X

Hà Nội: 49 Thái Hà | 151 Lê Thanh Nghị và 63 Trần Thái Tông + HCM: 158 - 160 Lý Thường Kiệt | 330-332 Võ Văn Tần | 84T/14 Trần Đình Xu

DANH MỤC SẢN PHẨM

Keycap AKKO

AKKO Keycap set – Pink (PC / ASA-Clear profile / 155 nút)

AKKO Keycap set – Pink (PC / ASA-Clear profile / 155 nút)

AKKO Keycap set – Pink (PC / ASA-Clear profile / 155 nút) Chất liệu keycap: PC với kí tự được in lên bằng phương pháp UV Profile keycap: ASA – Clear (dạng trong suốt, xuyên led) Số nút: 155
689.000 đ
AKKO Keycap Set – OceanStar (ABS Double-Shot / SAL profile / 195 nút)

AKKO Keycap Set – OceanStar (ABS Double-Shot / SAL profile / 195 nút)

AKKO Keycap Set – OceanStar (ABS Double-Shot / SAL profile / 195 nút) Chất liệu keycap: ABS Double-Shot Profile keycap: SAL (SA-Leveled profile cao hơn ASA, thấp hơn SA và dễ làm quen hơn SA) Số nút: 195
689.000 đ
AKKO Keycap Set – Black on White BoW (ABS Double-Shot / SAL profile / 195 nút)

AKKO Keycap Set – Black on White BoW (ABS Double-Shot / SAL profile / 195 nút)

AKKO Keycap Set – Black on White BoW (ABS Double-Shot / SAL profile / 195 nút) Chất liệu keycap: ABS Double-Shot Profile keycap: SAL (SA-Leveled profile cao hơn ASA, thấp hơn SA và dễ làm quen hơn SA) Số nút: 195
689.000 đ
AKKO Keycap set – White (PC / ASA-Clear profile / 155 nút)

AKKO Keycap set – White (PC / ASA-Clear profile / 155 nút)

AKKO Keycap set – White (PC / ASA-Clear profile / 155 nút) Chất liệu keycap: PC với kí tự được in lên bằng phương pháp UV Profile keycap: ASA – Clear (dạng trong suốt, xuyên led) Số nút: 155
689.000 đ
AKKO Keycap set – Black (PC / ASA-Clear profile / 155 nút)

AKKO Keycap set – Black (PC / ASA-Clear profile / 155 nút)

AKKO Keycap set – Black (PC / ASA-Clear profile / 155 nút) Chất liệu keycap: PC với kí tự được in lên bằng phương pháp UV Profile keycap: ASA – Clear (dạng trong suốt, xuyên led) Số nút: 155
689.000 đ
AKKO Keycap Set – White on Black WoB (ABS Double-Shot / SAL profile / 195 nút)

AKKO Keycap Set – White on Black WoB (ABS Double-Shot / SAL profile / 195 nút)

AKKO Keycap Set – White on Black WoB (ABS Double-Shot / SAL profile / 195 nút) Chất liệu keycap: ABS Double-Shot Profile keycap: SAL (SA-Leveled profile cao hơn ASA, thấp hơn SA và dễ làm quen hơn SA) Số nút: 195
689.000 đ
AKKO Keycap set – Clear (PC / ASA-Clear profile / 155 nút)

AKKO Keycap set – Clear (PC / ASA-Clear profile / 155 nút)

AKKO Keycap set – Clear (PC / ASA-Clear profile / 155 nút) Chất liệu keycap: PC với kí tự được in lên bằng phương pháp UV Profile keycap: ASA – Clear (dạng trong suốt, xuyên led) Số nút: 155
689.000 đ
AKKO Keycap Set – Black&Gold (ABS Double-Shot / SAL profile / 195 nút)

AKKO Keycap Set – Black&Gold (ABS Double-Shot / SAL profile / 195 nút)

AKKO Keycap Set – Black&Gold (ABS Double-Shot / SAL profile / 195 nút) Chất liệu keycap: ABS Double-Shot Profile keycap: SAL (SA-Leveled profile cao hơn ASA, thấp hơn SA và dễ làm quen hơn SA) Số nút: 195
689.000 đ
AKKO Keycap set – Tiffany Blue (PC / ASA-Clear profile / 155 nút)

AKKO Keycap set – Tiffany Blue (PC / ASA-Clear profile / 155 nút)

