•  
  Pin Laptop Toshiba PA3634U
  650.000 650.000
  Pin Laptop Toshiba PA3634U

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Toshiba PA3634U
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: PA3634U
  Đời máy: ▪ Toshiba Equium: U400-124, U400-145 ,
  U400-146 U400 Series
  ▪ Toshiba Portege M800 Series: M800-101,
  M800-105 , M800-106, Satellite L310,L5510
  Dung lượng:10.8v 4800MAH Li-Ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Toshiba PA3594U
  750.000 750.000
  Pin Laptop Toshiba PA3594U

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Toshiba PA3594U
  750.000 750.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: PA3594U
  Đời máy: ▪ Toshiba Satellite Pro L310, U300-14S
  U300-15B, U300-15C, U300-15D , U300-15W,
  ▪ U300 Series Satellite U300
  Dung lượng:10.8v 4800MAH Li-Ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Toshiba PA3534U
  650.000 650.000
  Pin Laptop Toshiba PA3534U

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Toshiba PA3534U
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: PA3534U
  Đời máy: ▪ TOSHIBA Equium: A200 Series,
  Satellite A205 Series,Satellite A210 Series,
  Satellite A215 Series,L200 Series
  Satellite L300,L305
  Dung lượng:10.8V 4800mAhLi-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Toshiba PA3465U
  650.000 650.000
  Pin Laptop Toshiba PA3465U

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Toshiba PA3465U
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: PA3465U
  Đời máy: ▪ TOSHIBA Satellite Pro: M70-134,
  ▪ Toshiba Dyna book Satellite: A80,A85,m45,M55,M70
  Dung lượng:10.8V 4800mAhLi-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Toshiba PA 3591
  650.000 650.000
  Pin Laptop Toshiba PA 3591

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Toshiba PA 3591
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: PA 3591
  Đời máy: Toshiba satellite L40 - L45
  Dung lượng : 14.4V 2600MAH li-on
  Cells: 4 Cells
 •  
  Pin Laptop Toshiba PA3450
  850.000 850.000
  Pin Laptop Toshiba PA3450

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Toshiba PA3450
  850.000 850.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: PA3450
  Đời máy: ▪ Toshiba Satellite: L10,L20,L30
  Dung lượng:14.8v 6600MAH Li-Ion
  Cells: 8 Cells
 •  
  Pin Laptop Toshiba PA3399(Centrino)
  650.000 650.000
  Pin Laptop Toshiba PA3399(Centrino)

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Toshiba PA3399(Centrino)
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: PA3399(Centrino)
  Đời máy: ▪ Toshiba Satellite: M40, M45
  (except M45-S165 & M45-S1651),M50,M55,
  ▪ ToshibaTecra: A3,A4,A5,S2 Series,A80
  M100,M105,A100,A105,
  Dung lượng:10.8v 4800MAH Li-Ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Toshiba PA3384
  850.000 850.000
  Pin Laptop Toshiba PA3384

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Toshiba PA3384
  850.000 850.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: PA3384
  Đời máy: ▪ Toshiba Satellite: A60 series
  Satellite A65 series
  Dung lượng:14.8v 4400MAH Li-Ion
  Cells: 8 Cells
 •  
  Pin Laptop Toshiba PA3356
  650.000 650.000
  Pin Laptop Toshiba PA3356

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Toshiba PA3356
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: PA3356
  Đời máy: ▪ Toshiba Portege: S100,M300,M500 Series
  ▪ Toshiba Satellite: A50 Qosmio F20 Series
  Dung lượng:14.8v 4400MAH Li-Ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Toshiba PA3331/M10
  550.000 550.000
  Pin Laptop Toshiba PA3331/M10

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Toshiba PA3331/M10
  550.000 550.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: PA3331/M10
  Đời máy: ▪ TOSHIBA Satellite: (M30 series):
  Satellite M30-100 , M30-103 , M30-104 , M30-105 , M30-106,
  M30-107, M30-114 , M30-125, M30-154 ,M30-164 , M30-204,
  M30-241 , M30-261, M30-304, M30-344 , M30-354, M30-361,
  M30-404, M30-604 , M30-, M30-642 ,M30-704, M30-71
  Dung lượng:10.8V 4400mAhLi-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Toshiba PA3285
  650.000 650.000
  Pin Laptop Toshiba PA3285

