• KM
   
  CPU AMD A10-9700 APU Bristol Ridge (3.5 Upto 3.8GHz/ 10 Cores/ AM4)
  AMD CPU AMD A10-9700 APU Bristol Ridge (3.5 Upto 3.8GHz/ 10 Cores/ AM4)

  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng ...

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  CPU AMD A10-9700 APU Bristol Ridge (3.5 Upto 3.8GHz/ 10 Cores/ AM4)
  Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  CPU AMD A10-9700 APU Bristol Ridge
  - Cores: 10 Cores (4 CPU + 6 GPU)
  - Base Clock speed: 3.5GHz
  - Max turbo core speed: 3.8GHz
  - Graphics: Radeon™ R7 Series
  - Total L2 Cache: 2MB
  - Socket: AM4
  - TDP: 65W
  - Max memory speed: 2400Mhz DDR4
  Khuyến mại:
  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng bộ PC lắp ráp
 • KM
   
  CPU AMD A10-9700E APU Bristol Ridge (3 Upto 3.5GHz/ 10 Cores/ AM4)
  AMD CPU AMD A10-9700E APU Bristol Ridge (3 Upto 3.5GHz/ 10 Cores/ AM4)

  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng ...

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  CPU AMD A10-9700E APU Bristol Ridge (3 Upto 3.5GHz/ 10 Cores/ AM4)
  Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  CPU AMD A10-9700E APU Bristol Ridge
  - Cores: 10 Cores (4 CPU + 6 GPU)
  - Base Clock speed: 3.0GHz
  - Max turbo core speed: 3.5GHz
  - Graphics: Radeon™ R7 Series
  - Total L2 Cache: 2MB
  - Socket: AM4
  - TDP: 35W
  - Max memory speed: 2400Mhz DDR4
  Khuyến mại:
  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng bộ PC lắp ráp
 • KM
   
  CPU AMD A12-9800 APU Bristol Ridge (3.8 Upto 4.2GHz/ 12 Cores/ AM4)
  AMD CPU AMD A12-9800 APU Bristol Ridge (3.8 Upto 4.2GHz/ 12 Cores/ AM4)

  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng ...

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  CPU AMD A12-9800 APU Bristol Ridge (3.8 Upto 4.2GHz/ 12 Cores/ AM4)
  Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  CPU AMD A12-9800 APU Bristol Ridge
  - Cores: 12 Cores (4 CPU + 8 GPU)
  - Base Clock speed: 3.8GHz
  - Max turbo core speed: 4.2GHz
  - Graphics: Radeon™ R7 Series
  - Total L2 Cache: 2MB
  - Socket: AM4
  - TDP: 65W
  - Max memory speed: 2400Mhz DDR4
  Khuyến mại:
  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng bộ PC lắp ráp
 • KM
   
  CPU AMD A12-9800E APU Bristol Ridge (3.1 Upto 3.8GHz/ 12 Cores/ AM4)
  AMD CPU AMD A12-9800E APU Bristol Ridge (3.1 Upto 3.8GHz/ 12 Cores/ AM4)

  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng ...

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  CPU AMD A12-9800E APU Bristol Ridge (3.1 Upto 3.8GHz/ 12 Cores/ AM4)
  Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  CPU AMD A12-9800E APU Bristol Ridge
  - Cores: 12 Cores (4 CPU + 8 GPU)
  - Base Clock speed: 3.1GHz
  - Max turbo core speed: 3.8GHz
  - Graphics: Radeon™ R7 Series
  - Total L2 Cache: 2MB
  - Socket: AM4
  - cTDP: 35W
  - Max memory speed: 2400Mhz DDR4
  Khuyến mại:
  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng bộ PC lắp ráp
 • KM
   
  CPU AMD A6-9500 APU Bristol Ridge (3.5 Upto 3.8GHz/ 8 Cores/ AM4)
  AMD CPU AMD A6-9500 APU Bristol Ridge (3.5 Upto 3.8GHz/ 8 Cores/ AM4)

  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng ...

