Hello

Hà Nội: 49 Thái Hà | 151 Lê Thanh Nghị và 63 Trần Thái Tông ● HCM: 158 - 160 Lý Thường Kiệt | 330-332 Võ Văn Tần ● Bắc Ninh: Số 4 Nguyễn Văn Cừ - Ninh Xá

DANH MỤC SẢN PHẨM

CPU Intel Core i7

12 CPU Intel Core i7
Còn hàng Mới nhất Giá tăng dần Giá giảm dần
CPU Intel Core i7 12700K (Intel LGA1700 - 12 Core - 20 Thread - Base 3.6Ghz - Turbo 5.0Ghz - Cache 25MB)

CPU Intel Core i7 12700K (Intel LGA1700 - 12 Core - 20 Thread - Base 3.6Ghz - Turbo 5.0Ghz - Cache 25MB)

Mã SP: CPUI0134
12.800.000 đ -40% 7.799.000 đ
Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

So sánh Còn hàng

CPU Intel Core i7 12700K (Intel LGA1700 - 12 Core - 20 Thread - Base 3.6Ghz - Turbo 5.0Ghz - Cache 25MB)

Tên mã: Alder Lake Thuật in thạch bản: Intel 7 Số lõi: 12 / Số luồng: 20 Số P-core: 8 / Số E-core: 4 Tần số turbo tối đa: 5.00 GHz
Giá niêm yết: 12.800.000 đ -40%

Giá khuyến mãi: 7.799.000 đ

Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i7 14700KF (Intel LGA1700 - 20 Core - 28 Thread - Base 3.4Ghz - Turbo 5.6Mhz - Cache 33MB - No iGPU)

CPU Intel Core i7 14700KF (Intel LGA1700 - 20 Core - 28 Thread - Base 3.4Ghz - Turbo 5.6Mhz - Cache 33MB - No iGPU)

Mã SP: CPUI0173
13.499.000 đ -21% 10.799.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

So sánh Còn hàng

CPU Intel Core i7 14700KF (Intel LGA1700 - 20 Core - 28 Thread - Base 3.4Ghz - Turbo 5.6Mhz - Cache 33MB - No iGPU)

Tên mã: RAPTOR Lake Refresh Thuật in thạch bản: Intel 7 (10nm) Số lõi: 20 / Số luồng: 28 Số P-core: 8 / Số E-core: 12 Tần số turbo tối đa: 5.6 GHz
Giá niêm yết: 13.499.000 đ -21%

Giá khuyến mãi: 10.799.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i7 14700K (Intel LGA1700 - 20 Core - 28 Thread - Base 3.4Ghz - Turbo 5.6Ghz - Cache 33MB)

CPU Intel Core i7 14700K (Intel LGA1700 - 20 Core - 28 Thread - Base 3.4Ghz - Turbo 5.6Ghz - Cache 33MB)

Mã SP: CPUI0172
13.999.000 đ -19% 11.399.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

So sánh Còn hàng

CPU Intel Core i7 14700K (Intel LGA1700 - 20 Core - 28 Thread - Base 3.4Ghz - Turbo 5.6Ghz - Cache 33MB)

Tên mã: RAPTOR Lake Refresh Thuật in thạch bản: Intel 7 (10nm) Số lõi: 20 / Số luồng: 28 Số P-core: 8 / Số E-core: 12 Tần số turbo tối đa: 5.6 GHz
Giá niêm yết: 13.999.000 đ -19%

Giá khuyến mãi: 11.399.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i7 13700 (Intel LGA1700 - 16 Core - 24 Thread - Base 2.1Ghz - Turbo 5.2Ghz - Cache 30MB)

CPU Intel Core i7 13700 (Intel LGA1700 - 16 Core - 24 Thread - Base 2.1Ghz - Turbo 5.2Ghz - Cache 30MB)

Mã SP: CPUI0152
12.999.000 đ -19% 10.599.000 đ
Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

So sánh Còn hàng

CPU Intel Core i7 13700 (Intel LGA1700 - 16 Core - 24 Thread - Base 2.1Ghz - Turbo 5.2Ghz - Cache 30MB)

Tên mã: RAPTOR Lake Thuật in thạch bản: Intel 7 (10nm) Số lõi: 16 / Số luồng: 24 Số P-core: 8 / Số E-core: 8 Tần số turbo tối đa: 5.2 GHz
Giá niêm yết: 12.999.000 đ -19%