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Toshiba PA3285
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: PA3285
  Đời máy: ▪ Toshiba Tecra: A1 Series,
  Tecra A10 Series, Tecra A15 Series
  Dung lượng:10.8V 4800mAhLi-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Toshiba PA3191
  650.000 650.000
  Pin Laptop Toshiba PA3191

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Toshiba PA3191
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: PA3191
  Đời máy: ▪ Toshiba Satellite Pro: 6000,6100,R10,R15
  ▪ Toshiba Portege: M200,M205
  ▪ Toshiba Tecra: TE2000,2100,M4,M4-S435,M4-S115TD
  Dung lượng:10.8V 4400mAhLi-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Toshiba PA3178
  650.000 650.000
  Pin Laptop Toshiba PA3178

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Toshiba PA3178
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: PA3178
  Đời máy: ▪ TOSHIBA Satellite: 5000 Series
  Dung lượng:10.8V 4400mAhLi-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP HPMini 1000
  750.000 750.000
  Pin Laptop HP HPMini 1000

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP HPMini 1000
  750.000 750.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: HPMini 1000
  Đời máy: ▪ HP Mini 1000,1100,1120
  Dung lượng:14.8v 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP 4420S
  690.000 690.000
  HP Pin Laptop HP 4420S

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP 4420S
  690.000 690.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop HP 4420S
  Đời máy: ▪ HP Pro book: 4420, 4420S
  Dung lượng:4800mAh
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP 4410S
  690.000 690.000
  Pin Laptop HP 4410S

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP 4410S
  690.000 690.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: 4410S
  Đời máy: ▪ HP Pro book: 4410S, 4415S
  Dung lượng:4800mAh
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP 8230
  850.000 850.000
  Pin Laptop HP 8230

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP 8230
  850.000 850.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: 8230
  Đời máy: ▪ HP COMPAQ: 8510w, 8710w, Nw8240, Nw8440, Nw9440 Mobile Workstation, ▪ HP COMPAQ Business : 7400, 8200, 8400, 9400, Nc, Nw, Nx
  Dung lượng:14.4v 4800mAh Li-ion
  Cells: 8 Cells
 •  
  Pin Laptop HP DV3000
  650.000 650.000
  Pin Laptop HP DV3000

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP DV3000
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: DV3000
  Đời máy: ▪ HP: DV3000,DV3100,DV3500,DV3600
  Dung lượng:4800 mAh
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP NC4200
  650.000 650.000
  Pin Laptop HP NC4200

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP NC4200
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: NC4200
  Đời máy: ▪ HP: Nc4200, Tc4200
  Dung lượng:10.8v 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP NC4000
  650.000 650.000
  Pin Laptop HP NC4000

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP NC4000
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: NC4000
  Đời máy: ▪ HP COMPAQ: Business Notebook
  Nc4000 ,Nc4010
  Dung lượng:11.1v 3600mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP CQ35
  650.000 650.000
  Pin Laptop HP CQ35

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP CQ35
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: CQ35
  Đời máy: ▪ HP Pavilion: CQ35,DV3
  Dung lượng:10.8v 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP 4310S
  980.000 980.000
  Pin Laptop HP 4310S

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP 4310S
  980.000 980.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: 4310S
  Đời máy: ▪ HP: Probook: 4310S
  Dung lượng:14.8v 4800mAh Li-ion
  Cells: 8 Cells
 •  
  Pin Laptop HP 4510S
  Pin Laptop HP 4510S

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP 4510S
  Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã máy: 4510S
  Đời máy: - Probook: 4510S,4515s, 4710S
  Dung lượng: - 10.8V - 4400 mAh
  Cells: - 6 cell
 •  
  Pin Laptop HP 6520
  650.000 650.000
  Pin Laptop HP 6520

