Thương hiệu: i-rocks

Lựa chọn
 • Mã SP: KEIR0006
  Bàn phím cơ IRocks K60M Brown switch
  1.789.000
  Bàn phím cơ IRocks K60M Brown switch
  Bàn phím cơ IRocks K60M Brown switch
  Giá bán: 1.789.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/anphatpc/domains/anphatpc.com.vn/public_html/template_cache/brand_page.106a3c1e54cc27809db6e8d691a7401a.php on line 186
  Khuyến mại:
 • Mã SP: KEIR0005
  Bàn phím i-Rocks K62E Black-Grey
  399.000
  470.000 VND
  -15%
  Bàn phím i-Rocks K62E Black-Grey
  Bàn phím i-Rocks K62E Black-Grey
  Giá bán: 399.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/anphatpc/domains/anphatpc.com.vn/public_html/template_cache/brand_page.106a3c1e54cc27809db6e8d691a7401a.php on line 186
  Khuyến mại:
 • Mã SP: KEIR0008
  Bàn phím cơ IRocks K60M RGB Blue switch
  1.499.000
  2.300.000 VND
  -35%
  Bàn phím cơ IRocks K60M RGB Blue switch
  Bàn phím cơ IRocks K60M RGB Blue switch
  Giá bán: 1.499.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/anphatpc/domains/anphatpc.com.vn/public_html/template_cache/brand_page.106a3c1e54cc27809db6e8d691a7401a.php on line 186
  Khuyến mại:
 • Mã SP: KEIR0009
  Bàn phím cơ IRocks K60M RGB Brown switch
  1.499.000
  2.300.000 VND
  -35%
  Bàn phím cơ IRocks K60M RGB Brown switch
  Bàn phím cơ IRocks K60M RGB Brown switch
  Giá bán: 1.499.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/anphatpc/domains/anphatpc.com.vn/public_html/template_cache/brand_page.106a3c1e54cc27809db6e8d691a7401a.php on line 186
  Khuyến mại:
 • Mã SP: KEIR0021
  Bàn phím i-Rocks IRK10
  299.000
  649.000 VND
  -54%
  Bàn phím i-Rocks IRK10
  Bàn phím i-Rocks IRK10
  Giá bán: 299.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/anphatpc/domains/anphatpc.com.vn/public_html/template_cache/brand_page.106a3c1e54cc27809db6e8d691a7401a.php on line 186
  Khuyến mại:
 • Mã SP: KEIR0019
  Bàn phím cơ IRocks K68MS Blue switch
  1.789.000
  Bàn phím cơ IRocks K68MS Blue switch
  Bàn phím cơ IRocks K68MS Blue switch
  Giá bán: 1.789.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/anphatpc/domains/anphatpc.com.vn/public_html/template_cache/brand_page.106a3c1e54cc27809db6e8d691a7401a.php on line 186
  Khuyến mại:
 • Mã SP: KEIR0022
  Bàn phím I-Rocks K64E
  549.000
  Bàn phím I-Rocks K64E
  Bàn phím I-Rocks K64E
  Giá bán: 549.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/anphatpc/domains/anphatpc.com.vn/public_html/template_cache/brand_page.106a3c1e54cc27809db6e8d691a7401a.php on line 186
  Khuyến mại:
 • Mã SP: KEIR0015
  Bàn phím i-Rocks K62E Black
  399.000
  470.000 VND
  -15%
  Bàn phím i-Rocks K62E Black
  Bàn phím i-Rocks K62E Black
  Giá bán: 399.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/anphatpc/domains/anphatpc.com.vn/public_html/template_cache/brand_page.106a3c1e54cc27809db6e8d691a7401a.php on line 186
  Khuyến mại:
 • Mã SP: KEIR0007
  Bàn phím cơ IRocks K60M Blue switch
  1.399.000
  1.799.000 VND
  -22%
  Bàn phím cơ IRocks K60M Blue switch
  Bàn phím cơ IRocks K60M Blue switch
  Giá bán: 1.399.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/anphatpc/domains/anphatpc.com.vn/public_html/template_cache/brand_page.106a3c1e54cc27809db6e8d691a7401a.php on line 186
  Khuyến mại:
 • Mã SP: MUIR0001
  Chuột i-Rocks M09
  299.000
  399.000 VND
  -25%
  Chuột i-Rocks M09
  Chuột i-Rocks M09
  Giá bán: 299.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/anphatpc/domains/anphatpc.com.vn/public_html/template_cache/brand_page.106a3c1e54cc27809db6e8d691a7401a.php on line 186
  Khuyến mại:
 • Mã SP: KEIR0002
  Bàn phím i-Rocks RK6260
  399.000
  460.000 VND
  -13%
  Bàn phím i-Rocks RK6260
  Bàn phím i-Rocks RK6260
  Giá bán: 399.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/anphatpc/domains/anphatpc.com.vn/public_html/template_cache/brand_page.106a3c1e54cc27809db6e8d691a7401a.php on line 186
  Khuyến mại:
 • Mã SP:
  Bàn phím i-Rocks IRK27
  290.000
  Bàn phím i-Rocks IRK27
  Bàn phím i-Rocks IRK27
  Giá bán: 290.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Hàng đang về