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  CPU AMD A6-9500 APU Bristol Ridge (3.5 Upto 3.8GHz/ 8 Cores/ AM4)
  Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  CPU AMD A6-9500
  - Cores: 8 Cores (2 CPU + 6 GPU)
  - Base Clock speed: 3.5GHz
  - Max turbo core speed: 3.8GHz
  - Graphics: Radeon™ R5 Series
  - Total L2 Cache: 1MB
  - Socket: AM4
  - cTDP: 45/65W
  - Max memory speed: 2400Mhz DDR4
  Khuyến mại:
  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng bộ PC lắp ráp
 • KM
   
  CPU AMD A6-9500E APU Bristol Ridge (3 Upto 3.4GHz/ 6 Cores/ AM4)
  AMD CPU AMD A6-9500E APU Bristol Ridge (3 Upto 3.4GHz/ 6 Cores/ AM4)

  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng ...

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  CPU AMD A6-9500E APU Bristol Ridge (3 Upto 3.4GHz/ 6 Cores/ AM4)
  Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  CPU AMD A6-9500E
  - Cores: 6 Cores (2 CPU + 4 GPU)
  - Base Clock speed: 3.0GHz
  - Max turbo core speed: 3.4GHz
  - Graphics: Radeon™ R5 Series
  - Total L2 Cache: 1MB
  - Socket: AM4
  - TDP: 35W
  - Max memory speed: 2400Mhz DDR4
  Khuyến mại:
  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng bộ PC lắp ráp
 • KM
   
  CPU AMD A6-9550 APU Bristol Ridge (3.8 Upto 4GHz/ 8 Cores/ AM4)
  AMD CPU AMD A6-9550 APU Bristol Ridge (3.8 Upto 4GHz/ 8 Cores/ AM4)

  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng ...

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  CPU AMD A6-9550 APU Bristol Ridge (3.8 Upto 4GHz/ 8 Cores/ AM4)
  Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  CPU AMD A6-9550
  - Cores: 8 Cores (2 CPU + 6 GPU)
  - Base Clock speed: 3.8GHz
  - Max turbo core speed: 4.0GHz
  - Graphics: Radeon™ R5 Series
  - Total L2 Cache: 1MB
  - Socket: Am4
  - TDP: 65W
  - Max memory speed: 2400Mhz DDR4
  Khuyến mại:
  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng bộ PC lắp ráp
 • KM
   
  CPU AMD Athlon™ X4 940 (3.2 Upto 3.6GHz/ 4C4T/ 2MB/ AM4)
  AMD CPU AMD Athlon™ X4 940 (3.2 Upto 3.6GHz/ 4C4T/ 2MB/ AM4)

  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng ...

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  CPU AMD Athlon™ X4 940 (3.2 Upto 3.6GHz/ 4C4T/ 2MB/ AM4)
  Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  CPU AMD Athlon™ X4 940
  - Cores/ Threads: 4/4
  - Base Clock speed: 3.2GHz
  - Max turbo core speed: 3.6GHz
  - Total L2 Cache: 2MB
  - Socket: Am4
  - TDP: 65W
  - Max memory speed: 2400Mhz DDR4
  Khuyến mại:
  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng bộ PC lắp ráp
 • KM
   
  CPU AMD Athlon™ X4 950 (3.5 Upto 3.8GHz/ 4C4T/ 2MB/ AM4)
  AMD CPU AMD Athlon™ X4 950 (3.5 Upto 3.8GHz/ 4C4T/ 2MB/ AM4)

  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng ...

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  CPU AMD Athlon™ X4 950 (3.5 Upto 3.8GHz/ 4C4T/ 2MB/ AM4)
  Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  CPU AMD Athlon™ X4 950
  - Cores/ Threads: 4/4
  - Base Clock speed: 3.5GHz
  - Max turbo core speed: 3.8GHz
  - Total L2 Cache: 2MB
  - Socket: Am4
  - TDP: 65W
  - Max memory speed: 2400Mhz DDR4
  Khuyến mại:
  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng bộ PC lắp ráp
 • KM
   
  CPU AMD Athlon™ X4 970 (3.8 Upto 4.0GHz/ 4C4T/ 2MB/ AM4)
  AMD CPU AMD Athlon™ X4 970 (3.8 Upto 4.0GHz/ 4C4T/ 2MB/ AM4)

  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng ...