Giá khuyến mãi: 10.599.000 đ

Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i7 12700F (Intel LGA1700 - 12 Core - 20 Thread - Base 2.1Ghz - Turbo 4.9Ghz - Cache 25MB - No iGPU)

CPU Intel Core i7 12700F (Intel LGA1700 - 12 Core - 20 Thread - Base 2.1Ghz - Turbo 4.9Ghz - Cache 25MB - No iGPU)

Mã SP: CPUI0139
8.699.000 đ -19% 7.099.000 đ
Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

So sánh Còn hàng

CPU Intel Core i7 12700F (Intel LGA1700 - 12 Core - 20 Thread - Base 2.1Ghz - Turbo 4.9Ghz - Cache 25MB - No iGPU)

Tên mã: Alder Lake Thuật in thạch bản: Intel 7 (10nm) Số lõi: 12 / Số luồng: 20 Số P-core: 8 / Số E-core: 4 Tần số turbo tối đa: 4.9 GHz
Giá niêm yết: 8.699.000 đ -19%

Giá khuyến mãi: 7.099.000 đ

Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i7 12700 (Intel LGA1700 - 12 Core - 20 Thread - Base 3.6Ghz - Turbo 4.9Ghz - Cache 25MB)

CPU Intel Core i7 12700 (Intel LGA1700 - 12 Core - 20 Thread - Base 3.6Ghz - Turbo 4.9Ghz - Cache 25MB)

Mã SP: CPUI0144
9.499.000 đ -18% 7.799.000 đ
Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

So sánh Còn hàng

CPU Intel Core i7 12700 (Intel LGA1700 - 12 Core - 20 Thread - Base 3.6Ghz - Turbo 4.9Ghz - Cache 25MB)

Tên mã: Alder Lake Thuật in thạch bản: Intel 7 Số lõi: 12/ Số luồng: 20 Số P-core: 8 / Số E-core: 4 Tần số turbo tối đa: 4.90 GHz
Giá niêm yết: 9.499.000 đ -18%

Giá khuyến mãi: 7.799.000 đ

Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i7 13700F (Intel LGA1700 - 16 Core - 24 Thread - Base 2.1Ghz - Turbo 5.2Ghz - Cache 30MB - No iGPU)

CPU Intel Core i7 13700F (Intel LGA1700 - 16 Core - 24 Thread - Base 2.1Ghz - Turbo 5.2Ghz - Cache 30MB - No iGPU)

Mã SP: CPUI0153
11.999.000 đ -19% 9.799.000 đ
Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

So sánh Còn hàng

CPU Intel Core i7 13700F (Intel LGA1700 - 16 Core - 24 Thread - Base 2.1Ghz - Turbo 5.2Ghz - Cache 30MB - No iGPU)

Tên mã: RAPTOR Lake Thuật in thạch bản: Intel 7 (10nm) Số lõi: 16 / Số luồng: 24 Số P-core: 8 / Số E-core: 8 Tần số turbo tối đa: 5.2 GHz
Giá niêm yết: 11.999.000 đ -19%

Giá khuyến mãi: 9.799.000 đ

Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i7 14700 (Intel LGA1700 - 20 Core - 28 Thread - Base 2.1Ghz - Turbo 5.4Ghz - Cache 33MB)

CPU Intel Core i7 14700 (Intel LGA1700 - 20 Core - 28 Thread - Base 2.1Ghz - Turbo 5.4Ghz - Cache 33MB)

Mã SP: CPUI0185
14.999.000 đ -30% 10.599.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

So sánh Còn hàng

CPU Intel Core i7 14700 (Intel LGA1700 - 20 Core - 28 Thread - Base 2.1Ghz - Turbo 5.4Ghz - Cache 33MB)

Tên mã: Products formerly Raptor Lake Thuật in thạch bản: Intel 7 Số lõi: 20 / Số luồng: 28 Tần số turbo tối đa: 5.4 GHz Tần số cơ sở: 2.1 GHz
Giá niêm yết: 14.999.000 đ -30%

Giá khuyến mãi: 10.599.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i7 14700F (Intel LGA1700 - 20 Core - 28 Thread - Base 2.1Ghz - Turbo 5.4Ghz - Cache 33MB)