AKKO Keycap set – Tiffany Blue (PC / ASA-Clear profile / 155 nút) Chất liệu keycap: PC với kí tự được in lên bằng phương pháp UV Profile keycap: ASA – Clear (dạng trong suốt, xuyên led) Số nút: 155
689.000 đ
Keycap Akko Bilibili Sublimation LIÊN HỆ
Mã SP : KCAK0003

Keycap Akko Bilibili Sublimation

999.000 đ -31% 699.000 đ

Keycap Akko Bilibili Sublimation

Keycap Akko Bilibili Sublimation OEM profile Chất liệu: PBT Số nút: 108
999.000 đ -31% 699.000 đ
Keycap Akko World Tour - Tokyo PBT Sublimation LIÊN HỆ
Mã SP : KCAK0002

Keycap Akko World Tour - Tokyo PBT Sublimation

999.000 đ -31% 699.000 đ

Keycap Akko World Tour - Tokyo PBT Sublimation

Keycap Akko World Tour - Tokyo PBT Sublimation OEM profile Chất liệu: PBT Số nút: 130
999.000 đ -31% 699.000 đ
AKKO Keycap set – NEON (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút) LIÊN HỆ

AKKO Keycap set – NEON (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút)

AKKO Keycap set – NEON (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: Cherry Số nút: 157
899.000 đ
AKKO Keycap set – Midnight (PBT Double-Shot/ASA profile/178 nút) LIÊN HỆ

AKKO Keycap set – Midnight (PBT Double-Shot/ASA profile/178 nút)

AKKO Keycap set – Midnight (PBT Double-Shot/ASA profile/178 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 178
1.099.000 đ
AKKO Keycap set – Matcha Red Bean (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút) LIÊN HỆ

AKKO Keycap set – Matcha Red Bean (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

AKKO Keycap set – Matcha Red Bean (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 158
1.099.000 đ
AKKO Keycap set – 9009 (PBT Double-Shot/Cherry profile/177 nút) LIÊN HỆ

AKKO Keycap set – 9009 (PBT Double-Shot/Cherry profile/177 nút)

AKKO Keycap set – 9009 (PBT Double-Shot/Cherry profile/177 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: Cherry Số nút: 177
889.000 đ
AKKO Keycap set – Black on White BoW (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút) LIÊN HỆ

AKKO Keycap set – Black on White BoW (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

AKKO Keycap set – Black on White BoW (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 158
999.000 đ
AKKO Keycap set – White on Black WoB (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút) LIÊN HỆ

AKKO Keycap set – White on Black WoB (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

AKKO Keycap set – White on Black WoB (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 158
999.000 đ
AKKO Keycap set – Blue & Red Samurai (PBT Double-Shot/ASA profile/226 nút) LIÊN HỆ

AKKO Keycap set – Blue & Red Samurai (PBT Double-Shot/ASA profile/226 nút)

AKKO Keycap set – Blue & Red Samurai (PBT Double-Shot/ASA profile/226 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 226
1.099.000 đ
AKKO Keycap set – Very Peri (PBT Double-Shot/ASA profile/197 nút) LIÊN HỆ

AKKO Keycap set – Very Peri (PBT Double-Shot/ASA profile/197 nút)

AKKO Keycap set – Very Peri (PBT Double-Shot/ASA profile/197 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 197
989.000 đ
AKKO Keycap set – Blue on White (PBT Double-Shot/ASA profile/197 nút) LIÊN HỆ

AKKO Keycap set – Blue on White (PBT Double-Shot/ASA profile/197 nút)

AKKO Keycap set – Blue on White (PBT Double-Shot/ASA profile/197 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 197
989.000 đ
AKKO Keycap set – World Tour London (PBT Double-Shot/ASA profile/198 nút) LIÊN HỆ

AKKO Keycap set – World Tour London (PBT Double-Shot/ASA profile/198 nút)

AKKO Keycap set – World Tour London (PBT Double-Shot/ASA profile/198 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 198
1.189.000 đ
AKKO Keycap set – Dracula Castle (PBT Double-Shot/ASA profile/198 nút) LIÊN HỆ

AKKO Keycap set – Dracula Castle (PBT Double-Shot/ASA profile/198 nút)

