Hà Nội: 49 Thái Hà và 151 Lê Thanh Nghị TPHCM: 158 - 160 Lý Thường Kiệt và 84T/14 Trần Đình Xu

DANH MỤC SẢN PHẨM
Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Nature White Blue switch LIÊN HỆ
Mã SP : KEDG0005 Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Nature White Blue switch
2.149.000 đ -11% 1.934.000 đ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Nature White Blue switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Nature White Blue switch - Màu sản phẩm: Nature White - Công nghệ switch: Cherry MX Blue - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
2.149.000 đ -11% 1.934.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Space Gray Blue switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Space Gray Blue switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Space Gray Blue switch - Màu sản phẩm: Spacy Gray - Công nghệ switch: Cherry MX Blue - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
1.999.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nature White Blue switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nature White Blue switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nature White Blue switch - Màu sản phẩm: Nature White - Công nghệ switch: Cherry MX Blue - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
1.999.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nebula RGB Blue switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nebula RGB Blue switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nebula RGB Blue switch Màu sản phẩm: Đen - Công nghệ switch: Cherry MX RGB Blue - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
2.999.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Gemini K502 Nebula RGB Blue switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Gemini K502 Nebula RGB Blue switch

Bàn phím cơ Durgod Gemini K502 Nebula RGB Blue switch Màu sản phẩm: Đen - Công nghệ switch: Cherry MX RGB Blue - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
3.299.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Elegant White Blue switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Elegant White Blue switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Elegant White Blue switch -- Màu sản phẩm: Elegant White - Công nghệ switch: Cherry Blue switch - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
2.199.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Elegant White Blue switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Elegant White Blue switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Elegant White Blue switch -- Màu sản phẩm: Elegant White - Công nghệ switch: Cherry Blue switch - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
1.849.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nature White Brown switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nature White Brown switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nature White Brown switch - Màu sản phẩm: Nature White - Công nghệ switch: Cherry MX Brown - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
1.999.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nature White Red switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nature White Red switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nature White Red switch - Màu sản phẩm: Nature White - Công nghệ switch: Cherry MX Red - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
1.999.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Space Gray Brown switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Space Gray Brown switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Space Gray Brown switch - Màu sản phẩm: Spacy Gray - Công nghệ switch: Cherry MX Brown - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
1.999.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Space Gray Red switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Space Gray Red switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Space Gray Red switch - Màu sản phẩm: Spacy Gray - Công nghệ switch: Cherry MX Brown - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
1.999.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Space Gray Silver switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Space Gray Silver switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Space Gray Silver switch - Màu sản phẩm: Spacy Gray - Công nghệ switch: Cherry MX Silver - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
2.199.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Space Gray Silent switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Space Gray Silent switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Space Gray Silent switch - Màu sản phẩm: Spacy Gray - Công nghệ switch: Cherry MX Silent - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
2.249.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nebula RGB Brown switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nebula RGB Brown switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nebula RGB Brown switch Màu sản phẩm: Đen - Công nghệ switch: Cherry MX RGB Brown - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
2.999.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nebula RGB Red switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nebula RGB Red switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nebula RGB Red switch Màu sản phẩm: Đen - Công nghệ switch: Cherry MX RGB Red - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
2.999.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nebula RGB Silver switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nebula RGB Silver switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nebula RGB Silver switch Màu sản phẩm: Đen - Công nghệ switch: Cherry MX RGB Silver - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
3.199.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nebula RGB Silent switch LIÊN HỆ
Mã SP : KEDG0014 Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nebula RGB Silent switch
3.249.000 đ
1 khuyến mại

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nebula RGB Silent switch

KHUYẾN MÃI
  • Đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Nebula RGB Silent switch Màu sản phẩm: Đen - Công nghệ switch: Cherry MX RGB Silent - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
3.249.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Gemini K502 Nebula RGB Brown switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Gemini K502 Nebula RGB Brown switch

Bàn phím cơ Durgod Gemini K502 Nebula RGB Brown switch Màu sản phẩm: Đen - Công nghệ switch: Cherry MX RGB Brown - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
3.299.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Gemini K502 Nebula RGB Red switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Gemini K502 Nebula RGB Red switch

Bàn phím cơ Durgod Gemini K502 Nebula RGB Red switch Màu sản phẩm: Đen - Công nghệ switch: Cherry MX RGB Red - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
3.299.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Space Gray Brown switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Space Gray Brown switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Space Gray Brown switch - Màu sản phẩm: Space Gray - Công nghệ switch: Cherry MX Brown - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
2.149.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Space Gray Red switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Space Gray Red switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Space Gray Red switch - Màu sản phẩm: Space Gray - Công nghệ switch: Cherry MX Red - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
2.149.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Space Gray Silent switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Space Gray Silent switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Space Gray Silent switch - Màu sản phẩm: Space Gray - Công nghệ switch: Cherry MX Silent - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
2.349.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Space Gray Speed switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Space Gray Speed switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Space Gray Speed switch - Màu sản phẩm: Space Gray - Công nghệ switch: Cherry MX Speed - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
2.349.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Nature White Brown switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Nature White Brown switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Nature White Brown switch - Màu sản phẩm: Nature White - Công nghệ switch: Cherry MX Brown - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
2.149.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Nature White Red switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Nature White Red switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Nature White Red switch - Màu sản phẩm: Nature White - Công nghệ switch: Cherry MX Red - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
2.149.000 đ
Bàn phím cơ Durgod V104 Blue switch LIÊN HỆ
Mã SP : KEDG0032 Bàn phím cơ Durgod V104 Blue switch
1.799.000 đ

