Hello

Hà Nội: 49 Thái Hà | 151 Lê Thanh Nghị và 63 Trần Thái Tông ● HCM: 158 - 160 Lý Thường Kiệt | 330-332 Võ Văn Tần ● Bắc Ninh: Số 4 Nguyễn Văn Cừ - Ninh Xá

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bàn phím FL-Esports

106 Bàn phím FL-Esports
Còn hàng Mới nhất Giá tăng dần Giá giảm dần
Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Classic White 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch

Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Classic White 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch

Mã SP: KEFE0164
2.899.000 đ -7% 2.699.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

So sánh Còn hàng

Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Classic White 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch

Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Classic White 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch - Kết nối: USB Type-C, 2.4G, Bluetooth - Cherry profile keycap PBT Dye-sub siêu bền - LED RGB
Giá niêm yết: 2.899.000 đ -7%

Giá khuyến mãi: 2.699.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Classic White 3 Mode Kailh Ice Silver switch

Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Classic White 3 Mode Kailh Ice Silver switch

Mã SP: KEFE0165
2.899.000 đ -7% 2.699.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

So sánh Còn hàng

Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Classic White 3 Mode Kailh Ice Silver switch

Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Classic White 3 Mode Kailh Ice Silver switch - Kết nối: USB Type-C, 2.4G, Bluetooth - Cherry profile keycap PBT Dye-sub siêu bền - LED RGB
Giá niêm yết: 2.899.000 đ -7%

Giá khuyến mãi: 2.699.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Retro Grey 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch

Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Retro Grey 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch

Mã SP: KEFE0166
2.899.000 đ -7% 2.699.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

So sánh Còn hàng

Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Retro Grey 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch

Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Retro Grey 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch - Kết nối: USB Type-C, 2.4G, Bluetooth - Cherry profile keycap PBT Dye-sub siêu bền - LED RGB
Giá niêm yết: 2.899.000 đ -7%

Giá khuyến mãi: 2.699.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Retro Grey 3 Mode Kailh Ice Silver switch

Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Retro Grey 3 Mode Kailh Ice Silver switch

Mã SP: KEFE0167
2.899.000 đ -7% 2.699.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

So sánh Còn hàng

Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Retro Grey 3 Mode Kailh Ice Silver switch

Bàn phím cơ FL-Esports OG104 Retro Grey 3 Mode Kailh Ice Silver switch - Kết nối: USB Type-C, 2.4G, Bluetooth - Cherry profile keycap PBT Dye-sub siêu bền - LED RGB
Giá niêm yết: 2.899.000 đ -7%

Giá khuyến mãi: 2.699.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Classic White 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch

Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Classic White 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch

Mã SP: KEFE0168
2.399.000 đ -9% 2.199.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

So sánh Còn hàng

Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Classic White 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch

Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Classic White 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch - Kết nối: USB Type-C, 2.4G, Bluetooth - Cherry profile keycap PBT Dye-sub siêu bền - LED RGB
Giá niêm yết: 2.399.000 đ -9%

Giá khuyến mãi: 2.199.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Classic White 3 Mode Kailh Ice Silver switch

Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Classic White 3 Mode Kailh Ice Silver switch

Mã SP: KEFE0169
2.399.000 đ -9% 2.199.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

So sánh Còn hàng

Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Classic White 3 Mode Kailh Ice Silver switch

Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Classic White 3 Mode Kailh Ice Silver switch - Kết nối: USB Type-C, 2.4G, Bluetooth - Cherry profile keycap PBT Dye-sub siêu bền - LED RGB
Giá niêm yết: 2.399.000 đ -9%

Giá khuyến mãi: 2.199.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Retro Grey 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch

Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Retro Grey 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch

Mã SP: KEFE0170
2.399.000 đ -9% 2.199.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

So sánh Còn hàng

Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Retro Grey 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch

Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Retro Grey 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch - Kết nối: USB Type-C, 2.4G, Bluetooth - Cherry profile keycap PBT Dye-sub siêu bền - LED RGB
Giá niêm yết: 2.399.000 đ -9%

