Laptop Acer X

Hà Nội: 49 Thái Hà và 151 Lê Thanh Nghị TPHCM: 158 - 160 Lý Thường Kiệt và 84T/14 Trần Đình Xu

DANH MỤC SẢN PHẨM
Bàn phím cơ Ducky One 2 SF Brown switch LIÊN HỆ
Mã SP : KEDU0132 Bàn phím cơ Ducky One 2 SF Brown switch
2.599.000 đ

Bàn phím cơ Ducky One 2 SF Brown switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 SF Brown switch Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Công nghệ mạch 2 lớp, cấu tạo thông minh cho cảm giác gõ phím tốt nhất
2.599.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 SF Red switch LIÊN HỆ
Mã SP : KEDU0131 Bàn phím cơ Ducky One 2 SF Red switch
2.599.000 đ

Bàn phím cơ Ducky One 2 SF Red switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 SF Red switch Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Công nghệ mạch 2 lớp, cấu tạo thông minh cho cảm giác gõ phím tốt nhất
2.599.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 SF Pure White Brown switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One 2 SF Pure White Brown switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 SF Pure White Brown switch Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Công nghệ mạch 2 lớp, cấu tạo thông minh cho cảm giác gõ phím tốt nhất
2.699.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 SF Pure White Red switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One 2 SF Pure White Red switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 SF Pure White Red switch Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Công nghệ mạch 2 lớp, cấu tạo thông minh cho cảm giác gõ phím tốt nhất
2.699.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 Mini RGB Pure White Red switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One 2 Mini RGB Pure White Red switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 Mini RGB Pure White Red switch Phiên bản nâng cấp mới keycaps PBT xuyên led LED RGB 16.8 triệu màu siêu sáng Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
2.699.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 Mini RGB Pure White Brown switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One 2 Mini RGB Pure White Brown switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 Mini RGB Pure White Brown switch Phiên bản nâng cấp mới keycaps PBT xuyên led LED RGB 16.8 triệu màu siêu sáng Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
2.699.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 Mini RGB Pure White Blue switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One 2 Mini RGB Pure White Blue switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 Mini RGB Pure White Blue switch Phiên bản nâng cấp mới keycaps PBT xuyên led LED RGB 16.8 triệu màu siêu sáng Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
2.699.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 Mecha RGB Brown switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One 2 Mecha RGB Brown switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 Mecha RGB Brown switch VỎ NHÔM CNC SIÊU XỊN XÒ LED RGB 16.8 triệu màu siêu sáng Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.199.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 Mecha RGB Red switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One 2 Mecha RGB Red switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 Mecha RGB Red switch VỎ NHÔM CNC SIÊU XỊN XÒ LED RGB 16.8 triệu màu siêu sáng Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.199.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 Mecha RGB Blue switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One 2 Mecha RGB Blue switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 Mecha RGB Blue switch VỎ NHÔM CNC SIÊU XỊN XÒ LED RGB 16.8 triệu màu siêu sáng Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX
3.199.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 Mini RGB Blue switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One 2 Mini RGB Blue switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 Mini RGB Blue switch Phiên bản nâng cấp mới keycaps PBT xuyên led LED RGB 16.8 triệu màu siêu sáng Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Blue
2.599.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 SF Blue switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One 2 SF Blue switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 SF Blue switch Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Công nghệ mạch 2 lớp, cấu tạo thông minh cho cảm giác gõ phím tốt nhất
2.599.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 SF Pure White Blue switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One 2 SF Pure White Blue switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 SF Pure White Blue switch Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Công nghệ mạch 2 lớp, cấu tạo thông minh cho cảm giác gõ phím tốt nhất
2.699.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 Phantom Black Brown switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One 2 Phantom Black Brown switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 Phantom Black Brown switch Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Công nghệ mạch 2 lớp, cấu tạo thông minh cho cảm giác gõ phím tốt nhất
2.499.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 Phantom Black Red switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One 2 Phantom Black Red switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 Phantom Black Red switch Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Công nghệ mạch 2 lớp, cấu tạo thông minh cho cảm giác gõ phím tốt nhất
2.499.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 Phantom Black Blue switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One 2 Phantom Black Blue switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 Phantom Black Blue switch Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Công nghệ mạch 2 lớp, cấu tạo thông minh cho cảm giác gõ phím tốt nhất
2.499.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 Tuxedo TKL Brown switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One 2 Tuxedo TKL Brown switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 Tuxedo TKL Brown switch Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Công nghệ mạch 2 lớp, cấu tạo thông minh cho cảm giác gõ phím tốt nhất
2.399.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 Tuxedo TKL Blue switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One 2 Tuxedo TKL Blue switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 Tuxedo TKL Blue switch Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Công nghệ mạch 2 lớp, cấu tạo thông minh cho cảm giác gõ phím tốt nhất
2.399.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 Tuxedo TKL Red switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One 2 Tuxedo TKL Red switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 Tuxedo TKL Red switch Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Công nghệ mạch 2 lớp, cấu tạo thông minh cho cảm giác gõ phím tốt nhất
2.399.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 Tuxedo Brown switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One 2 Tuxedo Brown switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 Tuxedo Brown switch Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Công nghệ mạch 2 lớp, cấu tạo thông minh cho cảm giác gõ phím tốt nhất
2.599.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 Tuxedo Blue switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One 2 Tuxedo Blue switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 Tuxedo Blue switch Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Công nghệ mạch 2 lớp, cấu tạo thông minh cho cảm giác gõ phím tốt nhất
2.599.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 Tuxedo Red switch LIÊN HỆ
Mã SP : KEDU0123 Bàn phím cơ Ducky One 2 Tuxedo Red switch
2.599.000 đ