CPU Intel Core i7 14700F (Intel LGA1700 - 20 Core - 28 Thread - Base 2.1Ghz - Turbo 5.4Ghz - Cache 33MB)

Mã SP: CPUI0184
12.999.000 đ -21% 10.399.000 đ
Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

So sánh Còn hàng

CPU Intel Core i7 14700F (Intel LGA1700 - 20 Core - 28 Thread - Base 2.1Ghz - Turbo 5.4Ghz - Cache 33MB)

Tên mã: Products formerly Raptor Lake Thuật in thạch bản: Intel 7 Số lõi: 20 / Số luồng: 28 Tần số turbo tối đa: 5.4 GHz Tần số cơ sở: 2.1 GHz
Giá niêm yết: 12.999.000 đ -21%

Giá khuyến mãi: 10.399.000 đ

Giá HS - SV:

0 đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

0 đ

CPU Intel Core i7 13700KF (Intel LGA1700 - 16 Core - 24 Thread - Base 3.4Ghz - Turbo 5.4Ghz - Cache 30MB - No iGPU)

CPU Intel Core i7 13700KF (Intel LGA1700 - 16 Core - 24 Thread - Base 3.4Ghz - Turbo 5.4Ghz - Cache 30MB - No iGPU)

Mã SP: CPUIT0147
13.999.000 đ -26% 10.499.000 đ
Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

So sánh Còn hàng

CPU Intel Core i7 13700KF (Intel LGA1700 - 16 Core - 24 Thread - Base 3.4Ghz - Turbo 5.4Ghz - Cache 30MB - No iGPU)

Tên mã: RAPTOR Lake Thuật in thạch bản: Intel 7 (10nm) Số lõi: 16 / Số luồng: 24 Số P-core: 8 / Số E-core: 8 Tần số turbo tối đa: 5.4 GHz
Giá niêm yết: 13.999.000 đ -26%

Giá khuyến mãi: 10.499.000 đ

Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i7 13700K (Intel LGA1700 - 16 Core - 24 Thread - Base 3.4Ghz - Turbo 5.4Ghz - Cache 30MB)

CPU Intel Core i7 13700K (Intel LGA1700 - 16 Core - 24 Thread - Base 3.4Ghz - Turbo 5.4Ghz - Cache 30MB)

Mã SP: CPUIT0146
15.999.000 đ -31% 11.199.000 đ
Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

So sánh Còn hàng

CPU Intel Core i7 13700K (Intel LGA1700 - 16 Core - 24 Thread - Base 3.4Ghz - Turbo 5.4Ghz - Cache 30MB)

Tên mã: Raptor Lake Thuật in thạch bản: Intel 7 Số lõi: 16 / Số luồng: 24 Số P-core: 8 / Số E-core: 8 Tần số turbo tối đa: 5.40 GHz
Giá niêm yết: 15.999.000 đ -31%

Giá khuyến mãi: 11.199.000 đ

Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

CPU Intel Core i7-12700KF (25M Cache, up to 5.00 GHz, 12C20T, Socket 1700)

CPU Intel Core i7-12700KF (25M Cache, up to 5.00 GHz, 12C20T, Socket 1700)

Mã SP: CPUI0135
12.000.000 đ -41% 7.199.000 đ
Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

So sánh Đặt hàng

CPU Intel Core i7-12700KF (25M Cache, up to 5.00 GHz, 12C20T, Socket 1700)

Socket: FCLGA1700 Số lõi/luồng: 12/20 Tần số turbo tối đa: 5.00 Ghz Performance-core Max Turbo Frequency: 4.90 GHz Efficient-core Max Turbo Frequency: 3.80 GHz
Giá niêm yết: 12.000.000 đ -41%

Giá khuyến mãi: 7.199.000 đ

Giá HS - SV:

đ

Giá Sốc Bắc Ninh:

đ

Nếu như bạn đang tìm kiếm một mẫu CPU hiệu năng cao cho mục đích chơi game giải trí hay các tác vụ nặng đòi hỏi hiệu năng thì dòng CPU Intel Core I7 xứng đáng là một lựa chọn ưu tiên trong tầm giá. Intel - cái tên thống trị trong ngành công nghiệp chip xử lý luôn là một lựa chọn an toàn , đem lại hiệu năng hoạt động tốt cũng như độ ổn định cao.