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP 6520
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: 6520
  Đời máy: Business Notebook: 6520S, 6530s,
  6531s, 6535S
  ▪ HP: 540,HP 541,COMPAQ 510
  Dung lượng:10.8v 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP 6720
  650.000 650.000
  Pin Laptop HP 6720

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP 6720
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: 6720
  Đời máy: ▪ HP COMPAQ: 6720 , 6720S, 6720T
  Dung lượng:110.8v 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP 2133
  650.000 650.000
  Pin Laptop HP 2133

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP 2133
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: 2133
  Đời máy: ▪ HP MINI: 210,2133, 2140
  Dung lượng:10.8V - 5500mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP DV2
  650.000 650.000
  Pin Laptop HP DV2

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP DV2
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: DV2
  Đời máy: - HP Pavilion DV2
  Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP 510
  690.000 690.000
  Pin Laptop HP 510

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP 510
  690.000 690.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: B2000
  Đời máy: ▪ HP: B2000
  Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin cho máy HP
  620.000 620.000
  Pin cho máy HP

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin cho máy HP
  620.000 620.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: 510
  Đời máy: ▪ HP: 510,530
  Dung lượng:14.8V - 2200mAh Li-ion
  Cells: 4 Cells
 •  
  Pin Laptop HP CQ20
  650.000 650.000
  Pin Laptop HP CQ20

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP CQ20
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: CQ20
  Đời máy: ▪ HP Pavilion: CQ20
  Dung lượng:14.4V - 2200mAh Li-ion
  Cells: 4 Cells
 •  
  Pin cho máy HP CQ42
  650.000 650.000
  Pin cho máy HP CQ42

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin cho máy HP CQ42
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: CQ42
  Đời máy: ▪ HP Pavilion: CQ32,CQ42,G42,CQ62
  Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP DV7
  850.000 850.000
  Pin Laptop HP DV7

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP DV7
  850.000 850.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: DV7
  Đời máy: ▪ HP Pavilion: Dv7, Dv7T, Dv7Z
  Dung lượng:14.4V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 8 Cells
 •  
  Pin Laptop HP DV3
  690.000 690.000
  Pin Laptop HP DV3

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP DV3
  690.000 690.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: DV3
  Đời máy: ▪ HP : DV3
  Dung lượng:11.1V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP NC2400
  650.000 650.000
  HP Pin Laptop HP NC2400

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP NC2400
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Pin Laptop HP NC2400
  Mã Pin: NC2400
  Đời máy: ▪ HP COMPAQ Business : 2400 , 2510p
  Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP NC6100
  650.000 650.000
  HP Pin Laptop HP NC6100

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP NC6100
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Pin Laptop HP NC6100
  Mã Pin: NC6100
  Đời máy: ▪ Compaq NC:Nc6100, Nc6105, Nc6110, Nc6115, Nc6120, NC6200, NC6220, NC6230,NC6310,NC6320
  ▪ Compag NX: Nx6100, X6105, Nx6110, Nx6115, Nx6120, Nx6125,NC6710P,6910P
  Dung lượng:10.8V - 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP NC6000
  650.000 650.000
  HP Pin Laptop HP NC6000

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP NC6000
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Pin Laptop HP NC6000
  Mã Pin: NC6000
  Đời máy: ▪ HP Compaq Business : NC6000, NC8000, NX5000,
  ▪ HP Compaq mobile workstation: NW8000
  Dung lượng:10.8V - 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP DV9000
  850.000 850.000
  HP Pin Laptop HP DV9000

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP DV9000
  850.000 850.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop HP DV9000
  Đời máy: ▪ HP Pavilion dv9000: DV9100, DV9200, DV9500, DV9600, DV9700
  Dung lượng:14.4V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 8 Cells
 •  
  Pin Laptop HP DV2000H
  1.050.000 1.050.000
  Pin Laptop HP DV2000H

