X

Hà Nội: 49 Thái Hà | 151 Lê Thanh Nghị và 63 Trần Thái Tông + HCM: 158 - 160 Lý Thường Kiệt | 330-332 Võ Văn Tần | 84T/14 Trần Đình Xu

DANH MỤC SẢN PHẨM

Bàn phím Leopold

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth Bluefont Blue switch
Mã SP : KELE0309

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth Bluefont Blue switch

3.699.000 đ -17% 3.099.000 đ

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth Bluefont Blue switch

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth Bluefont Blue switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.699.000 đ -17% 3.099.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth White DarkGray Blue switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth White DarkGray Blue switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth White DarkGray Blue switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.799.000 đ -16% 3.199.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC650MDS PD Bluetooth Blue Gray Blue switch

Bàn phím cơ Leopold FC650MDS PD Bluetooth Blue Gray Blue switch

Bàn phím cơ Leopold FC650MDS PD Bluetooth Blue Gray Blue switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.399.000 đ -15% 2.899.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC660M PD Bluetooth Sweden White Case Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC660M PD Bluetooth Sweden White Case Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC660M PD Bluetooth Sweden White Case Red switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.299.000 đ -10% 2.999.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC660M PD Bluetooth Sweden White Case Brown switch

Bàn phím cơ Leopold FC660M PD Bluetooth Sweden White Case Brown switch

Bàn phím cơ Leopold FC660M PD Bluetooth Sweden White Case Brown switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.299.000 đ -10% 2.999.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC660M PD Bluetooth Sweden White Case Blue switch

Bàn phím cơ Leopold FC660M PD Bluetooth Sweden White Case Blue switch

Bàn phím cơ Leopold FC660M PD Bluetooth Sweden White Case Blue switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.299.000 đ -10% 2.999.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth Sweden White Case Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth Sweden White Case Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth Sweden White Case Red switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.699.000 đ -10% 3.349.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth Sweden White Case Silent Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth Sweden White Case Silent Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth Sweden White Case Silent Red switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.799.000 đ -10% 3.449.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth Sweden White Case Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth Sweden White Case Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth Sweden White Case Red switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.799.000 đ -10% 3.449.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth White Blue Star Silent Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth White Blue Star Silent Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth White Blue Star Silent Red switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.699.000 đ -10% 3.349.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth White Blue Star Blue switch

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth White Blue Star Blue switch

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth White Blue Star Blue switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.699.000 đ -10% 3.349.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth White Blue Star Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth White Blue Star Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth White Blue Star Red switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.799.000 đ -10% 3.449.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth White Blue Star Brown switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth White Blue Star Brown switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth White Blue Star Brown switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.799.000 đ -10% 3.449.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth White Blue Star Blue switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth White Blue Star Blue switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth White Blue Star Blue switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.799.000 đ -10% 3.449.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC980M PD Bluetooth White Blue Star Brown switch

Bàn phím cơ Leopold FC980M PD Bluetooth White Blue Star Brown switch

Bàn phím cơ Leopold FC980M PD Bluetooth White Blue Star Brown switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.999.000 đ -9% 3.649.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth Ash Yellow Red switch
Mã SP : KELE0346

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth Ash Yellow Red switch

3.799.000 đ -10% 3.449.000 đ

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth Ash Yellow Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth Ash Yellow Red switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.799.000 đ -10% 3.449.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth Ash Yellow Brown switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth Ash Yellow Brown switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth Ash Yellow Brown switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.799.000 đ -10% 3.449.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth Ash Yellow Brown switch

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth Ash Yellow Brown switch

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth Ash Yellow Brown switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.699.000 đ -10% 3.349.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC660M PD Bluetooth White DarkGray Blue switch

Bàn phím cơ Leopold FC660M PD Bluetooth White DarkGray Blue switch

Bàn phím cơ Leopold FC660M PD Bluetooth White DarkGray Blue switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.299.000 đ -10% 2.999.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Sweden Brown switch
Mã SP : KELE0115

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Sweden Brown switch

3.399.000 đ -12% 2.999.000 đ

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Sweden Brown switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Sweden Brown switch Bàn phím cơ sử dụng switch Cherry MX Brown Keycap làm bằng PBT siêu dày, độ bền cực cao, chống mài mòn cực tốt Keycap Profile "Cherry" tiêu chuẩn
3.399.000 đ -12% 2.999.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth White DarkGray Brown switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth White DarkGray Brown switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth White DarkGray Brown switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.799.000 đ -10% 3.449.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth White DarkGray Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth White DarkGray Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth White DarkGray Red switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.799.000 đ -10% 3.449.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth Bluefont Brown switch
Mã SP : KELE0304

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth Bluefont Brown switch

3.799.000 đ -10% 3.449.000 đ

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth Bluefont Brown switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Bluetooth Bluefont Brown switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.799.000 đ -10% 3.449.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth Bluefont Brown switch
Mã SP : KELE0308