Bàn phím cơ Durgod V104 Blue switch

Bàn phím cơ Durgod V104 Blue switch - Màu sản phẩm: Black - Công nghệ switch: Cherry switch Blue - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot
1.799.000 đ
Bàn phím cơ Durgod V104 Brown switch LIÊN HỆ
Mã SP : KEDG0033 Bàn phím cơ Durgod V104 Brown switch
1.799.000 đ

Bàn phím cơ Durgod V104 Brown switch

Bàn phím cơ Durgod V104 Brown switch - Màu sản phẩm: Black - Công nghệ switch: Cherry switch Brown - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot
1.799.000 đ
Bàn phím cơ Durgod V104 Red switch LIÊN HỆ
Mã SP : KEDG0034 Bàn phím cơ Durgod V104 Red switch
1.799.000 đ

Bàn phím cơ Durgod V104 Red switch

Bàn phím cơ Durgod V104 Red switch - Màu sản phẩm: Black - Công nghệ switch: Cherry switch Red - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot
1.799.000 đ
Bàn phím cơ Durgod V104S RGB Brown switch LIÊN HỆ
Mã SP : KEDG0036 Bàn phím cơ Durgod V104S RGB Brown switch
2.499.000 đ

Bàn phím cơ Durgod V104S RGB Brown switch

Bàn phím cơ Durgod V104S RGB Brown switch - Màu sản phẩm: Black - LED RGB 16.8 triệu màu - Công nghệ switch: Cherry RGB Brown switch
2.499.000 đ
Bàn phím cơ Durgod V104S RGB Red switch LIÊN HỆ
Mã SP : KEDG0037 Bàn phím cơ Durgod V104S RGB Red switch
2.499.000 đ -11% 2.249.000 đ

Bàn phím cơ Durgod V104S RGB Red switch

Bàn phím cơ Durgod V104S RGB Red switch - Màu sản phẩm: Black - LED RGB 16.8 triệu màu - Công nghệ switch: Cherry RGB Red switch
2.499.000 đ -11% 2.249.000 đ
Bàn phím cơ Durgod V87 Blue switch LIÊN HỆ
Mã SP : KEDG0038 Bàn phím cơ Durgod V87 Blue switch
1.699.000 đ

Bàn phím cơ Durgod V87 Blue switch

Bàn phím cơ Durgod V87 Blue switch - Màu sản phẩm: Black - Công nghệ switch: Cherry switch Blue - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot
1.699.000 đ
Bàn phím cơ Durgod V87 Brown switch LIÊN HỆ
Mã SP : KEDG0039 Bàn phím cơ Durgod V87 Brown switch
1.699.000 đ

Bàn phím cơ Durgod V87 Brown switch

Bàn phím cơ Durgod V87 Brown switch - Màu sản phẩm: Black - Công nghệ switch: Cherry switch Brown - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot
1.699.000 đ
Bàn phím cơ Durgod V87 Red switch LIÊN HỆ
Mã SP : KEDG0040 Bàn phím cơ Durgod V87 Red switch
1.699.000 đ

Bàn phím cơ Durgod V87 Red switch

Bàn phím cơ Durgod V87 Red switch - Màu sản phẩm: Black - Công nghệ switch: Cherry switch Red - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot
1.699.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Elegant White Brown switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Elegant White Brown switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Elegant White Brown switch -- Màu sản phẩm: Elegant White - Công nghệ switch: Cherry Brown switch - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
2.199.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Elegant White Red switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Elegant White Red switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Elegant White Red switch -- Màu sản phẩm: Elegant White - Công nghệ switch: Cherry Red switch - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
2.199.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Corona Obsidian Black Brown switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Corona Obsidian Black Brown switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Corona Obsidian Black Brown switch -- Màu sản phẩm: Obsidian Black - Công nghệ switch: Cherry Brown switch - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
2.199.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Corona Obsidian Black Red switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Corona Obsidian Black Red switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K310 Corona Obsidian Black Red switch -- Màu sản phẩm: Obsidian Black - Công nghệ switch: Cherry Red switch - Keycap: Nhựa PBT Doubleshot thick
2.199.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Corona Obsidian Black Blue switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Corona Obsidian Black Blue switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Corona Obsidian Black Blue switch - Màu sản phẩm: Black - LED: 1 màu Trắng - Công nghệ switch: Cherry MX Blue
2.049.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Corona Obsidian Black Brown switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Corona Obsidian Black Brown switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Corona Obsidian Black Brown switch - Màu sản phẩm: Black - LED: 1 màu Trắng - Công nghệ switch: Cherry MX Brown
2.049.000 đ
Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Corona Obsidian Black Red switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Corona Obsidian Black Red switch

Bàn phím cơ Durgod Taurus K320 Corona Obsidian Black Red switch - Màu sản phẩm: Black - LED: 1 màu Trắng - Công nghệ switch: Cherry MX Red
2.049.000 đ
1 2
X Thietbivanphong
DMCA.com Protection Status