Giá khuyến mãi: 2.199.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Retro Grey 3 Mode Kailh Ice Silver switch

Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Retro Grey 3 Mode Kailh Ice Silver switch

Mã SP: KEFE0171
2.399.000 đ -9% 2.199.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

So sánh Còn hàng

Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Retro Grey 3 Mode Kailh Ice Silver switch

Bàn phím cơ FL-Esports OG87 Retro Grey 3 Mode Kailh Ice Silver switch - Kết nối: USB Type-C, 2.4G, Bluetooth - Cherry profile keycap PBT Dye-sub siêu bền - LED RGB
Giá niêm yết: 2.399.000 đ -9%

Giá khuyến mãi: 2.199.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Grey 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch

Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Grey 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch

Mã SP: KEFE0160
2.399.000 đ -9% 2.199.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

So sánh Còn hàng

Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Grey 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch

Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Grey 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch - Kết nối: USB Type-C, 2.4G, Bluetooth - Cherry profile keycap PBT Dye-sub siêu bền - LED RGB
Giá niêm yết: 2.399.000 đ -9%

Giá khuyến mãi: 2.199.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Grey 3 Mode Kailh Ice Silver switch

Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Grey 3 Mode Kailh Ice Silver switch

Mã SP: KEFE0161
2.399.000 đ -9% 2.199.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

So sánh Còn hàng

Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Grey 3 Mode Kailh Ice Silver switch

Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Grey 3 Mode Kailh Ice Silver switch - Kết nối: USB Type-C, 2.4G, Bluetooth - Cherry profile keycap PBT Dye-sub siêu bền - LED RGB
Giá niêm yết: 2.399.000 đ -9%

Giá khuyến mãi: 2.199.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Green 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch

Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Green 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch

Mã SP: KEFE0162
2.399.000 đ -9% 2.199.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

So sánh Còn hàng

Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Green 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch

Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Green 3 Mode Kailh Cool Mint V2 switch - Kết nối: USB Type-C, 2.4G, Bluetooth - Cherry profile keycap PBT Dye-sub siêu bền - LED RGB
Giá niêm yết: 2.399.000 đ -9%

Giá khuyến mãi: 2.199.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Green 3 Mode Kailh Ice Silver switch

Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Green 3 Mode Kailh Ice Silver switch

Mã SP: KEFE0163
2.399.000 đ -9% 2.199.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

So sánh Còn hàng

Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Green 3 Mode Kailh Ice Silver switch

Bàn phím cơ FL-Esports OG98 White Green 3 Mode Kailh Ice Silver switch - Kết nối: USB Type-C, 2.4G, Bluetooth - Cherry profile keycap PBT Dye-sub siêu bền - LED RGB
Giá niêm yết: 2.399.000 đ -9%

Giá khuyến mãi: 2.199.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports CMK75 SAM Desert Grey FLCMMK Ice Pink switch

Bàn phím cơ FL-Esports CMK75 SAM Desert Grey FLCMMK Ice Pink switch

Mã SP: KEAK0482
2.499.000 đ -13% 2.189.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

1 khuyến mại
So sánh Còn hàng

Bàn phím cơ FL-Esports CMK75 SAM Desert Grey FLCMMK Ice Pink switch

KHUYẾN MÃI
  • Tặng kèm set keycap lẻ FL-Esports CMK75 Desert Grey (KEFE0156)
Bàn phím cơ FL-Esports CMK75 SAM Desert Grey FLCMMK Ice Pink switch - 3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - FSA Keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
Giá niêm yết: 2.499.000 đ -13%

Giá khuyến mãi: 2.189.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports CMK75 SAM Lake Placid Blue FLCMMK Ice Violet switch

Bàn phím cơ FL-Esports CMK75 SAM Lake Placid Blue FLCMMK Ice Violet switch

Mã SP: KEAK0485
2.499.000 đ -13% 2.189.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