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  CPU AMD Athlon™ X4 970 (3.8 Upto 4.0GHz/ 4C4T/ 2MB/ AM4)
  Giá: Liên hệ Giá: Liên hệ [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  CPU AMD Athlon™ X4 970
  - Cores/ Threads: 4/4
  - Base Clock speed: 3.8GHz
  - Max turbo core speed: 4.0GHz
  - Total L2 Cache: 2MB
  - Socket: Am4
  - TDP: 65W
  - Max memory speed: 2400Mhz DDR4
  Khuyến mại:
  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng bộ PC lắp ráp
 • KM
  ID: CPUA0017
  CPU APU AMD Bristol Ridge A8-9600 3.1GHz
  1.750.000 1.750.000
  1.850.0001.850.000
  AMD CPU APU AMD Bristol Ridge A8-9600 3.1GHz

  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng ...

  Còn hàng

  Cho vào giỏ

  Còn hàng
  CPU APU AMD Bristol Ridge A8-9600 3.1GHz
  1.750.000 1.750.000 [Đã bao gồm VAT]
  1.850.0001.850.000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
  Mô tả tóm tắt:
  CPU APU AMD A8 9600
  Số Nhân CPU : 4 (Cores)
  Số Nhân GPU : 6 (Cores)
  Tốc độ xung mặc định : 3.1Ghz (Default)
  Tốc độ Xung nhịp OC : 3.4Ghz (Turbo Boost)
  Bộ nhớ đệm : 2MB (L2 Cache)
  Khả năng ép xung: Không (Unlocked)
  Mức tiêu thụ điện : 65W (TDP)
  Chân cắm : AM4 (Socket)
  Khuyến mại:
  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng bộ PC lắp ráp
 • KM
  ID: CPUA0016
  CPU AMD Ryzen Threadripper 1950X (3.4 Upto 4.0GHz/ 32MB/ 16 cores 32 threats/ TR4)
  29.290.000 29.290.000
  29.990.00029.990.000
  AMD CPU AMD Ryzen Threadripper 1950X (3.4 Upto 4.0GHz/ 32MB/ 16 cores 32 threats/ TR4)

  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng ...

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  CPU AMD Ryzen Threadripper 1950X (3.4 Upto 4.0GHz/ 32MB/ 16 cores 32 threats/ TR4)
  29.290.000 29.290.000 [Đã bao gồm VAT]
  29.990.00029.990.000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  CPU AMD Ryzen Threadripper 1950X
  Số Nhân : 16 (Cores)
  Số Luồng : 32 (Threads)
  Tốc độ xung mặc định : 3.4Ghz (Default)
  Tốc độ Xung nhịp OC : 4.0Ghz (Turbo Boost)
  Bộ nhớ đệm : 32MB (L3 Cache)
  Khả năng ép xung: Có (Unlocked)
  Mức tiêu thụ điện : 155W (TDP)
  Chân cắm : TR4 (Socket)

  ***Phù hợp với nhu cầu Render đồ họa , Workstation hoặc các streamer ( vừa chơi game vừa trực tuyến ) mà hiệu năng đa nhiệm không bị giảm !!!
  Khuyến mại:
  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng bộ PC lắp ráp
 • KM
  ID: CPUA0015
  CPU AMD Ryzen Threadripper 1920X (3.5 Upto 4.0GHz/ 24MB/ 12 cores 24 threats/ TR4)
  22.590.000 22.590.000
  23.490.00023.490.000
  AMD CPU AMD Ryzen Threadripper 1920X (3.5 Upto 4.0GHz/ 24MB/ 12 cores 24 threats/ TR4)

  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng ...

  Còn hàng

  Cho vào giỏ

  Còn hàng
  CPU AMD Ryzen Threadripper 1920X (3.5 Upto 4.0GHz/ 24MB/ 12 cores 24 threats/ TR4)
  22.590.000 22.590.000 [Chưa bao gồm VAT]
  23.490.00023.490.000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
  Mô tả tóm tắt:
  CPU AMD Ryzen Threadripper 1920X
  Số Nhân : 12 (Cores)
  Số Luồng : 24 (Threads)
  Tốc độ xung mặc định : 3.5Ghz (Default)
  Tốc độ Xung nhịp OC : 4.0Ghz (Turbo Boost)
  Bộ nhớ đệm : 24MB (L3 Cache)
  Khả năng ép xung: Có (Unlocked)
  Mức tiêu thụ điện : 125W (TDP)
  Chân cắm : TR4 (Socket)

  ***Phù hợp với nhu cầu Render đồ họa , Workstation hoặc các streamer ( vừa chơi game vừa trực tuyến ) mà hiệu năng đa nhiệm không bị giảm !!!
  Khuyến mại:
  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng bộ PC lắp ráp
 • KM
  ID: CPUA0013
  CPU AMD Ryzen 3 1300X (3.5 Upto 3.7GHz/ 8MB/ 4 cores 4 threats/ AM4)
  3.390.000 3.390.000
  3.490.0003.490.000
  AMD CPU AMD Ryzen 3 1300X (3.5 Upto 3.7GHz/ 8MB/ 4 cores 4 threats/ AM4)

  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng ...