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/anphatpc/domains/anphatpc.com.vn/public_html/template_cache/brand_page.106a3c1e54cc27809db6e8d691a7401a.php on line 186
  Khuyến mại:
 • Mã SP: KEIR0010
  Bàn phím cơ IRocks K60M RGB Red switch
  1.499.000
  2.300.000 VND
  -35%
  Bàn phím cơ IRocks K60M RGB Red switch
  Bàn phím cơ IRocks K60M RGB Red switch
  Giá bán: 1.499.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/anphatpc/domains/anphatpc.com.vn/public_html/template_cache/brand_page.106a3c1e54cc27809db6e8d691a7401a.php on line 186
  Khuyến mại:
 • Mã SP:
  Bàn phím i-Rocks IRK32W
  300.000
  Bàn phím i-Rocks IRK32W
  Bàn phím i-Rocks IRK32W
  Giá bán: 300.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Hàng đang về

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/anphatpc/domains/anphatpc.com.vn/public_html/template_cache/brand_page.106a3c1e54cc27809db6e8d691a7401a.php on line 186
  Khuyến mại:
 • Mã SP: 0
  Chuột i-Rocks M09 Plus RGB
  429.000
  Chuột i-Rocks M09 Plus RGB
  Chuột i-Rocks M09 Plus RGB
  Giá bán: 429.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/anphatpc/domains/anphatpc.com.vn/public_html/template_cache/brand_page.106a3c1e54cc27809db6e8d691a7401a.php on line 186
  Khuyến mại:
 • Bàn phím cơ IRocks K68M Blue switch
  Giá bán: 1.799.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/anphatpc/domains/anphatpc.com.vn/public_html/template_cache/brand_page.106a3c1e54cc27809db6e8d691a7401a.php on line 186
  Khuyến mại:
 • Mã SP: KEIR0003
  Bàn phím i-Rocks KR6260E
  709.000
  Bàn phím i-Rocks KR6260E
  Bàn phím i-Rocks KR6260E
  Giá bán: 709.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/anphatpc/domains/anphatpc.com.vn/public_html/template_cache/brand_page.106a3c1e54cc27809db6e8d691a7401a.php on line 186
  Khuyến mại:
 • Mã SP: KEIR0001
  Bàn phím i-Rocks IRK50E
  649.000
  1.230.000 VND
  -47%
  Bàn phím i-Rocks IRK50E
  Bàn phím i-Rocks IRK50E
  Giá bán: 649.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/anphatpc/domains/anphatpc.com.vn/public_html/template_cache/brand_page.106a3c1e54cc27809db6e8d691a7401a.php on line 186
  Khuyến mại:
 • Mã SP: KEIR0020
  Bàn phím cơ IRocks K68MS Red switch
  1.789.000
  Bàn phím cơ IRocks K68MS Red switch
  Bàn phím cơ IRocks K68MS Red switch
  Giá bán: 1.789.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/anphatpc/domains/anphatpc.com.vn/public_html/template_cache/brand_page.106a3c1e54cc27809db6e8d691a7401a.php on line 186
  Khuyến mại:
 • Mã SP: TGIR0001
  Gamepad Bluetooth I-rock G01
  865.000
  Gamepad Bluetooth I-rock G01
  Gamepad Bluetooth I-rock G01
  Giá bán: 865.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Liên hệ

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/anphatpc/domains/anphatpc.com.vn/public_html/template_cache/brand_page.106a3c1e54cc27809db6e8d691a7401a.php on line 186
  Khuyến mại:
 • Mã SP: TGIR0002
  Bàn phím cơ IRocks K10M Blue/Brown/Red switch
  1.899.000
  2.000.000 VND
  -5%
  Bàn phím cơ IRocks K10M Blue/Brown/Red switch
  Bàn phím cơ IRocks K10M Blue/Brown/Red switch
  Giá bán: 1.899.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/anphatpc/domains/anphatpc.com.vn/public_html/template_cache/brand_page.106a3c1e54cc27809db6e8d691a7401a.php on line 186
  Khuyến mại:
 • Mã SP: KEIR0018
  Bàn phím i-Rocks K62E White
  470.000
  Bàn phím i-Rocks K62E White
  Bàn phím i-Rocks K62E White
  Giá bán: 470.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/anphatpc/domains/anphatpc.com.vn/public_html/template_cache/brand_page.106a3c1e54cc27809db6e8d691a7401a.php on line 186
  Khuyến mại:
 • Mã SP: TGIR0003
  Bàn phím i-Rock IK6 Black
  630.000
  780.000 VND
  -19%
  Bàn phím i-Rock IK6 Black
  Bàn phím i-Rock IK6 Black
  Giá bán: 630.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ

  Warning: explode() expects parameter 2 to be string, array given in /home/anphatpc/domains/anphatpc.com.vn/public_html/template_cache/brand_page.106a3c1e54cc27809db6e8d691a7401a.php on line 186
  Khuyến mại:
Lựa chọn
Sản phẩm đã xem