh Box White switch - 3 Chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - Kepcaps PBT Doubleshot FSA Profile - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
2.989.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports CMK87 Polar Night Black Kailh Box Cool Mint switch

Bàn phím cơ FL-Esports CMK87 Polar Night Black Kailh Box Cool Mint switch

Bàn phím cơ FL-Esports CMK87 Polar Night Black Kailh Box Cool Mint switch - Kết nối USB - FSA Profile double shot keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
2.989.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports CMK87 Ice Mint Kailh Box Cool Mint switch

Bàn phím cơ FL-Esports CMK87 Ice Mint Kailh Box Cool Mint switch

Bàn phím cơ FL-Esports CMK87 Ice Mint Kailh Box Cool Mint switch - Kết nối USB - FSA Profile double shot keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
2.989.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports F11G Pro Polar Night Wireless Gateron Pro Yellow switch

Bàn phím cơ FL-Esports F11G Pro Polar Night Wireless Gateron Pro Yellow switch

Bàn phím cơ FL-Esports F11G Pro Polar Night Wireless Gateron Pro Yellow switch - 3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - Keycap PBT Doubleshot - LED RGB
1.889.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports F11G Pro Polar Night Wireless Gateron Pro Brown switch

Bàn phím cơ FL-Esports F11G Pro Polar Night Wireless Gateron Pro Brown switch

Bàn phím cơ FL-Esports F11G Pro Polar Night Wireless Gateron Pro Brown switch - 3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - Keycap PBT Doubleshot - LED RGB
1.889.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports F11G Pro Aqua Green Wireless Gateron Pro Yellow switch

Bàn phím cơ FL-Esports F11G Pro Aqua Green Wireless Gateron Pro Yellow switch

Bàn phím cơ FL-Esports F11G Pro Aqua Green Wireless Gateron Pro Yellow switch - 3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - Keycap PBT Doubleshot - LED RGB
1.889.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports F11G Pro Aqua Green Wireless Gateron Pro Brown switch

Bàn phím cơ FL-Esports F11G Pro Aqua Green Wireless Gateron Pro Brown switch

Bàn phím cơ FL-Esports F11G Pro Aqua Green Wireless Gateron Pro Brown switch - 3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - Keycap PBT Doubleshot - LED RGB
1.889.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports FL680SAM Banana Wireless Gateron Cap Brown switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL680SAM Banana Wireless Gateron Cap Brown switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL680SAM Banana Wireless Gateron Cap Brown switch - 3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - FSA Keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
2.499.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports FL680SAM Peach Wireless Gateron Cap Yellow switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL680SAM Peach Wireless Gateron Cap Yellow switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL680SAM Peach Wireless Gateron Cap Yellow switch - 3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - FSA Keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
2.499.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports FL680SAM Peach Wireless Gateron Cap Brown switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL680SAM Peach Wireless Gateron Cap Brown switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL680SAM Peach Wireless Gateron Cap Brown switch - 3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - FSA Keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
2.499.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports FL680SAM Peach Wireless Gateron Cap Silver switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL680SAM Peach Wireless Gateron Cap Silver switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL680SAM Peach Wireless Gateron Cap Silver switch - 3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - FSA Keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
2.499.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports FL680SAM Night Black Wireless Gateron Cap White switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL680SAM Night Black Wireless Gateron Cap White switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL680SAM Night Black Wireless Gateron Cap White switch - 3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - FSA Keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
2.499.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports FL680SAM Aqua Green Wireless Gateron Cap Brown switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL680SAM Aqua Green Wireless Gateron Cap Brown switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL680SAM Aqua Green Wireless Gateron Cap Brown switch - 3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - FSA Keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
2.499.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPM Sea Salt Wireless Kailh Box Silent Red switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPM Sea Salt Wireless Kailh Box Silent Red switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPM Sea Salt Wireless Kailh Box Silent Red switch - 3 Chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - Kepcaps PBT Doubleshot Cherry Profile - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
3.389.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPM Sea Salt Wireless Kailh Box Red switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPM Sea Salt Wireless Kailh Box Red switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPM Sea Salt Wireless Kailh Box Red switch - 3 Chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - Kepcaps PBT Doubleshot Cherry Profile - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
2.989.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPM Sea Salt Wireless Kailh Box White switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPM Sea Salt Wireless Kailh Box White switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPM Sea Salt Wireless Kailh Box White switch - 3 Chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - Kepcaps PBT Doubleshot Cherry Profile - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
2.989.000 đ
Kit bàn phím cơ FL-Esports MK870 3 Mode Wireless White LIÊN HỆ

Kit bàn phím cơ FL-Esports MK870 3 Mode Wireless White

Kit bàn phím cơ FL-Esports MK870 3 Mode Wireless White - PHIÊN BẢN 3 CHẾ ĐỘ KẾT NỐI: BLUETOOTH, WIRELESS 2.4 GHZ, CẮM DÂY - Kit bàn phím bao gồm: Top case, Middle Plate, PCBA có hot swap, Bottom Case (không bao gồm switch và keycaps) - LED RGB
1.289.000 đ
Kit bàn phím cơ FL-Esports MK870 Clear Pink LIÊN HỆ

