• ID: TNNU0348
    Giá đỡ VGA logo RAZER
    190.000 190.000
    An Phat PC Modding Giá đỡ VGA logo RAZER

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Giá đỡ VGA logo RAZER
    190.000 190.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    Nhiều chiếc card đồ họa cao cấp rất nặng và hay bị trĩu / xệ / cong xuống khiến cảm giác người dùng không an tâm về sản phẩm.Về thực tế lâu dài thì chân PCIexpress của sản phẩm card đồ họa chịu đựng trọng lượng lớn cũng không tốt cho độ bền sản phẩm. Nay APC Modding có giải pháp là sản phẩm giá đỡ VGA.

    - Giá đỡ VGA vừa có tác dụng nâng đỡ VGA vừa để trang trí trong case.
  • ID: TNNU0342
    Giá đỡ VGA logo MSI GAMING
    190.000 190.000
    An Phat PC Modding Giá đỡ VGA logo MSI GAMING

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Giá đỡ VGA logo MSI GAMING
    190.000 190.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    Nhiều chiếc card đồ họa cao cấp rất nặng và hay bị trĩu / xệ / cong xuống khiến cảm giác người dùng không an tâm về sản phẩm.Về thực tế lâu dài thì chân PCIexpress của sản phẩm card đồ họa chịu đựng trọng lượng lớn cũng không tốt cho độ bền sản phẩm. Nay APC Modding có giải pháp là sản phẩm giá đỡ VGA.

    - Giá đỡ VGA vừa có tác dụng nâng đỡ VGA vừa để trang trí trong case.
  • ID: TNNU0343
    Giá đỡ VGA logo KHIÊN MSI GAMING
    190.000 190.000
    An Phat PC Modding Giá đỡ VGA logo KHIÊN MSI GAMING

    Còn hàng

    Cho vào giỏ

    Còn hàng
    Giá đỡ VGA logo KHIÊN MSI GAMING
    190.000 190.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
    Mô tả tóm tắt:
    Nhiều chiếc card đồ họa cao cấp rất nặng và hay bị trĩu / xệ / cong xuống khiến cảm giác người dùng không an tâm về sản phẩm.Về thực tế lâu dài thì chân PCIexpress của sản phẩm card đồ họa chịu đựng trọng lượng lớn cũng không tốt cho độ bền sản phẩm. Nay APC Modding có giải pháp là sản phẩm giá đỡ VGA.

    - Giá đỡ VGA vừa có tác dụng nâng đỡ VGA vừa để trang trí trong case.
  • ID: TNNU0339
    Giá đỡ VGA logo gigabyte G1
    190.000 190.000
    An Phat PC Modding Giá đỡ VGA logo gigabyte G1

    Còn hàng

    Cho vào giỏ

    Còn hàng
    Giá đỡ VGA logo gigabyte G1
    190.000 190.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
    Mô tả tóm tắt:
    Nhiều chiếc card đồ họa cao cấp rất nặng và hay bị trĩu / xệ / cong xuống khiến cảm giác người dùng không an tâm về sản phẩm.Về thực tế lâu dài thì chân PCIexpress của sản phẩm card đồ họa chịu đựng trọng lượng lớn cũng không tốt cho độ bền sản phẩm. Nay APC Modding có giải pháp là sản phẩm giá đỡ VGA.

    - Giá đỡ VGA vừa có tác dụng nâng đỡ VGA vừa để trang trí trong case.
  • ID: TNNU0340
    Giá đỡ VGA logo gigabyte AORUS
    190.000 190.000
    An Phat PC Modding Giá đỡ VGA logo gigabyte AORUS

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Giá đỡ VGA logo gigabyte AORUS
    190.000 190.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    Nhiều chiếc card đồ họa cao cấp rất nặng và hay bị trĩu / xệ / cong xuống khiến cảm giác người dùng không an tâm về sản phẩm.Về thực tế lâu dài thì chân PCIexpress của sản phẩm card đồ họa chịu đựng trọng lượng lớn cũng không tốt cho độ bền sản phẩm. Nay APC Modding có giải pháp là sản phẩm giá đỡ VGA.

    - Giá đỡ VGA vừa có tác dụng nâng đỡ VGA vừa để trang trí trong case.
  • ID: TNNU0344
    Giá đỡ VGA logo GAME OVERWWATCH
    190.000 190.000
    An Phat PC Modding Giá đỡ VGA logo GAME OVERWWATCH

    Còn hàng

    Cho vào giỏ

    Còn hàng
    Giá đỡ VGA logo GAME OVERWWATCH
    190.000 190.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
    Mô tả tóm tắt:
    Nhiều chiếc card đồ họa cao cấp rất nặng và hay bị trĩu / xệ / cong xuống khiến cảm giác người dùng không an tâm về sản phẩm.Về thực tế lâu dài thì chân PCIexpress của sản phẩm card đồ họa chịu đựng trọng lượng lớn cũng không tốt cho độ bền sản phẩm. Nay APC Modding có giải pháp là sản phẩm giá đỡ VGA.