Bàn phím cơ Ducky One 2 Tuxedo Red switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 Tuxedo Red switch Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Công nghệ mạch 2 lớp, cấu tạo thông minh cho cảm giác gõ phím tốt nhất
2.599.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 TKL RGB Red switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One 2 TKL RGB Red switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 TKL RGB Red switch Phiên bản nâng cấp mới keycaps PBT xuyên led LED RGB 16.8 triệu màu siêu sáng Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Red
3.299.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 TKL RGB Brown switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One 2 TKL RGB Brown switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 TKL RGB Brown switch Phiên bản nâng cấp mới keycaps PBT xuyên led LED RGB 16.8 triệu màu siêu sáng Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Brown
3.299.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 TKL RGB Blue switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One 2 TKL RGB Blue switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 TKL RGB Blue switch Phiên bản nâng cấp mới keycaps PBT xuyên led LED RGB 16.8 triệu màu siêu sáng Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Blue
3.299.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 RGB Red switch LIÊN HỆ
Mã SP : KEDU0116 Bàn phím cơ Ducky One 2 RGB Red switch
3.599.000 đ

Bàn phím cơ Ducky One 2 RGB Red switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 RGB Red switch Phiên bản nâng cấp mới keycaps PBT xuyên led LED RGB 16.8 triệu màu siêu sáng Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Red
3.599.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 RGB Brown switch LIÊN HỆ
Mã SP : KEDU0115 Bàn phím cơ Ducky One 2 RGB Brown switch
3.599.000 đ

Bàn phím cơ Ducky One 2 RGB Brown switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 RGB Brown switch Phiên bản nâng cấp mới keycaps PBT xuyên led LED RGB 16.8 triệu màu siêu sáng Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Brown
3.599.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 RGB Blue switch LIÊN HỆ
Mã SP : KEDU0114 Bàn phím cơ Ducky One 2 RGB Blue switch
3.599.000 đ

Bàn phím cơ Ducky One 2 RGB Blue switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 RGB Blue switch Phiên bản nâng cấp mới keycaps PBT xuyên led LED RGB 16.8 triệu màu siêu sáng Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Blue
3.599.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One Horizon TKL Brown switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One Horizon TKL Brown switch

Bàn phím cơ Ducky One Horizon TKL Brown switch Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Brown Độ bền công tắc lên tới 50 triệu lần bấm Công nghệ mạch 2 lớp, cấu tạo thông minh cho cảm giác gõ phím tốt nhất
2.349.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 Mini RGB Brown switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One 2 Mini RGB Brown switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 Mini RGB Brown switch Phiên bản nâng cấp mới keycaps PBT xuyên led LED RGB 16.8 triệu màu siêu sáng Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Brown
2.599.000 đ
Bàn phím cơ Ducky One 2 Mini RGB Red switch LIÊN HỆ

Bàn phím cơ Ducky One 2 Mini RGB Red switch

Bàn phím cơ Ducky One 2 Mini RGB Red switch Phiên bản nâng cấp mới keycaps PBT xuyên led LED RGB 16.8 triệu màu siêu sáng Bàn phím cơ sử dụng công tắc cơ khí Cherry MX Brown
2.599.000 đ
X Asus
DMCA.com Protection Status