Điều kiện áp dụng 

  • Không áp dụng cùng hoặc cộng dồn với các CTKM khác
  • Quà KM khách tự chọn tương ứng giá bán lẻ
  • Bộ PC chưa bao gồm: Màn Hình, Gear, Phụ Kiện…

Bảo hành

Trang chủ

Liên hệ

top