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP DV2000H
  1.050.000 1.050.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop HP DV2000H
  Đời máy: ▪ HP Pavilion DV:DV2000, DV2100, DV2200, DV2300, DV2400, DV2500, DV2600, DV2700, DV2800. ▪ HP Pavilion 6000: DV6000, DV6100, DV6200, DV6300, DV6400, DV6500, DV6600, DV6700, DV6800.
  ▪ Compaq PresarioV:C700,F700,V3000, V6000, V6100, V620
  Dung lượng:10.8V - 8800mAh Li-ion
  Cells: 12 Cells
 •  
  Pin Laptop HP DV2000
  650.000 650.000
  HP Pin Laptop HP DV2000

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP DV2000
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop HP DV2000
  Đời máy: ▪ HP Pavilion DV: DV2000, DV2100, DV2200, DV2300, DV2400, DV2500, DV2600, DV2700, DV2800. ▪ HP Pavilion 6000: DV6000, DV6100, DV6200, DV6300, DV6400, DV6500, DV6600, DV6700, DV6800.
  ▪ Compaq PresarioV: C700,F700,V3000, V6000, V6100, V620
  Dung lượng:10.8V - 4800mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP DV1000
  650.000 650.000
  HP Pin Laptop HP DV1000

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP DV1000
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop HP DV1000
  Đời máy: ▪ HP Pavilion: ZE2000T, ZE2000Z,M2000 Series
  ▪ HP Presario: DV1000,M2001AP,C300,C500
  Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP TX1000
  650.000 650.000
  HP Pin Laptop HP TX1000

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP TX1000
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop HP TX1000
  Đời máy: ▪ HP Pavilion: Tx1000 , Tx1107AU ,Tx1213au , Tx1400 Series , Tx2000 Series ,Tx2500 Series ,Tx2100 Series
  Dung lượng:7,2V - 6600mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop HP B1200H
  790.000 790.000
  HP Pin Laptop HP B1200H

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop HP B1200H
  790.000 790.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop HP B1200H
  Đời máy: ▪ HP: HSThp HSTNN-OB53
  ▪ HP: B1216tu hp B1217TU B1200 , NN-OB54
  Dung lượng:14.8V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 8 Cells
 •  
  Pin Laptop IBM X200H
  900.000 900.000
  IBM Pin Laptop IBM X200H

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop IBM X200H
  900.000 900.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop IBM X200H
  Đời máy: ▪ IBM: Thinkpad X200, Thinkpad X200s
  Dung lượng:10.8V - 7200mAh Li-ion
  Cells: 9 Cells
 •  
  Pin Laptop IBM X200
  650.000 650.000
  IBM Pin Laptop IBM X200

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop IBM X200
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop IBM X200
  Đời máy: ▪ IBM: Thinkpad X200, Thinkpad X200s
  Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop IBM Z60T
  690.000 690.000
  IBM Pin Laptop IBM Z60T

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop IBM Z60T
  690.000 690.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop IBM Z60T
  Đời máy: ▪ IBM: Thinkpad Z60T Series, Z61T Series
  Dung lượng:10.8V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop IBM X61T
  850.000 850.000
  IBM Pin Laptop IBM X61T

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop IBM X61T
  850.000 850.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop IBM X61T
  Đời máy: ▪ IBM: ThinkPad X60T,X61T Series
  Dung lượng:14.4V - 4400mAh Li-ion
  Cells: 8 Cells
 •  
  Pin Laptop IBM X60H
  850.000 850.000
  Pin Laptop IBM X60H

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop IBM X60H
  850.000 850.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop IBM X60H
  Đời máy: ▪ IBM: ThinkPad X60, X61sSeries
  Dung lượng:14.4V - 5200mAh Li-ion
  Cells: 8 Cells
 •  
  Pin Laptop IBM X60
  650.000 650.000
  Pin Laptop IBM X60

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop IBM X60
  650.000 650.000 [Chưa bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop IBM X60
  Đời máy: ▪ IBM: ThinkPad X60, X61sSeries
  Dung lượng:14.4V - 2600mAh Li-ion
  Cells: 4 Cells
1 2 3 4 Next
PIN Laptop

PIN Laptop

Hãng sản xuất

Sản phẩm đã xem