  Còn hàng

  Cho vào giỏ

  Còn hàng
  CPU AMD Ryzen 3 1300X (3.5 Upto 3.7GHz/ 8MB/ 4 cores 4 threats/ AM4)
  3.390.000 3.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  3.490.0003.490.000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
  Mô tả tóm tắt:
  CPU AMD Ryzen 3 1200
  Số Nhân : 4 (Cores)
  Số Luồng : 4 (Threads)
  Tốc độ xung mặc định : 3.5Ghz (Default)
  Tốc độ Xung nhịp OC : 3.7Ghz (Turbo Boost)
  Bộ nhớ đệm : 2MB (L2 Cache)
  Bộ nhớ đệm : 8MB (L3 Cache)
  Khả năng ép xung: Có (Unlocked)
  Mức tiêu thụ điện : 65W (TDP)
  Chân cắm : AM4 (Socket)

  ***Phù hợp với nhu cầu Render đồ họa , Workstation hoặc các streamer ( vừa chơi game vừa trực tuyến ) mà hiệu năng đa nhiệm không bị giảm !!!
  Khuyến mại:
  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng bộ PC lắp ráp
 • KM
  ID: CPUA0014
  CPU AMD Ryzen 3 1200 (3.1 Upto 3.4GHz/ 8MB/ 4 cores 4 threats/ AM4)
  2.699.000 2.699.000
  2.750.0002.750.000
  AMD CPU AMD Ryzen 3 1200 (3.1 Upto 3.4GHz/ 8MB/ 4 cores 4 threats/ AM4)

  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng ...

  Còn hàng

  Cho vào giỏ

  Còn hàng
  CPU AMD Ryzen 3 1200 (3.1 Upto 3.4GHz/ 8MB/ 4 cores 4 threats/ AM4)
  2.699.000 2.699.000 [Đã bao gồm VAT]
  2.750.0002.750.000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
  Mô tả tóm tắt:
  CPU AMD Ryzen 3 1200
  Số Nhân : 4 (Cores)
  Số Luồng : 4 (Threads)
  Tốc độ xung mặc định : 3.1Ghz (Default)
  Tốc độ Xung nhịp OC : 3.4Ghz (Turbo Boost)
  Bộ nhớ đệm : 2MB (L2 Cache)
  Bộ nhớ đệm : 8MB (L3 Cache)
  Khả năng ép xung: Có (Unlocked)
  Mức tiêu thụ điện : 65W (TDP)
  Chân cắm : AM4 (Socket)

  ***Phù hợp với nhu cầu Render đồ họa , Workstation hoặc các streamer ( vừa chơi game vừa trực tuyến ) mà hiệu năng đa nhiệm không bị giảm !!!
  Khuyến mại:
  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng bộ PC lắp ráp
 • KM
  ID: CPUA0012
  CPU AMD Ryzen 5 1400 3.2 GHz (Up to 3.4GHz) / 4 cores 8 threats / socket AM4
  4.190.000 4.190.000
  4.450.0004.450.000
  AMD CPU AMD Ryzen 5 1400 3.2 GHz (Up to 3.4GHz) / 4 cores 8 threats / socket AM4

  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng ...

  Còn hàng

  Cho vào giỏ

  Còn hàng
  CPU AMD Ryzen 5 1400 3.2 GHz (Up to 3.4GHz) / 4 cores 8 threats / socket AM4
  4.190.000 4.190.000 [Đã bao gồm VAT]
  4.450.0004.450.000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
  Mô tả tóm tắt:
  Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 1400
  Tốc độ : 3.2Ghz - Turbo Boost lên tới 3.4Ghz
  Bộ nhớ đệm :MB
  Số nhân : 4 Nhân và 8 Luồng
  Quạt đi kèm
  Khuyến mại:
  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng bộ PC lắp ráp
 • KM
  ID: CPUA0011
  CPU AMD Ryzen 5 1500x 3.5 GHz (Up to 3.7GHz) / 4 cores 8 threats / socket AM4
  4.790.000 4.790.000
  4.890.0004.890.000
  AMD CPU AMD Ryzen 5 1500x 3.5 GHz (Up to 3.7GHz) / 4 cores 8 threats / socket AM4

  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng ...