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth Bluefont Brown switch

3.699.000 đ -10% 3.349.000 đ

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth Bluefont Brown switch

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth Bluefont Brown switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.699.000 đ -10% 3.349.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth Bluefont Red switch
Mã SP : KELE0307

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth Bluefont Red switch

3.699.000 đ -10% 3.349.000 đ

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth Bluefont Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth Bluefont Red switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.699.000 đ -10% 3.349.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth Bluefont Silent Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth Bluefont Silent Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth Bluefont Silent Red switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.699.000 đ -10% 3.349.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth White DarkGray Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth White DarkGray Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD Bluetooth White DarkGray Red switch Phiên bản hỗ trợ kết nối Bluetooth 5.1 Sử dụng 2 viên pin AAA Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.699.000 đ -10% 3.349.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Sweden Blue switch LIÊN HỆ
Mã SP : KELE0114

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Sweden Blue switch

3.399.000 đ -21% 2.699.000 đ

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Sweden Blue switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD Sweden Blue switch Bàn phím cơ sử dụng switch Cherry MX Blue Keycap làm bằng PBT siêu dày, độ bền cực cao, chống mài mòn cực tốt Keycap Profile "Cherry" tiêu chuẩn
3.399.000 đ -21% 2.699.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC980M PD BlueFont Red switch LIÊN HỆ
Mã SP : KELE0076

Bàn phím cơ Leopold FC980M PD BlueFont Red switch

3.650.000 đ -10% 3.299.000 đ

Bàn phím cơ Leopold FC980M PD BlueFont Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC980M PD BlueFont Red switch Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Red switch Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Thiết kế nút bấm, mạch và lớp vỏ thông minh giúp cho cảm giác gõ phím tốt nhất
3.650.000 đ -10% 3.299.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC660M PD Ash Yellow Red switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Leopold FC660M PD Ash Yellow Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC660M PD Ash Yellow Red switch Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Thiết kế nút bấm, mạch và lớp vỏ thông minh giúp cho cảm giác gõ phím tốt nhất
2.749.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC660M PD Ash Yellow Brown switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Leopold FC660M PD Ash Yellow Brown switch

Bàn phím cơ Leopold FC660M PD Ash Yellow Brown switch Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Thiết kế nút bấm, mạch và lớp vỏ thông minh giúp cho cảm giác gõ phím tốt nhất
2.749.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC660M PD Ash Yellow Blue switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Leopold FC660M PD Ash Yellow Blue switch

Bàn phím cơ Leopold FC660M PD Ash Yellow Blue switch Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Thiết kế nút bấm, mạch và lớp vỏ thông minh giúp cho cảm giác gõ phím tốt nhất
2.749.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC900R PD OEM Pink Red switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD OEM Pink Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD OEM Pink Red switch Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Thiết kế nút bấm, mạch và lớp vỏ thông minh giúp cho cảm giác gõ phím tốt nhất
3.349.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC900R PD OEM Pink Brown switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD OEM Pink Brown switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD OEM Pink Brown switch Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Thiết kế nút bấm, mạch và lớp vỏ thông minh giúp cho cảm giác gõ phím tốt nhất
3.349.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC900R PD OEM Pink Blue switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD OEM Pink Blue switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD OEM Pink Blue switch Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Thiết kế nút bấm, mạch và lớp vỏ thông minh giúp cho cảm giác gõ phím tốt nhất
3.349.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC750R PD OEM Pink Red switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD OEM Pink Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD OEM Pink Red switch Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Thiết kế nút bấm, mạch và lớp vỏ thông minh giúp cho cảm giác gõ phím tốt nhất
3.149.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC750R PD OEM Pink Brown switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD OEM Pink Brown switch

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD OEM Pink Brown switch Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Thiết kế nút bấm, mạch và lớp vỏ thông minh giúp cho cảm giác gõ phím tốt nhất
3.149.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC750R PD OEM Pink Blue switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD OEM Pink Blue switch

Bàn phím cơ Leopold FC750R PD OEM Pink Blue switch Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Thiết kế nút bấm, mạch và lớp vỏ thông minh giúp cho cảm giác gõ phím tốt nhất
3.149.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC660M PD OEM Pink Blue switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Leopold FC660M PD OEM Pink Blue switch

Bàn phím cơ Leopold FC660M PD OEM Pink Blue switch Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Thiết kế nút bấm, mạch và lớp vỏ thông minh giúp cho cảm giác gõ phím tốt nhất
2.749.000 đ
Bàn phím cơ Leopold FC900R PD White DarkGray Red switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD White DarkGray Red switch

Bàn phím cơ Leopold FC900R PD White DarkGray Red switch Bàn phím cơ cao cấp của Hàn Quốc sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Thiết kế nút bấm, mạch và lớp vỏ thông minh giúp cho cảm giác gõ phím tốt nhất
3.349.000 đ
1 2 3 4 5 6 7
X

SO SÁNH SẢN PHẨM

SO SÁNH
DMCA.com Protection Status