1 khuyến mại
So sánh Còn hàng

Bàn phím cơ FL-Esports CMK75 SAM Lake Placid Blue FLCMMK Ice Violet switch

KHUYẾN MÃI
  • Tặng kèm set keycap lẻ FL-Esports CMK75 Lake Placid Blue (KEFE0157)
Bàn phím cơ FL-Esports CMK75 SAM Lake Placid Blue FLCMMK Ice Violet switch - 3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - FSA Keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
Giá niêm yết: 2.499.000 đ -13%

Giá khuyến mãi: 2.189.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports CMK75 SAM Lake Placid Blue FLCMMK Ice Pink switch

Bàn phím cơ FL-Esports CMK75 SAM Lake Placid Blue FLCMMK Ice Pink switch

Mã SP: KEAK0484
2.499.000 đ -13% 2.189.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

1 khuyến mại
So sánh Còn hàng

Bàn phím cơ FL-Esports CMK75 SAM Lake Placid Blue FLCMMK Ice Pink switch

KHUYẾN MÃI
  • Tặng kèm set keycap lẻ FL-Esports CMK75 Lake Placid Blue (KEFE0157)
Bàn phím cơ FL-Esports CMK75 SAM Lake Placid Blue FLCMMK Ice Pink switch - 3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - FSA Keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
Giá niêm yết: 2.499.000 đ -13%

Giá khuyến mãi: 2.189.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports CMK75 SAM Desert Grey FLCMMK Ice Violet switch

Bàn phím cơ FL-Esports CMK75 SAM Desert Grey FLCMMK Ice Violet switch

Mã SP: KEAK0483
2.499.000 đ -13% 2.189.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

1 khuyến mại
So sánh Còn hàng

Bàn phím cơ FL-Esports CMK75 SAM Desert Grey FLCMMK Ice Violet switch

KHUYẾN MÃI
  • Tặng kèm set keycap lẻ FL-Esports CMK75 Desert Grey (KEFE0156)
Bàn phím cơ FL-Esports CMK75 SAM Desert Grey FLCMMK Ice Violet switch - 3 chế độ kết nối: USB/2.4/Bluetooth - FSA Keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
Giá niêm yết: 2.499.000 đ -13%

Giá khuyến mãi: 2.189.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS White Olivia Kailh Box Red switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS White Olivia Kailh Box Red switch

Mã SP: KEFE0152
2.499.000 đ -57% 1.099.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

1 khuyến mại
So sánh Đặt hàng

Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS White Olivia Kailh Box Red switch

KHUYẾN MÃI
  • Tặng kèm set keycap lẻ FL-Esports FL980 White Olivia (KEFE0159)
Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS White Olivia Kailh Box Red switch Kết nối USB Keycap PBT Double-shot Cherry Profile Hỗ trợ hotswap 6 nút để dễ cân chỉnh stabilizer (Space, Backspace, Shift trái, Enter và "+", Enter phím phụ)
Giá niêm yết: 2.499.000 đ -57%

Giá khuyến mãi: 1.099.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS Aqua Green Kailh Box Brown switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS Aqua Green Kailh Box Brown switch

Mã SP: KEFE0155
2.499.000 đ -53% 1.189.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

1 khuyến mại
So sánh Đặt hàng

Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS Aqua Green Kailh Box Brown switch

KHUYẾN MÃI
  • Tặng kèm set keycap lẻ FL-Esports FL980 Aqua Green (KEFE0158)
Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS Aqua Green Kailh Box Brown switch Kết nối USB Keycap PBT Double-shot Cherry Profile Hỗ trợ hotswap 6 nút để dễ cân chỉnh stabilizer (Space, Backspace, Shift trái, Enter và "+", Enter phím phụ)
Giá niêm yết: 2.499.000 đ -53%

Giá khuyến mãi: 1.189.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS White Olivia Kailh Box Brown switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS White Olivia Kailh Box Brown switch

Mã SP: KEFE0153
2.499.000 đ -53% 1.189.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

