• Máy chủ Lenovo System x3650 M5 (8871-G2A)
  100.537.000 100.537.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Server Lenovo System x3650 M5 (8871-G2A)
  CPU:Intel Xeon 12C E5-2650v4 105W 2.2GHz/2400MHz/30MB
  RAM: 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM
  HDD: Option (Up to 24 x 2.5" front & 2 rear 2.5"
  or Up to 12 x 3.5" & 2 rear 3.5" HDDs + 2 rear 2.5"
  or Up to 8 x 3.5" HDDs & 2 rear 3.5" or 2.5"). HotPlug 2.5" SAS/SATA
  DVD: Optional
  RAID: ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller 0, 1, 10, 5, 50 std with 1GB Flash
  NIC: 4 x 1 GbE (std.) & 1 x IMM
  Power Supply: 750Watts
  Form factor: 2U Rack
 • Máy chủ Lenovo System x3650 M5 (8871-F2A)
  98.055.000 98.055.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Server Lenovo System x3650 M5 (8871-F2A)
  CPU: Intel Xeon 10C E5-2640v4 90W 2.4GHz/2133MHz/25MB
  RAM: 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM
  HDD: Option (Up to 24 x 2.5" front & 2 rear 2.5"
  or Up to 12 x 3.5" & 2 rear 3.5" HDDs + 2 rear 2.5"
  or Up to 8 x 3.5" HDDs & 2 rear 3.5" or 2.5"). HotPlug 2.5" SAS/SATA
  DVD: Optional
  RAID: ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller 0, 1, 10, 5, 50 std with 1GB Flash
  NIC: 4 x 1 GbE (std.) & 1 x IMM
  Power Supply: 550Watts
  Form factor: 2U Rack
 • Máy chủ Lenovo System x3650 M5 (8871-D2A)
  69.500.000 69.500.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Server Lenovo System x3650 M5 (8871-D2A)
  CPU: Intel Xeon 10C E5-2630v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB
  RAM: 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM
  HDD: Option (Up to 24 x 2.5" front & 2 rear 2.5"
  or Up to 12 x 3.5" & 2 rear 3.5" HDDs + 2 rear 2.5"
  or Up to 8 x 3.5" HDDs & 2 rear 3.5" or 2.5"). HotPlug 2.5" SAS/SATA
  DVD: Optional
  RAID: ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller 0, 1, 10, 5, 50 std with 1GB Flash
  NIC: 4 x 1 GbE (std.) & 1 x IMM
  Power Supply: 550Watts
  Form factor: 2U Rack
 • ID: SVIB0010
  Máy chủ Lenovo System x3650 M5 (8871-C2A)
  55.569.000 55.569.000
  Lenovo Máy chủ Lenovo System x3650 M5 (8871-C2A) System x3650 M5 (8871-C2A)

