• Máy bộ đàm Kenwood THK20A (VHF) - Chính hãng
  Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Máy bộ đàm Kenwood TH-K20A (VHF)
  - Số kênh nhớ : 200 CH
  - Công suất phát : 5.5w
  - Màn hình hiển thị tên kênh, dung lượng pin còn
  lại…
  - Có bo mã hoá tín hiệu chống nghe lén
  - Đáp ứng tiêu chuẩn IP - 54/55 về khả năng chịu
  nước. Đáp ứng tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL - STD
  810
  - 12 phím chức năng
  - Trọng lượng 203gr
  Đồng bộ gồm: Thân máy (China), pin Li-on KNB-63L -
  1130mAh (Cell made in Japan, Pack in Indonessia),
  sạc nhanh KSC-35s ăng ten, cài lưng, hướng dẫn sử
  dụng (Thiết bị đồng bộ nhập khẩu từ Sigapore)
 • Máy bộ đàm Kenwood TK2407 (VHF) / TK3407(UHF) - Chính hãng
  Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Máy bộ đàm Kenwood TK- 2407 (VHF) / TK-
  3407(UHF) – Hiển thị tên ngƣời gọi
  - Số kênh nhớ : 16 CH
  - Công suất phát : 05w / 04w
  - Gửi, nhận các tin nhắn lập trình sẵn
  - Có bo mã hoá tín hiệu chống nghe lén
  - Đáp ứng tiêu chuẩn IP - 54/55 về khả năng chịu
  nước. Đáp ứng tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL - STD
  810
  - Sạc nhanh trong vòng 02 giờ
  - Dung lượng pin lớn giúp thời gian đàm thoại kéo
  dài.
  Đồng bộ gồm: Thân máy (Malaysia), pin NIMH
  KNB29N - 1500mAh (Indonesia), sạc nhanh KSC43,
  ăng ten, cài lưng, hướng dẫn sử dụng (Thiết bị đồng
  bộ nhập khẩu từ Sigapore)
 • Máy bộ đàm Kenwood TK2000 (VHF) - Chính hãng
  Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Máy bộ đàm Kenwood TK-2000 (VHF)
  - Số kênh nhớ : 16 CH
  - Công suất phát : 05w
  - Đáp ứng tiêu chuẩn IP - 54/55 về khả năng chịu
  nuớc, va đạp, mưa, bụi của Quân đội Mỹ MIL -
  STD 810
  - Pin thông minh Lithium (Sạc ko bị chai pin)
  - Kích thước : 54 x 113 x 24,9mm
  - Trọng lƣợng : 203g
  Đồng bộ gồm: Thân máy, pin Lithium KNB-63L -
  1130mAh , sạc bàn KSC35s, anten, cài lưng, hướng
  dẫn sử dụng (Thiết bị nhập khẩu đồng bộ từ
  Sigapore)
 • Máy bộ đàm Kenwood TK3000 (UHF) - Chính hãng
  Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Máy bộ đàm Kenwood TK-3000 (UHF)
  Số kênh nhớ : 16 CH
  - Công suất phát : 04w
  - Đáp ứng tiêu chuẩn IP - 54/55 về khả năng chịu
  nuớc, va đạp, mưa, bụi của Quân đội Mỹ MIL -
  STD 810
  - Pin thông minh Lithium (Sạc ko bị chai pin)
  - Thời gian sử dụng pin khoảng 6 – 10 tiếng
  - Kích thước : 54 x 113 x 24,9mm
  - Trọng lƣợng : 203g
  Đồng bộ gồm: Thân máy( Malaysia), pin Lithium KNB-
  63L - 1130mAh, sạc bàn KSC35s, anten, cài lưng,
  hướng dẫn sử dụng (Thiết bị nhập khẩu đồng bộ từ
  Sigapore)
 • Máy bộ đàm Kenwood TK2317/TK3317 - Chính hãng
  Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Máy bộ đàm Kenwood TK- 2317/TK-3317
  - Hiển thị tên ngƣời gọi
  - Số kênh nhớ : 128 CH
  - Công suất phát : 05w / 04w
  - Gửi, nhận các tin nhắn lập trình sẵn
  - Có bo mã hoá tín hiệu chống nghe lén
  - Đáp ứng tiêu chuẩn IP - 54/55 về khả năng chịu
  nước. Đáp ứng tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL - STD
  810
  - Sạc nhanh trong vòng 02 giờ
  - Dung lượng pin lớn giúp thời gian đàm thoại kéo
  dài.
  Đồng bộ gồm: Thân máy (Malaysia), pin NIMH
  KNB29N - 1500mAh, sạc nhanh KSC43, ăng ten, cài
  lƣng, hƣớng dẫn sử dụng (Thiết bị đồng bộ nhập
  khẩu từ Sigapore)
 • Máy bộ đàm Kenwood TK2360/TK3360 - Chính hãng
  Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Máy bộ đàm Kenwood TK-2360/TK3360 – Hiển
  thị tên ngƣời gọi
  - Số kênh nhớ : 16 CH
  - Công suất phát : 05w cho cả UHF/VHF
  - Gửi, nhận các tin nhắn lập trình sẵn
  - Có bo mã hoá tín hiệu chống nghe lén
  - Đáp ứng tiêu chuẩn IP - 54/55 về khả năng chịu
  nước. Đáp ứng tiêu chuẩn quân đội Mỹ MIL - STD
  810
  - Sạc nhanh trong vòng 02 giờ
  - Dung lượng pin lớn giúp thời gian đàm thoại kéo
  dài.
  Đồng bộ gồm: Thân máy (Malaysia), pin Li-on KNB-
  55L - 1480mAh (Cell made in Japan, Pack in
  Indonessia), sạc nhanh KSC25, ăng ten, cài lưng,
  hướng dẫn sử dụng (Thiết bị đồng bộ nhập khẩu từ
  Sigapore)
Sản phẩm đã xem