•  
  Pin Laptop Sony BPS22
  1.600.000 1.600.000
  Sony Pin Laptop Sony BPS22

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Sony BPS22
  1.600.000 1.600.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Sony BPS22
  Đời máy: ▪ SONY VAIO: EA,EB,NW,….
  Dung lượng:10.8V 4400mAhLi-ion (pin Zin)
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Sony BPS5
  650.000 650.000
  Sony Pin Laptop Sony BPS5

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Sony BPS5
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Sony BPS5
  Đời máy: ▪ SONY: VGN-TX: 15C/W, 16C , 16C/W
  ▪ SONY: VGN-TX: 16GP/W , 16LP/W , 16SP/W
  ▪ SONY: VGN-TX: 16TP, 17C/B, 17C/L
  ▪ SONY: VGN-TX: 17GP/B , 17GP/W, 17TP
  ▪ SONY: VGN-TX: 1HP , 1HP/W 1XP
  ▪ SONY: VGN-TX: 1XP/B , P/L
  Dung lượng:7.2v 7200mAh-Li-on
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Sony BPS8/white
  1.300.000 1.300.000
  Sony Pin Laptop Sony BPS8/white

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Sony BPS8/white
  1.300.000 1.300.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Sony BPS8/white
  Đời máy: SONY VAIO: FZ18E, FZ19VN, FZ21E, FZ29VN,
  FZ18M FZ21M, FZ11S ,FZ21S ,FZ11Z, FZ21Z
  Dung lượng:11.1V 5200mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Sony BPS9/white
  1.300.000 1.300.000
  Sony Pin Laptop Sony BPS9/white

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Sony BPS9/white
  1.300.000 1.300.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Sony BPS9/white
  Đời máy: BPS9/white
  Dung lượng:11.1V 5200mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Sony BPS9/black
  1.300.000 1.300.000
  Sony Pin Laptop Sony BPS9/black

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Sony BPS9/black
  1.300.000 1.300.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Sony BPS9/black
  Đời máy: ▪ SONY: AR, CR, NR, SZ Series
  Dung lượng:11.1V 5200mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Sony BPS13/gray
  1.300.000 1.300.000
  Sony Pin Laptop Sony BPS13/gray

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Sony BPS13/gray
  1.300.000 1.300.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Sony BPS13/gray
  Đời máy: ▪ SONY VAIO (FW Series): Sony VGN-FW11
  VGN-FW11S, VGN-FW11M, VGN-FW15T,
  VGN-FW17W, VGN-FW17/B, VGN-FW17T/H,
  VGN-FW19, VGN-FW19, VGN-FW139E/H
  ▪ SONY VAIO (TX Series): TX46C/B, TX46C/T,
  TX45C/B, TX58CN, TX57
  Dung lượng:14.8v 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Adapter SONY : 19.5V - 3A 59W (loại tốt)
  300.000 300.000
  Sony Adapter SONY : 19.5V - 3A 59W (loại tốt)

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Adapter SONY : 19.5V - 3A 59W (loại tốt)
  300.000 300.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Adapter SONY : 19.5V - 3A 59W (loại tốt)
 • ID: XANB0003
  Adapter SONY : 19.5V - 4.7A - 90W (loại tốt)
  350.000 350.000
  Sony Adapter SONY : 19.5V - 4.7A - 90W (loại tốt)

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Adapter SONY : 19.5V - 4.7A - 90W (loại tốt)
  350.000 350.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:12 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Adapter SONY : 19.5V - 4.7A - 90W (loại tốt)
 •  
  Pin Laptop Sony BP2T
  650.000 650.000
  Sony Pin Laptop Sony BP2T

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Sony BP2T
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Sony BP2T
  Đời máy: ▪ SONY: ( TR1C,TR2C,TR3CN,TR5C,TR5ZC), ▪ SONY: PCG-481N
  Dung lượng:11.1V 4400mAhLi-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Sony BP2V
  650.000 650.000
  Sony Pin Laptop Sony BP2V

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Sony BP2V
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Sony BP2V
  Đời máy: ▪ SONY VAIO: PCG-V505/B/A,PCG-V505R/PB,
  PCG-Z1RGP/Z1RMP
  Dung lượng:11.1V 4400mAhLi-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Sony BPS2C BLACK/GRAY
  650.000 650.000
  Sony Pin Laptop Sony BPS2C BLACK/GRAY

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Sony BPS2C BLACK/GRAY
  650.000 650.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Sony BPS2C BLACK/GRAY
  Đời máy: ▪ SONY:VGN-S, VGN-F, VGN-FE, VGN-FS,
  VGN-FJ, VGN-SZ, VGN-AR

  Dung lượng:11.1V Black:5200mAh
  Gray: 4400mAh Li-ion
  Cells: 6 Cells
 •  
  Pin Laptop Sony BPS2CH (BP2L)
  850.000 850.000
  Sony Pin Laptop Sony BPS2CH (BP2L)

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  Pin Laptop Sony BPS2CH (BP2L)
  850.000 850.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:06 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Mã Pin: Pin Laptop Sony BPS2CH (BP2L)
  Đời máy: ▪ SONY:VGN-S, VGN-F, VGN-FE, VGN-FS
  VGN-FJ, VGN-SZ, VGN-AR
  Dung lượng:11.1V 6600mAh Li-ion
  Cells: 9 Cells

Laptop & Laptop Gaming

Hãng sản xuất

Khoảng giá

Sản phẩm đã xem