Trước khi dòng CPU Intel Core I9 được ra mắt, nhắc tới Core I7 đây luôn là một mơ ước của các anh em đam mê công nghệ. Sở hữu một bộ máy tính với cấu hình Core I7 ở thời điểm năm 2020 trở về trước thì bạn xứng đáng là một đại gia rồi.

Đánh giá hiệu năng của CPU Intel Core I7

Như đã nói ở đầu bài viết, Core I7 là bộ vi xử lý dành cho các cấu hình máy tính đòi hỏi yêu cầu cao về khả năng chơi game cũng như hiệu suất cao để xử lý các tác vụ nặng như chỉnh sửa ảnh, edit video, làm 3D hay lập trình...

Bộ xử lý Core i7 có tối đa tám lõi P và 12 lõi E, tổng cộng tối đa 28 luồng. Các nhân hiệu quả bổ sung cung cấp một sự thúc đẩy đáng kể cho khối lượng công việc không chơi game, như chỉnh sửa video, hay livestream.

Core I7 dành cho ai?

Bộ vi xử lý Intel Core i7 là một bộ vi xử lý hiệu suất cao thường được sử dụng trong nhiều môi trường máy tính khác nhau. Dưới đây là một số ứng dụng điển hình:

  • Chơi game: Nhờ vào khả năng hoạt động mạnh mẽ, Core i7 rất lý tưởng cho việc chơi game. Nó có thể xử lý các trò chơi đòi hỏi cao, cung cấp trải nghiệm chơi game mượt mà và hỗ trợ đồ họa độ phân giải cao.

  • Sáng tạo nội dung: Bộ vi xử lý này được ưa chuộng bởi các nhà sáng tạo nội dung, bao gồm biên tập viên video, nhà thiết kế đồ họa, và nghệ sĩ kỹ thuật số. Khả năng xử lý video độ phân giải cao và đồ họa phức tạp làm cho nó trở thành sự lựa chọn vững chắc cho phần mềm chỉnh sửa chuyên nghiệp.
  • Tác vụ nặng và đa nhiệm: Core i7 thích hợp cho các tác vụ nặng yêu cầu đa nhiệm và chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc. Các lõi và luồng của nó cho phép nó quản lý các quá trình khác nhau một cách hiệu quả.
  • Phân tích dữ liệu và các tác vụ tính toán: Các chuyên gia trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và kỹ thuật có thể hưởng lợi từ khả năng của i7 trong việc xử lý các bộ dữ liệu lớn và thực hiện các phép tính toán phức tạp nhanh chóng.

Tóm lại, Core i7 là một bộ vi xử lý đa năng và phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi cao, làm cho nó trở thành sự lựa chọn ưa thích cho cả sử dụng chuyên nghiệp và cá nhân.

Core I7 14700K - Bộ vi xử lý I7 đáng mua nhất 2024

Được đánh giá là con chip cực tốt thuộc dòng Raptor Lake thế hệ mới của Intel, CPU Intel Core i7 14700K được không ít người dùng quan tâm và lựa chọn để trang bị cho chiếc PC của mình.

Theo đánh giá của người dùng thì CPU Intel Core i7 14700K là một chiếc CPU có hiệu suất khủng khi được trang bị đến 20 nhân 28 luồng với 8 lõi P cùng 12 lõi E. Để thật sự công nhận sức mạnh của con CPU này, hãy cùng xét đến những ưu điểm lớn của con chip này.

 

  • Hiệu suất: So sánh với phiên bản tiền nhiệm là con chip i7 13700K thì i7 14700K có hiệu suất nhanh hơn đến 20%.
  • Tốc độ: Với 4 lõi E được bổ sung, con chip i7 14700K có tốc độ tuyệt vời khi có thể đạt đến 5.6GHz. Xét đến hiệu suất đa nhiệm cũng tốt hơn, chạy mát hơn hẳn.
  • Theo kết quả đo thực tế trên Cinebench R23 cho thấy i7 14700K có hiệu năng đơn nhân ngang bằng với con chip i9 13900K.

Có thể thấy rằng, không phải tự nhiên mà CPU Intel Core i7 14700K lại được rất nhiều người dùng ưa chuộng và lựa chọn.

 

 

Chọn An Phát, Trọn An Tâm ❣️
X
So sánh (0)

SO SÁNH SẢN PHẨM

DMCA.com Protection Status