  Còn hàng

  Cho vào giỏ

  Còn hàng
  CPU AMD Ryzen 5 1500x 3.5 GHz (Up to 3.7GHz) / 4 cores 8 threats / socket AM4
  4.790.000 4.790.000 [Đã bao gồm VAT]
  4.890.0004.890.000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
  Mô tả tóm tắt:
  Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 1500x
  Tốc độ : 3.5Ghz - Turbo Boost lên đến 3.7Ghz
  Bộ nhớ đệm :MB
  Số nhân : 4 Nhân và 8 Luồng
  Quạt đi kèm
  Khuyến mại:
  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng bộ PC lắp ráp
 • KM
  ID: CPUA0010
  CPU AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz (Up to 3.6GHz) / 6 cores 12 threats / socket AM4
  5.490.000 5.490.000
  5.590.0005.590.000
  AMD CPU AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz (Up to 3.6GHz) / 6 cores 12 threats / socket AM4

  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng ...

  Còn hàng

  Cho vào giỏ

  Còn hàng
  CPU AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz (Up to 3.6GHz) / 6 cores 12 threats / socket AM4
  5.490.000 5.490.000 [Đã bao gồm VAT]
  5.590.0005.590.000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
  Mô tả tóm tắt:
  Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 1600
  Tốc độ : 3.2Ghz - Turbo Boost lên đến 3.6Ghz
  Bộ nhớ đệm :MB
  Số nhân : 6 Nhân và 12 Luồng
  Quạt đi kèm
  Khuyến mại:
  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng bộ PC lắp ráp
 • KM
  ID: CPUA0009
  CPU AMD Ryzen 5 1600x 3.6 GHz (Up to 4.0GHz) / 6 cores 12 threats / socket AM4
  6.250.000 6.250.000
  AMD CPU AMD Ryzen 5 1600x 3.6 GHz (Up to 4.0GHz) / 6 cores 12 threats / socket AM4

  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng ...

  Còn hàng

  Cho vào giỏ

  Còn hàng
  CPU AMD Ryzen 5 1600x 3.6 GHz (Up to 4.0GHz) / 6 cores 12 threats / socket AM4
  6.250.000 6.250.000 [Đã bao gồm VAT]
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
  Mô tả tóm tắt:
  Bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 1600x
  Tốc độ : 3.6Ghz - Turbo Boost lên đến 4.1Ghz
  Bộ nhớ đệm :MB
  Số nhân : 6 Nhân và 12 Luồng
  Quạt đi kèm - Không
  Khuyến mại:
  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng bộ PC lắp ráp
 • KM
  ID: CPUA0007
  CPU AMD Ryzen 7 1700 3.0 GHz (Up to 3.7GHz) / 20MB / 8 cores 16 threats / socket AM4
  8.390.000 8.390.000
  8.590.0008.590.000
  -2%
  AMD CPU AMD Ryzen 7 1700 3.0 GHz (Up to 3.7GHz) / 20MB / 8 cores 16 threats / socket AM4 CPUA0007

  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng ...

  Còn hàng

  Cho vào giỏ

  Còn hàng
  CPU AMD Ryzen 7 1700 3.0 GHz (Up to 3.7GHz) / 20MB / 8 cores 16 threats / socket AM4
  8.390.000 8.390.000 [Đã bao gồm VAT]
  8.590.0008.590.000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
  Mô tả tóm tắt:
  Số Nhân : 8 ( Core )
  Số Luồng : 16 ( Thread )
  Tốc độ xung mặc định : 3.0Ghz ( Default )
  Tốc độ Xung nhịp OC : 3.7Ghz ( Turbo Boost )
  Bộ nhớ đệm : 768kB( L1 Cache )
  Bộ nhớ đệm : 4MB( L2 Cache )
  Bộ nhớ đệm : 16MB ( L3 Cache )
  Khả năng ép xung: Có ( Unlocked )
  Giải pháp tản nhiệt : Đã kèm quạt Wraith Spire có LED RGB ( chỉnh theo AMD Ryzen Master hoặc phần mềm kèm MAINBOARD ) ví dụ : MSI Gaming App
  Mức tiêu thụ điện : 95W ( TDP )
  Chân cắm : AM4 ( Socket )