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Máy chủ Lenovo System x3650 M5 (8871-C2A)
  55.569.000 55.569.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Server Lenovo System x3650 M5 (8871-C2A)
  CPU: Intel Xeon 8C E5-2620v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB
  RAM: 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz LP RDIMM
  HDD: Option (Up to 24 x 2.5" front & 2 rear 2.5"
  or Up to 12 x 3.5" & 2 rear 3.5" HDDs + 2 rear 2.5"
  or Up to 8 x 3.5" HDDs & 2 rear 3.5" or 2.5"). HotPlug 2.5" SAS/SATA
  DVD: Optional
  RAID: ServeRAID M1215 SAS/SATA Controller 0, 1 & 10 std optional Raid 5,6,50,60
  NIC: 4 x 1 GbE (std.) & 1 x IMM
  Power Supply: 550Watts
  Form factor: 2U Rack
 • Máy chủ Lenovo System x3650 M5 (5462-J2A)
  122.879.000 122.879.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Server Lenovo System x3650 M5 (5462-J2A)
  CPU: Intel Xeon 10C E5-2680v3 120W 2.5GHz/2133MHz/30MB
  RAM: 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
  HDD: Option (Up to 24 x 2.5" front & 2 rear 2.5"
  or Up to 12 x 3.5" & 2 rear 3.5" HDDs + 2 rear 2.5"
  or Up to 8 x 3.5" HDDs & 2 rear 3.5" or 2.5" ). HotPlug 2.5" SAS/SATA
  DVD: Optional
  RAID: ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller 0, 1, 10, 5, 50 std with 1GB Flash
  NIC: 4 x 1 GbE (std.) & 1 x IMM
  Power Supply: 900Watts
  Form factor: 2U Rack
 • Máy chủ Lenovo System x3250 M6 (3633-C4A)
  31.189.000 31.189.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Server Lenovo System x3250 M6 (3633-C4A)
  CPU: Intel Xeon 4C E3-1230v5 80W 3.4GHz/2133MHz/8MB
  RAM: 4GB PC4-17000 DDR3 2133Mhz UDIMM
  HDD: Option ( Up to 4x3.5-inch or 8x2.5-inch HDDs )
  DVD: Option
  RAID: IBM ServeRAID SR M1210 RAID (0,1,10)
  NIC: Two Gigabit Ethernet ports standard
  Power Supply: 460Watts
  Form factor: 1U Rack
 • Máy chủ Lenovo System x3250 M6 (3633-B4A)
  29.481.000 29.481.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Server Lenovo System x3250 M6 (3633-B4A)
  - CPU: Intel Xeon 4C E3-1220v5 80W 3.0GHz/2133MHz/8MB
  - RAM: RAM 4GB PC4-17000 2133Mhz UDIMM
  - HDD: Option (Up to 4x3.5-inch or 8x2.5-inch HDDs)
  - DVD: Option
  - RAID: IBM ServeRaid SR M1210 Raid 0,1,10
  - NIC: Two Gigabit Ethernet ports standard
  - Power Supply: 300Watts
  - Form factor: 1U Rack
 • Máy chủ Lenovo System X3500 M5 (5464-F2A)
  79.437.000 79.437.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Server Lenovo System X3500 M5 (5464-F2A)
  CPU: Intel Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB
  RAM: 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
  HDD: Option ( Up to 32 x 2.5" HS HDDs or Up to 12 x 3.5" HS HDDs or Up to 16 x 2.5" HS HDDs with up to 6 3.5" HS HDDs). HotPlug 2.5" SAS/SATA
  DVD: DVD Rom
