• Máy bộ đàm Kenwood TK2000 (VHF) - Chính hãng
  Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Máy bộ đàm Kenwood TK-2000 (VHF)
  - Số kênh nhớ : 16 CH
  - Công suất phát : 05w
  - Đáp ứng tiêu chuẩn IP - 54/55 về khả năng chịu
  nuớc, va đạp, mưa, bụi của Quân đội Mỹ MIL -
  STD 810
  - Pin thông minh Lithium (Sạc ko bị chai pin)
  - Kích thước : 54 x 113 x 24,9mm
  - Trọng lƣợng : 203g
  Đồng bộ gồm: Thân máy, pin Lithium KNB-63L -
  1130mAh , sạc bàn KSC35s, anten, cài lưng, hướng
  dẫn sử dụng (Thiết bị nhập khẩu đồng bộ từ
  Sigapore)
 • Máy bộ đàm Kenwood TK3000 (UHF) - Chính hãng
  Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Máy bộ đàm Kenwood TK-3000 (UHF)
  Số kênh nhớ : 16 CH
  - Công suất phát : 04w
  - Đáp ứng tiêu chuẩn IP - 54/55 về khả năng chịu
  nuớc, va đạp, mưa, bụi của Quân đội Mỹ MIL -
  STD 810
  - Pin thông minh Lithium (Sạc ko bị chai pin)
  - Thời gian sử dụng pin khoảng 6 – 10 tiếng
  - Kích thước : 54 x 113 x 24,9mm
  - Trọng lƣợng : 203g
  Đồng bộ gồm: Thân máy( Malaysia), pin Lithium KNB-
  63L - 1130mAh, sạc bàn KSC35s, anten, cài lưng,
  hướng dẫn sử dụng (Thiết bị nhập khẩu đồng bộ từ
  Sigapore)
 • Máy bộ đàm Kenwood TK2317/TK3317 - Chính hãng
  Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Máy bộ đàm Kenwood TK- 2317/TK-3317
  - Hiển thị tên ngƣời gọi
  - Số kênh nhớ : 128 CH
  - Công suất phát : 05w / 04w
  - Gửi, nhận các tin nhắn lập trình sẵn
  - Có bo mã hoá tín hiệu chống nghe lén
  - Đáp ứng tiêu chuẩn IP - 54/55 về khả năng chịu
  nước. Đáp ứng tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL - STD
  810
  - Sạc nhanh trong vòng 02 giờ
  - Dung lượng pin lớn giúp thời gian đàm thoại kéo
  dài.
  Đồng bộ gồm: Thân máy (Malaysia), pin NIMH
  KNB29N - 1500mAh, sạc nhanh KSC43, ăng ten, cài
  lƣng, hƣớng dẫn sử dụng (Thiết bị đồng bộ nhập
  khẩu từ Sigapore)
 • Máy bộ đàm Kenwood TK2360/TK3360 - Chính hãng
  Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Máy bộ đàm Kenwood TK-2360/TK3360 – Hiển
  thị tên ngƣời gọi
  - Số kênh nhớ : 16 CH
  - Công suất phát : 05w cho cả UHF/VHF
  - Gửi, nhận các tin nhắn lập trình sẵn
  - Có bo mã hoá tín hiệu chống nghe lén
  - Đáp ứng tiêu chuẩn IP - 54/55 về khả năng chịu
  nước. Đáp ứng tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL - STD
  810
  - Sạc nhanh trong vòng 02 giờ
  - Dung lượng pin lớn giúp thời gian đàm thoại kéo
  dài.
  Đồng bộ gồm: Thân máy (Malaysia), pin Li-on KNB-
  55L - 1480mAh (Cell made in Japan, Pack in
  Indonessia), sạc nhanh KSC25, ăng ten, cài lưng,
  hướng dẫn sử dụng (Thiết bị đồng bộ nhập khẩu từ
  Sigapore)
 • Máy bộ đàm Kenwood THK20A (VHF) - Chính hãng
  Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Máy bộ đàm Kenwood TH-K20A (VHF)
  - Số kênh nhớ : 200 CH
  - Công suất phát : 5.5w
  - Màn hình hiển thị tên kênh, dung lượng pin còn
  lại…
  - Có bo mã hoá tín hiệu chống nghe lén
  - Đáp ứng tiêu chuẩn IP - 54/55 về khả năng chịu
  nước. Đáp ứng tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL - STD
  810
  - 12 phím chức năng
  - Trọng lượng 203gr
  Đồng bộ gồm: Thân máy (China), pin Li-on KNB-63L -
  1130mAh (Cell made in Japan, Pack in Indonessia),
  sạc nhanh KSC-35s ăng ten, cài lưng, hướng dẫn sử
  dụng (Thiết bị đồng bộ nhập khẩu từ Sigapore)
 • Máy bộ đàm Kenwood TK2407 (VHF) / TK3407(UHF) - Chính hãng
  Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Máy bộ đàm Kenwood TK- 2407 (VHF) / TK-
  3407(UHF) – Hiển thị tên ngƣời gọi
  - Số kênh nhớ : 16 CH
  - Công suất phát : 05w / 04w
  - Gửi, nhận các tin nhắn lập trình sẵn
  - Có bo mã hoá tín hiệu chống nghe lén
  - Đáp ứng tiêu chuẩn IP - 54/55 về khả năng chịu
  nước. Đáp ứng tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL - STD
  810
  - Sạc nhanh trong vòng 02 giờ
  - Dung lượng pin lớn giúp thời gian đàm thoại kéo
  dài.
  Đồng bộ gồm: Thân máy (Malaysia), pin NIMH
  KNB29N - 1500mAh (Indonesia), sạc nhanh KSC43,
  ăng ten, cài lưng, hướng dẫn sử dụng (Thiết bị đồng
  bộ nhập khẩu từ Sigapore)
Sản phẩm đã xem