  ***Phù hợp với nhu cầu Render đồ họa , Workstation hoặc các streamer ( vừa chơi game vừa trực tuyến ) mà hiệu năng đa nhiệm không bị giảm !!!
  Khuyến mại:
  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng bộ PC lắp ráp
 • KM
  ID: CPUA0006
  CPU AMD Ryzen 7 1700X 3.4 GHz (Up to 3.8GHz) / 20MB / 8 cores 16 threats / socket AM4 (no Fan)
  10.190.000 10.190.000
  10.599.00010.599.000
  -4%
  AMD CPU AMD Ryzen 7 1700X 3.4 GHz (Up to 3.8GHz) / 20MB / 8 cores 16 threats / socket AM4 (no Fan)

  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng ...

  Liên hệ

  Cho vào giỏ

  Hết hàng
  CPU AMD Ryzen 7 1700X 3.4 GHz (Up to 3.8GHz) / 20MB / 8 cores 16 threats / socket AM4 (no Fan)
  10.190.000 10.190.000 [Đã bao gồm VAT]
  10.599.00010.599.000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Liên hệ
  Mô tả tóm tắt:
  Số Nhân : 8 ( Core )
  Số Luồng : 16 ( Thread )
  Tốc độ xung mặc định : 3.4Ghz ( Default )
  Tốc độ Xung nhịp OC : 3.8Ghz ( Turbo Boost )
  Bộ nhớ đệm : 768kB( L1 Cache )
  Bộ nhớ đệm : 4MB( L2 Cache )
  Bộ nhớ đệm : 16MB ( L3 Cache )
  Khả năng ép xung: Có ( Unlocked )
  Giải pháp tản nhiệt : Chưa kèm
  Mức tiêu thụ điện : 95W ( TDP )
  Chân cắm : AM4 ( Socket )

  ***Phù hợp với nhu cầu Render đồ họa , Workstation hoặc các streamer ( vừa chơi game vừa trực tuyến ) mà hiệu năng đa nhiệm không bị giảm !!!
  Khuyến mại:
  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng bộ PC lắp ráp
 • KM
  ID: CPUA0005
  CPU AMD Ryzen 7 1800X 3.6 GHz (Up to 4.0GHz) / 20MB / 8 cores 16 threats / socket AM4
  14.790.000 14.790.000
  14.950.00014.950.000
  -1%
  AMD CPU AMD Ryzen 7 1800X 3.6 GHz (Up to 4.0GHz) / 20MB / 8 cores 16 threats / socket AM4

  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng ...

  Còn hàng

  Cho vào giỏ

  Còn hàng
  CPU AMD Ryzen 7 1800X 3.6 GHz (Up to 4.0GHz) / 20MB / 8 cores 16 threats / socket AM4
  14.790.000 14.790.000 [Đã bao gồm VAT]
  14.950.00014.950.000
  Bảo hành:36 tháng
  Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
  Mô tả tóm tắt:
  Số Nhân : 8 ( Core )
  Số Luồng : 16 ( Thread )
  Tốc độ xung mặc định : 3.6Ghz ( Default )
  Tốc độ Xung nhịp OC : 4.0Ghz ( Turbo Boost )
  Bộ nhớ đệm : 768kB( L1 Cache )
  Bộ nhớ đệm : 4MB( L2 Cache )
  Bộ nhớ đệm : 16MB ( L3 Cache )
  Khả năng ép xung: Có ( Unlocked )
  Giải pháp tản nhiệt : Chưa kèm
  Mức tiêu thụ điện : 95W ( TDP )
  Chân cắm : AM4 ( Socket )

  ***Phù hợp với nhu cầu Render đồ họa , Workstation hoặc các streamer ( vừa chơi game vừa trực tuyến ) mà hiệu năng đa nhiệm không bị giảm !!!
  Khuyến mại:
  Giá bán kèm linh kiện hoặc cùng bộ PC lắp ráp

CPU AMD

Hãng sản xuất

Lọc sản phẩm

Dòng CPU

Socket

Sản phẩm đã xem