  RAID: ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller 0, 1, 10, 5, 50 std with 1GB Flash
  NIC: 4 x 1 GbE (std.) & 1 x IMM
  Power Supply: 750Watts
  Form factor: 5U tower
 • Máy chủ Lenovo System X3500 M5 (5464-G2A)
  89.367.000 89.367.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Server Lenovo System X3500 M5 (5464-G2A)
  CPU: Intel Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB
  RAM: 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
  HDD: Option ( Up to 32 x 2.5" HS HDDs or Up to 12 x 3.5" HS HDDs or Up to 16 x 2.5" HS HDDs with up to 6 3.5" HS HDDs). HotPlug 2.5" SAS/SATA
  DVD: DVD Rom
  RAID: ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller 0, 1, 10, 5, 50 std with 1GB Flash
  NIC: 4 x 1 GbE (std.) & 1 x IMM
  Power Supply: 750Watts
  Form factor: 5U tower
 • Máy chủ Lenovo System X3500 M5 (5464-D2A)
  64.872.000 64.872.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Server Lenovo System X3500 M5 (5464-D2A)
  CPU: Intel Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB
  RAM: 8GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
  HDD: Option ( Up to 32 x 2.5" HS HDDs
  or Up to 12 x 3.5" HS HDDs or Up to 16 x 2.5" HS HDDs with up to 6 3.5" HS HDDs )
  DVD: DVD Rom
  RAID: ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller 0, 1, 10, 5, 50 std with 1GB Flash
  NIC: 4 x 1 GbE (std.) & 1 x IMM
  Power Supply: 550Watts
  Form factor: 5U tower
 • Máy chủ Lenovo System X3500 M5 (5464-C2A)
  57.368.000 57.368.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Server Lenovo System X3500 M5 (5464-C2A)
  CPU: Intel Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB
  RAM: 8GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
  HDD: Option ( Up to 32 x 2.5" HS HDDs
  or Up to 12 x 3.5" HS HDDs
  or Up to 16 x 2.5" HS HDDs with up to 6 3.5" HS HDDs )
  DVD: DVD Rom
  RAID: ServeRAID M1215 SAS/SATA Controller 0, 1 & 10 std; optional Raid 5,6,50,60
  NIC: 4 x 1 GbE (std.) & 1 x IMM
  Power Supply: 550Watts
  Form factor: 5U tower
 • Máy chủ Lenovo System X3500 M5 (5464-B2A)
  53.644.000 53.644.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Server Lenovo System X3500 M5 (5464-B2A)
  CPU: Intel Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1866MHz/15MB
  RAM: 8GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
  HDD: Option ( Up to 32 x 2.5" HS HDDs
  or Up to 12 x 3.5" HS HDDs
  or Up to 16 x 2.5" HS HDDs with up to 6 3.5" HS HDDs )
  DVD: DVD Rom
  RAID: ServeRAID M1215 SAS/SATA Controller 0, 1 & 10 std; optional Raid 5,6,50,60
  NIC: 4 x 1 GbE (std.) & 1 x IMM
  Power Supply: 550Watts
  Form factor: 5U tower
 •  
  Máy chủ Lenovo System X3100 M5 Tower (5457-C3A)
  25.450.000 25.450.000
  Lenovo Máy chủ Lenovo System X3100 M5 Tower (5457-C3A)

