Thiết bị văn phòng

Lỗi kẹt giấy Toshiba 810 khi chạy khoảng 1000 tờ

Lỗi kẹt giấy Toshiba 810 khi chạy khoảng 1000 tờ

Hỏi bởi: trong Thiết bị văn phòng lúc 29-03-2013, 11:13 am | 1 trả lời | 1018 lượt xem

Máy ricoh 2051 bị rơi vãi mực nhiều và hay kẹt giấy nhất là foto 2 mặt

Máy ricoh 2051 bị rơi vãi mực nhiều và hay kẹt giấy nhất là foto 2 mặt

Hỏi bởi: trong Thiết bị văn phòng lúc 29-03-2013, 11:11 am | 0 trả lời | 1120 lượt xem

photo IR3025 in ra đẹp ,photo thì bị đen 1/3 tờ giấy A4

photo IR3025 in ra đẹp ,photo thì bị đen 1/3 tờ giấy A4

Hỏi bởi: trong Thiết bị văn phòng lúc 29-03-2013, 11:08 am | 0 trả lời | 886 lượt xem

Sản phẩm đã xem