Hướng dẫn cấu hình TOTOLINK N100RE Access Point

2013-04-03 14:46:53

Hướng dẫn cấu hình TOTOLINK N100RE Access Point (Chỉ phát Wifi)

Tình huống:
- CTY đã có một đường truyền cáp quang/ADSL với modem đang hoạt động tốt
- Modem hiện tại có IP: 192.168.1.1 và cấp IP động cho mạng LAN; từ IP 192.168.1.2 trở đi
- IP 192.168.1.250 hiện chưa có thiết bị nào sử dụng
- Yêu cầu triển khai mạng không dây Wifi

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1033x460.


Thiết bị trong hình mang tính minh họa

B1: Thay đổi địa chỉ IP của TOTOLINK
- Nối cáp mạng từ card mạng máy tính vào cổng LAN của TOTOLINK (Cổng chính giữa)


- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ http://192.168.1.1
- Mặc định TOTOLINK có Username : admin và Password: admin

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 842x425.- Vào Network Settings >>> LAN/DHCP Server
- LAN IP: Đổi thành 192.168.1.250
- Nhấn Apply >>> Router sẽ reboot

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 844x414.B2 : Tắt chức năng cấp phát IP (DHCM Server)
- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ mới của TOTOLINK http://192.168.1.250
- Vào Network Settings >>> LAN/DHCP Server
DHCP Server Setup >>> DHCP Server: chọn Disable
+ Nhấn Apply >>> Router sẽ reboot

B3: Nối dây mạng từ port LAN của modem đến port LAN của TOTOLINK (port chính giữa) như mô hình đầu tiên
- Lúc này chúng ta có thể sử dụng wifi của TOTOLINK với tên mạng (SSID) mặc định là TOTOLINK N100RE mà không cần password wifi

B4: Cấu hình bảo mật cho mạng không dây (đặt password cho wifi)
- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ mới của TOTOLINK http://192.168.1.250
- Mặc định sẽ vào trang Setup Wizard (Nếu không bạn chọn Setup Wizard ở menu)
Wireless Network name (SSID) : đặt theo ý bạn (đây là tên mạng wifi)
Encryption : WPA2-PSK/AES
Encryption key : password cho wifi (ít nhất 8 ký tự)
- Nhấn Apply >>> Router sẽ reboot và hoàn tất cấu hình

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 807x466.Hoàn tất bước 4, chúng ta có thể sử dụng TOTOLINK N100RE cho nhu cầu của mình. Nhưng để an toàn chúng ta nên sao lưu lại cấu hình này để phòng khi cần đến

B5: Sao lưu và phục hồi cấu hình
- Vào Management >>> Save/Reload Settings
- Nhấn Config Backup để lưu lại cấu hình hiện tại thành file

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 716x516.- Nhấn Browse >>> Chọn file >>> Open >>> Config Restore để phục hồi cấu hình đã lưu thành file trước đó

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 868x486.

 

 

 

TOTOLINK N100RE
HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH REPEATER - THU SÓNG và PHÁT LẠIBạn có một thiết bị phát sóng wifi nhưng lại không thể bao phủ toàn bộ khu vực toà nhà! Bạn muốn thu sóng của quán café miễn phí kế bên và phát lại cho các bạn cùng phòng sử dụng! Với Totolink N100RE, bạn có thể dễ dàng làm điều đó. TOTOLINK N100RE có thể thu sóng của bất kì nguồn phát sóng nào và phát lại với 3 SSID khác nhau.

Sơ đồ tham khảo

 

 

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 809x480.Các thông số ban đầu:
- Modem / Router wifi chính có IP: 192.168.1.1; DHCP Server: Bật và cấp IP động cho mạng LAN; từ IP 192.168.1.2 trở đi
- Tên mạng wifi chính (SSID chính): AnPhat
- Mã hóa: WPA2/PSK ~ AES
- Mật khẩu: 12345678

B1: Thay đổi địa chỉ IP của TOTOLINK
- Nối cáp mạng từ card mạng máy tính vào cổng LAN của TOTOLINK (Cổng chính giữa)


- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ http://192.168.1.1
- Mặc định TOTOLINK có Username : admin và Password: admin

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 842x425.- Vào Network Settings >>> LAN/DHCP Server
- LAN IP: Đổi thành 192.168.1.250
- Nhấn Apply >>> Router sẽ reboot

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 844x414.B2 : Tắt chức năng cấp phát IP (DHCP Server)
- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ mới của TOTOLINK http://192.168.1.250
- Vào Network Settings >>> LAN/DHCP Server
DHCP Server Setup >>> DHCP Server: chọn Disable
+ Nhấn Apply >>> Router sẽ reboot

B3: Cấu hình Repeater
- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ mới của TOTOLINK http://192.168.1.250 (Do đã đã tắt DHCP Server nên có thể bạn phải đặt IP tỉnh cho card mạng máy tính để vào trang cấu hình, cách ping mạng)
- Vào Wireless Settings >>> Wireless Multibridge
Wireless Multibridge: chọn Repeater bridge
- Nhấn Scan AP >>> Chọn SSID AnPhat >>> Nhấn select AP >>> Nhấn Add (có thể nhận dạng bằng MAC address và SSID)
- Điền password của nguồn phát (SSID AnPhat) vào Encryption: 12345678 >>> Nhấn Apply
(Các thông số khác TOTOLINK tự cấu hình theo nguồn phát được chọn)

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 965x513.- Vào Wireless Settings >>> Wireless Status: để kiểm tra kết quả

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 822x266.- Đến bước này máy tính sử dụng dây cắm vào TOTOLINK đã có thể truy cập internet (IP do modem/router chính cấp)
- Kiểm tra bằng lệnh ping

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 673x309.B4: Cấu hình cho SSID phát lại
- Lúc này chúng ta có thể sử dụng wifi của TOTOLINK (phát lại) với tên mạng (SSID) mặc định là TOTOLINK N100RE mà không cần password wifi. Nhưng để bảo mật hơn hoặc cần phát lại với SSID có cùng tên với nguồn phát (AnPhat) chúng ta làm như sau:
- Vào Wireless Settings >>> Wireless Basic Settings
Wireless Network name (SSID) : đặt theo ý bạn (đây là tên mạng wifi phát lại); VD: AnPhat
Region : chọn tùy ý (khuyê

Link tham khảo: 0

Chia sẻ bài viết này:
Nhận xét bài viết
Từ khóa:
XEM NHIỀU NHẤT
Sản phẩm đã xem