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Máy chủ Lenovo System X3100 M5 Tower (5457-C3A)
  25.450.000 25.450.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Server Lenovo System X3100 M5 Tower (5457-C3A)
  CPU: Intel Xeon 4C E3-1231v3 80W 3.4GHz/1600MHz/8MB
  RAM: 4GB DDR3- PC3L 12800/1600MHz ECC UDIMM
  HDD: Option ( Up to 4x3.5-inch or 8x2.5-inch HDDs )
  DVD: DVD ROM
  RAID: ServeRAID C100 RAID (0,1)
  NIC: Two Gigabit Ethernet ports standard
  Power Supply: 300Watts
  Form factor: 4U tower
 • Máy chủ Lenovo System x3650 M5 (5462-G2A)
  93.090.000 93.090.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Server Lenovo System x3650 M5 (5462-G2A)
  CPU: Intel Xeon 10C E5-2650v3 105W 2.3GHz/2133MHz/25MB
  RAM: 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
  HDD: Option (Up to 24 x 2.5" front & 2 rear 2.5"
  or Up to 12 x 3.5" & 2 rear 3.5" HDDs + 2 rear 2.5"
  or Up to 8 x 3.5" HDDs & 2 rear 3.5" or 2.5" ). HotPlug 2.5" SAS/SATA
  DVD: Optional
  RAID: ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller 0, 1, 10, 5, 50 std with 1GB Flash
  NIC: 4 x 1 GbE (std.) & 1 x IMM
  Power Supply: 750Watts
  Form factor: 2U Rack
 • Máy chủ Lenovo System X3650 M5 (5462-F2A)
  90.608.000 90.608.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Server Lenovo System X3650 M5 (5462-F2A)
  CPU: Intel Xeon 8C E5-2640v3 90W 2.6GHz/1866MHz/20MB
  RAM: 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
  HDD: Option (Up to 24 x 2.5" front & 2 rear 2.5"
  or Up to 12 x 3.5" & 2 rear 3.5" HDDs + 2 rear 2.5"
  or Up to 8 x 3.5" HDDs & 2 rear 3.5" or 2.5" ). HotPlug 2.5" SAS/SATA
  DVD: Optional
  RAID: ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller 0, 1, 10, 5, 50 std with 1GB Flash
  NIC: 4 x 1 GbE (std.) & 1 x IMM
  Power Supply: 550Watts
  Form factor: 2U Rack
 • Máy chủ Lenovo System x3650 M5 (5462-D2A)
  68.266.000 68.266.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Server Lenovo System x3650 M5 (5462-D2A)
  CPU: Intel Xeon 8C E5-2630v3 85W 2.4GHz/1866MHz/20MB
  RAM: 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
  HDD: Option (Up to 24 x 2.5" front & 2 rear 2.5"
  or Up to 12 x 3.5" & 2 rear 3.5" HDDs + 2 rear 2.5"
  or Up to 8 x 3.5" HDDs & 2 rear 3.5" or 2.5" ). HotPlug 2.5" SAS/SATA
  DVD: Optional
  RAID: ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller 0, 1, 10, 5, 50 std with 1GB Flash
  NIC: 4 x 1 GbE (std.) & 1 x IMM
  Power Supply: 550Watts
  Form factor: 2U Rack
 • Máy chủ Lenovo System x3650 M5 (5462-C2A)
  53.644.000 53.644.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Server Lenovo System x3650 M5 (5462-C2A)
  CPU: Intel Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB
  RAM: 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM
  HDD: Option (Up to 24 x 2.5" front & 2 rear 2.5"
  or Up to 12 x 3.5" & 2 rear 3.5" HDDs + 2 rear 2.5"
  or Up to 8 x 3.5" HDDs & 2 rear 3.5" or 2.5" ). HotPlug 2.5" SAS/SATA
  DVD: Optional
  RAID: ServeRAID M1215 SAS/SATA Controller 0, 1 & 10 std optional Raid 5,6,50,60
  NIC: 4 x 1 GbE (std.) & 1 x IMM
  Power Supply: 550Watts
  Form factor: 2U Rack
 • Máy chủ Lenovo System X3650 M4 (7915-F3A)
  67.367.000 67.367.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Server Lenovo System X3650 M4 (7915-F3A)
  CPU: Intel Xeon E5-2640 v2 (2.0GHz, 20MB, 1600MHz, 8C, 95W)
  RAM: 8GB (1x8GB, 2Rx8, 1.35V) PC3L-12800 CL11 ECC DDR3 1600MHz LP UDIMM
  HDD: Option (25.6 TB)
  DVD: Option
  RAID: RAID M5110e 0, 1, 10, 5, 50 std with 1GB Flash
  NIC: Four integrated Gigabit Ethernet
  Power Supply: 750Watts
  Form factor: 2U Rack
 • Máy chủ Lenovo System x3650 M4 (7915-D3A)
  57.885.000 57.885.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Server Lenovo System x3650 M4 (7915-D3A)
  CPU: Intel® Xeon® Processor 6C E5-2630 v2
  (2.60 GHz, 15M Cache)
  RAM: 8GB PC3-10600 DDR3 1333Mhz RDIMM, 1/24 (Max 384GB)
  HDD: Option (16 x 2.5" or 6 x 3.5" HDD or 32 x SSDs )
  DVD: Option
  RAID: RAID M5110e 0, 1, 10, 5, 50 std with 1GB Flash
  NIC: 4 x 1GBe (Std) Ethernet port
  Power Supply: 550Watts
  Form factor: 2U Rack
 • Máy chủ Lenovo System x3650 M4 (7915-D2A)
  53.644.000 53.644.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 Tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Server Lenovo System x3650 M4 (7915-D2A)
  CPU: Intel® Xeon® Processor 6C E5-2630
  (2.30 GHz, 15M Cache)
  RAM: 8GB PC3-10600 DDR3 1333Mhz RDIMM, 1/24 (Max 384GB)
  HDD: Option (16 x 2.5" or 6 x 3.5" HDD or 32 x SSDs )
  DVD: Option
  RAID: RAID M5110e 0, 1, 10, 5, 50 std with 1GB Flash
  NIC: 4 x 1GBe (Std) Ethernet port
  Power Supply: 550Watts
  Form factor: 2U Rack

Máy chủ Lenovo - IBM

Hãng sản xuất

Lọc sản phẩm

Bộ nhớ trong

Tốc độ CPU

Loại CPU

Kiểu dáng

Sản phẩm đã xem