1 khuyến mại
So sánh Đặt hàng

Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS White Olivia Kailh Box Brown switch

KHUYẾN MÃI
  • Tặng kèm set keycap lẻ FL-Esports FL980 White Olivia (KEFE0159)
Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS White Olivia Kailh Box Brown switch Kết nối USB Keycap PBT Double-shot Cherry Profile Hỗ trợ hotswap 6 nút để dễ cân chỉnh stabilizer (Space, Backspace, Shift trái, Enter và "+", Enter phím phụ)
Giá niêm yết: 2.499.000 đ -53%

Giá khuyến mãi: 1.189.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS Aqua Green Kailh Box Red switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS Aqua Green Kailh Box Red switch

Mã SP: KEFE0154
2.499.000 đ -53% 1.189.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

1 khuyến mại
So sánh Đặt hàng

Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS Aqua Green Kailh Box Red switch

KHUYẾN MÃI
  • Tặng kèm set keycap lẻ FL-Esports FL980 Aqua Green (KEFE0158)
Bàn phím cơ FL-Esports FL980 CPS Aqua Green Kailh Box Red switch Kết nối USB Keycap PBT Double-shot Cherry Profile Hỗ trợ hotswap 6 nút để dễ cân chỉnh stabilizer (Space, Backspace, Shift trái, Enter và "+", Enter phím phụ)
Giá niêm yết: 2.499.000 đ -53%

Giá khuyến mãi: 1.189.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports FL750 Metal Heart 3 Mode Gasket Mount Gateron Pro Yellow switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL750 Metal Heart 3 Mode Gasket Mount Gateron Pro Yellow switch

Mã SP: KEFE0120
2.599.000 đ -31% 1.799.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

So sánh Đặt hàng

Bàn phím cơ FL-Esports FL750 Metal Heart 3 Mode Gasket Mount Gateron Pro Yellow switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL750 Metal Heart 3 Mode Gasket Mount Gateron Pro Yellow switch - Kết nối USB Type-C, Bluetooth, 2.4Ghz - Cherry double shot keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
Giá niêm yết: 2.599.000 đ -31%

Giá khuyến mãi: 1.799.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Taro Purple 3 Mode TTC Venus switch

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Taro Purple 3 Mode TTC Venus switch

Mã SP: KEFE0148
2.499.000 đ -17% 2.089.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

So sánh Đặt hàng

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Taro Purple 3 Mode TTC Venus switch

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Taro Purple 3 Mode TTC Venus switch - Kết nối USB Type-C, Bluetooth, 2.4Ghz - Cherry double shot keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng (mạch xuôi)
Giá niêm yết: 2.499.000 đ -17%

Giá khuyến mãi: 2.089.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Taro Purple 3 Mode Kailh Box V2 Red switch

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Taro Purple 3 Mode Kailh Box V2 Red switch

Mã SP: KEFE0143
2.199.000 đ -19% 1.799.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

So sánh Đặt hàng

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Taro Purple 3 Mode Kailh Box V2 Red switch

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Taro Purple 3 Mode Kailh Box V2 Red switch - Kết nối USB Type-C, Bluetooth, 2.4Ghz - Cherry double shot keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng (mạch xuôi)
Giá niêm yết: 2.199.000 đ -19%

Giá khuyến mãi: 1.799.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Taro Purple 3 Mode Kailh Box V2 Brown switch

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Taro Purple 3 Mode Kailh Box V2 Brown switch

Mã SP: KEFE0144
2.199.000 đ -19% 1.799.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

So sánh Đặt hàng

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Taro Purple 3 Mode Kailh Box V2 Brown switch

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Taro Purple 3 Mode Kailh Box V2 Brown switch - Kết nối USB Type-C, Bluetooth, 2.4Ghz - Cherry double shot keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng (mạch xuôi)
Giá niêm yết: 2.199.000 đ -19%

Giá khuyến mãi: 1.799.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Taro Purple 3 Mode TTC Neptune switch