Kit bàn phím cơ FL-Esports MK870 Clear Pink

Kit bàn phím cơ FL-Esports MK870 Clear Pink -Kit bàn phím bao gồm: Top case, Middle Plate, PCBA có hot swap, Bottom Case (không bao gồm switch và keycaps) - LED RGB
949.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports CMK87 3 Mode Wireless Polar Night Black Kailh Box Red switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ FL-Esports CMK87 3 Mode Wireless Polar Night Black Kailh Box Red switch

Bàn phím cơ FL-Esports CMK87 3 Mode Wireless Polar Night Black Kailh Box Red switch - Kết nối 3 chế độ: Bluetooth, wireless 2.4 Ghz, USB - FSA Profile double shot keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
3.289.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports CMK87 3 Mode Wireless Polar Night Black Kailh Box White switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ FL-Esports CMK87 3 Mode Wireless Polar Night Black Kailh Box White switch

Bàn phím cơ FL-Esports CMK87 3 Mode Wireless Polar Night Black Kailh Box White switch - Kết nối 3 chế độ: Bluetooth, wireless 2.4 Ghz, USB - FSA Profile double shot keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
3.289.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPS Aqua Green Kailh Box White switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPS Aqua Green Kailh Box White switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPS Aqua Green Kailh Box White switch - Kết nối USB - Kepcaps PBT Doubleshot Cherry Profile - Hot swap 6 nút dài tiện cho căn chỉnh Stabilizer (backspace, space, shift trái, "+" và Enter phần Numpad)
1.989.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPS Aqua Green Kailh Box Brown switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPS Aqua Green Kailh Box Brown switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPS Aqua Green Kailh Box Brown switch - Kết nối USB - Kepcaps PBT Doubleshot Cherry Profile - Hot swap 6 nút dài tiện cho căn chỉnh Stabilizer (backspace, space, shift trái, "+" và Enter phần Numpad)
1.989.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPS Aqua Green Kailh Box Red switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPS Aqua Green Kailh Box Red switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPS Aqua Green Kailh Box Brown switch - Kết nối USB - Kepcaps PBT Doubleshot Cherry Profile - Hot swap 6 nút dài tiện cho căn chỉnh Stabilizer (backspace, space, shift trái, "+" và Enter phần Numpad)
1.989.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPS Retro Grey Kailh Box White switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPS Retro Grey Kailh Box White switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPS Retro Grey Kailh Box White switch - Kết nối USB - Kepcaps PBT Doubleshot Cherry Profile - Hot swap 6 nút dài tiện cho căn chỉnh Stabilizer (backspace, space, shift trái, "+" và Enter phần Numpad)
1.989.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPS Retro Grey Kailh Box Brown switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPS Retro Grey Kailh Box Brown switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPS Retro Grey Kailh Box Brown switch - Kết nối USB - Kepcaps PBT Doubleshot Cherry Profile - Hot swap 6 nút dài tiện cho căn chỉnh Stabilizer (backspace, space, shift trái, "+" và Enter phần Numpad)
1.989.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPS Retro Grey Kailh Box Red switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPS Retro Grey Kailh Box Red switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980CPS Retro Grey Kailh Box Red switch - Kết nối USB - Kepcaps PBT Doubleshot Cherry Profile - Hot swap 6 nút dài tiện cho căn chỉnh Stabilizer (backspace, space, shift trái, "+" và Enter phần Numpad)
1.989.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports FL980SAM Polar Night Wireless Kailh Box Red switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ FL-Esports FL980SAM Polar Night Wireless Kailh Box Red switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980SAM Polar Night Wireless Kailh Box Red switch - 3 Chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - Kepcaps PBT Doubleshot FSA Profile - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
2.989.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports FL980SAM Polar Night Wireless Kailh Box Rosa switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ FL-Esports FL980SAM Polar Night Wireless Kailh Box Rosa switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980SAM Polar Night Wireless Kailh Box Rosa switch - 3 Chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - Kepcaps PBT Doubleshot FSA Profile - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
3.389.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports GP108CP Aqua Green Kailh Box White switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ FL-Esports GP108CP Aqua Green Kailh Box White switch

Bàn phím cơ FL-Esports GP108CP Aqua Green Kailh Box White switch - Kết nối USB - Cherry Profile double shot keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
2.489.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports F12 RGB Black Olivia Kailh Box White switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ FL-Esports F12 RGB Black Olivia Kailh Box White switch

Bàn phím cơ FL-Esports F12 RGB Black Olivia Kailh Box White switch - 3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - Keycap OEM PBT Doubleshot - Tính năng Hotswap thay switch dễ dàng
1.929.000 đ
Bàn phím cơ FL-Esports FL680SAM Banana Wireless Gateron Cap White switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ FL-Esports FL680SAM Banana Wireless Gateron Cap White switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL680SAM Banana Wireless Gateron Cap White switch - 3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - FSA Keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
2.499.000 đ
1 2
X Asus
DMCA.com Protection Status