AKKO Keycap set – Dracula Castle (PBT Double-Shot/ASA profile/198 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 198
1.189.000 đ
AKKO Keycap set – NEON (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút) LIÊN HỆ

AKKO Keycap set – NEON (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

AKKO Keycap set – NEON (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 158
1.099.000 đ -19% 899.000 đ
AKKO Keycap set – 9009 (PBT Double-Shot/ASA profile/178 nút) LIÊN HỆ

AKKO Keycap set – 9009 (PBT Double-Shot/ASA profile/178 nút)

AKKO Keycap set – 9009 (PBT Double-Shot/ASA profile/178 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 178
1.099.000 đ -19% 899.000 đ
AKKO Keycap set – Psittacus (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút) LIÊN HỆ

AKKO Keycap set – Psittacus (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

AKKO Keycap set – Psittacus (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 158
1.099.000 đ -19% 899.000 đ
AKKO Keycap set – Black Pink (PBT Double-Shot/Cherry profile/229 nút) LIÊN HỆ

AKKO Keycap set – Black Pink (PBT Double-Shot/Cherry profile/229 nút)

AKKO Keycap set – Black Pink (PBT Double-Shot/Cherry profile/229 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: Cherry Số nút: 299
1.099.000 đ -28% 799.000 đ
AKKO Keycap set – Chocolate (PBT Double-Shot/ASA profile/178 nút) LIÊN HỆ

AKKO Keycap set – Chocolate (PBT Double-Shot/ASA profile/178 nút)

AKKO Keycap set – Chocolate (PBT Double-Shot/ASA profile/178 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 178
1.099.000 đ -19% 899.000 đ
AKKO Keycap set – Psittacus (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút) LIÊN HỆ

AKKO Keycap set – Psittacus (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút)

AKKO Keycap set – Psittacus (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: Cherry Số nút: 157
999.000 đ -31% 699.000 đ
AKKO Keycap set – Wave Sonic (PBT Double-Shot/ASA profile/229 nút) LIÊN HỆ

AKKO Keycap set – Wave Sonic (PBT Double-Shot/ASA profile/229 nút)

AKKO Keycap set – Wave Sonic (PBT Double-Shot/ASA profile/229 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 229
1.299.000 đ -31% 899.000 đ
AKKO Keycap set – Los Angeles (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút) LIÊN HỆ

AKKO Keycap set – Los Angeles (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

AKKO Keycap set – Los Angeles (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 158
1.299.000 đ -39% 799.000 đ
AKKO Keycap set – Carbon Retro (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút) LIÊN HỆ

AKKO Keycap set – Carbon Retro (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

AKKO Keycap set – Carbon Retro (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 158
1.099.000 đ -19% 899.000 đ
AKKO Keycap set EVA-01 (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút) LIÊN HỆ
Mã SP : KCAK0023

AKKO Keycap set EVA-01 (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

1.099.000 đ -19% 899.000 đ

AKKO Keycap set EVA-01 (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

AKKO Keycap set EVA-01 (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 158
1.099.000 đ -19% 899.000 đ
AKKO Keycap set – Black Pink (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút) LIÊN HỆ

AKKO Keycap set – Black Pink (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút)

AKKO Keycap set – Black Pink (PBT Double-Shot/ASA profile/158 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 158
1.099.000 đ -19% 899.000 đ
AKKO Keycap set – Macaw (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút) LIÊN HỆ

AKKO Keycap set – Macaw (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút)

AKKO Keycap set – Macaw (PBT Double-Shot/Cherry profile/157 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: Cherry Số nút: 157
899.000 đ -17% 749.000 đ
AKKO Keycap set – Macaw (PBT Double-Shot/ASA profile/199 nút) LIÊN HỆ
Mã SP : KCAK0013

AKKO Keycap set – Macaw (PBT Double-Shot/ASA profile/199 nút)

1.299.000 đ -16% 1.099.000 đ

AKKO Keycap set – Macaw (PBT Double-Shot/ASA profile/199 nút)

AKKO Keycap set – Macaw (PBT Double-Shot/ASA profile/199 nút) Chất liệu keycap: PBT Double-Shot Profile keycap: ASA (thấp hơn OSA, cao hơn OEM giúp dễ làm quen hơn) Số nút: 199
1.299.000 đ -16% 1.099.000 đ
X

SO SÁNH SẢN PHẨM

SO SÁNH
DMCA.com Protection Status