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Taro Purple 3 Mode TTC Neptune switch

Mã SP: KEFE0147
2.499.000 đ -17% 2.089.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

So sánh Đặt hàng

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Taro Purple 3 Mode TTC Neptune switch

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Taro Purple 3 Mode TTC Neptune switch - Kết nối USB Type-C, Bluetooth, 2.4Ghz - Cherry double shot keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng (mạch xuôi)
Giá niêm yết: 2.499.000 đ -17%

Giá khuyến mãi: 2.089.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Polar Night 3 Mode TTC Venus switch

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Polar Night 3 Mode TTC Venus switch

Mã SP: KEFE0146
2.499.000 đ -17% 2.089.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

So sánh Đặt hàng

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Polar Night 3 Mode TTC Venus switch

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Polar Night 3 Mode TTC Venus switch - Kết nối USB Type-C, Bluetooth, 2.4Ghz - Cherry double shot keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng (mạch xuôi)
Giá niêm yết: 2.499.000 đ -17%

Giá khuyến mãi: 2.089.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Polar Night 3 Mode TTC Neptune switch

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Polar Night 3 Mode TTC Neptune switch

Mã SP: KEFE0145
2.499.000 đ -17% 2.089.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

So sánh Đặt hàng

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Polar Night 3 Mode TTC Neptune switch

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Polar Night 3 Mode TTC Neptune switch - Kết nối USB Type-C, Bluetooth, 2.4Ghz - Cherry double shot keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng (mạch xuôi)
Giá niêm yết: 2.499.000 đ -17%

Giá khuyến mãi: 2.089.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Polar Night 3 Mode Kailh Box V2 Red switch

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Polar Night 3 Mode Kailh Box V2 Red switch

Mã SP: KEFE0141
2.299.000 đ -22% 1.799.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

1.899.000 đ

So sánh Đặt hàng

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Polar Night 3 Mode Kailh Box V2 Red switch

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Polar Night 3 Mode Kailh Box V2 Red switch - Kết nối USB Type-C, Bluetooth, 2.4Ghz - Cherry double shot keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng (mạch xuôi)
Giá niêm yết: 2.299.000 đ -22%

Giá khuyến mãi: 1.799.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

1.899.000 đ

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Polar Night 3 Mode Kailh Box V2 Brown switch

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Polar Night 3 Mode Kailh Box V2 Brown switch

Mã SP: KEFE0142
2.299.000 đ -22% 1.799.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

1.899.000 đ

So sánh Đặt hàng

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Polar Night 3 Mode Kailh Box V2 Brown switch

Bàn phím cơ FL-Esports GP75 CPM Polar Night 3 Mode Kailh Box V2 Brown switch - Kết nối USB Type-C, Bluetooth, 2.4Ghz - Cherry double shot keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng (mạch xuôi)
Giá niêm yết: 2.299.000 đ -22%

Giá khuyến mãi: 1.799.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

1.899.000 đ

Bàn phím cơ FL-Esports FL750 Polar Night 3 Mode Gasket Mount Kailh MX Cool Mint switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL750 Polar Night 3 Mode Gasket Mount Kailh MX Cool Mint switch

Mã SP: KEFE0128
2.999.000 đ -34% 1.999.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

So sánh Đặt hàng

Bàn phím cơ FL-Esports FL750 Polar Night 3 Mode Gasket Mount Kailh MX Cool Mint switch

Bàn phím cơ FL-Esports FL750 Polar Night 3 Mode Gasket Mount Kailh MX Cool Mint switch - Kết nối USB Type-C, Bluetooth, 2.4Ghz - FSA double shot keycap - Tính năng Hot Swap thay switch dễ dàng
Giá niêm yết: 2.999.000 đ -34%

Giá khuyến mãi: 1.999.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

Chọn An Phát, Trọn An Tâm ❣️
X
So sánh (0)

SO SÁNH SẢN PHẨM

DMCA.com Protection Status