    - Giá đỡ VGA vừa có tác dụng nâng đỡ VGA vừa để trang trí trong case.
  • Giá đỡ VGA logo game LIÊN MINH HUYỀN THOẠI
    190.000 190.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
    Mô tả tóm tắt:
    Nhiều chiếc card đồ họa cao cấp rất nặng và hay bị trĩu / xệ / cong xuống khiến cảm giác người dùng không an tâm về sản phẩm.Về thực tế lâu dài thì chân PCIexpress của sản phẩm card đồ họa chịu đựng trọng lượng lớn cũng không tốt cho độ bền sản phẩm. Nay APC Modding có giải pháp là sản phẩm giá đỡ VGA.

    - Giá đỡ VGA vừa có tác dụng nâng đỡ VGA vừa để trang trí trong case.
  • ID: TNNU0349
    Giá đỡ VGA logo game CSGO
    190.000 190.000
    An Phat PC Modding Giá đỡ VGA logo game CSGO

    Còn hàng

    Cho vào giỏ

    Còn hàng
    Giá đỡ VGA logo game CSGO
    190.000 190.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
    Mô tả tóm tắt:
    Nhiều chiếc card đồ họa cao cấp rất nặng và hay bị trĩu / xệ / cong xuống khiến cảm giác người dùng không an tâm về sản phẩm.Về thực tế lâu dài thì chân PCIexpress của sản phẩm card đồ họa chịu đựng trọng lượng lớn cũng không tốt cho độ bền sản phẩm. Nay APC Modding có giải pháp là sản phẩm giá đỡ VGA.

    - Giá đỡ VGA vừa có tác dụng nâng đỡ VGA vừa để trang trí trong case.
  • ID: TNNU0341
    Giá đỡ VGA logo DOTA 2
    190.000 190.000
    An Phat PC Modding Giá đỡ VGA logo DOTA 2

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Giá đỡ VGA logo DOTA 2
    190.000 190.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    Nhiều chiếc card đồ họa cao cấp rất nặng và hay bị trĩu / xệ / cong xuống khiến cảm giác người dùng không an tâm về sản phẩm.Về thực tế lâu dài thì chân PCIexpress của sản phẩm card đồ họa chịu đựng trọng lượng lớn cũng không tốt cho độ bền sản phẩm. Nay APC Modding có giải pháp là sản phẩm giá đỡ VGA.

    - Giá đỡ VGA vừa có tác dụng nâng đỡ VGA vừa để trang trí trong case.
  • ID: TNNU0345
    Giá đỡ VGA logo ASUS - STRIX
    190.000 190.000
    An Phat PC Modding Giá đỡ VGA logo ASUS - STRIX

    Còn hàng

    Cho vào giỏ

    Còn hàng
    Giá đỡ VGA logo ASUS - STRIX
    190.000 190.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
    Mô tả tóm tắt:
    Nhiều chiếc card đồ họa cao cấp rất nặng và hay bị trĩu / xệ / cong xuống khiến cảm giác người dùng không an tâm về sản phẩm.Về thực tế lâu dài thì chân PCIexpress của sản phẩm card đồ họa chịu đựng trọng lượng lớn cũng không tốt cho độ bền sản phẩm. Nay APC Modding có giải pháp là sản phẩm giá đỡ VGA.

    - Giá đỡ VGA vừa có tác dụng nâng đỡ VGA vừa để trang trí trong case.
  • ID: TNNU0346
    Giá đỡ VGA logo ASUS - ROG
    190.000 190.000
    An Phat PC Modding Giá đỡ VGA logo ASUS - ROG

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Giá đỡ VGA logo ASUS - ROG
    190.000 190.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    Nhiều chiếc card đồ họa cao cấp rất nặng và hay bị trĩu / xệ / cong xuống khiến cảm giác người dùng không an tâm về sản phẩm.Về thực tế lâu dài thì chân PCIexpress của sản phẩm card đồ họa chịu đựng trọng lượng lớn cũng không tốt cho độ bền sản phẩm. Nay APC Modding có giải pháp là sản phẩm giá đỡ VGA.

    - Giá đỡ VGA vừa có tác dụng nâng đỡ VGA vừa để trang trí trong case.
  • ID: TNNU0271
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin VGA nối dài - RGB
    149.000 149.000
    200.000200.000
    -26%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 8 pin VGA nối dài - RGB

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin VGA nối dài - RGB
    149.000 149.000 [Chưa bao gồm VAT]
    200.000200.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0270
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin CPU nối dài - RGB
    149.000 149.000
    200.000200.000
    -26%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 8 pin CPU nối dài - RGB

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin CPU nối dài - RGB
    149.000 149.000 [Chưa bao gồm VAT]
    200.000200.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0269
    Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - RGB
    349.000 349.000
    400.000400.000
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - RGB

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - RGB
    349.000 349.000 [Chưa bao gồm VAT]
    400.000400.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • Dây nguồn bọc lưới 6 pin VGA nối dài - TRẮNG XANH NGỌC
    149.000 149.000 [Chưa bao gồm VAT]
    200.000200.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • Dây nguồn bọc lưới 8 pin VGA nối dài - TRẮNG XANH NGỌC
    149.000 149.000 [Chưa bao gồm VAT]
    200.000200.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  •  
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin CPU nối dài - TRẮNG XANH NGỌC
    149.000 149.000
    200.000200.000
    -26%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 8 pin CPU nối dài - TRẮNG XANH NGỌC

    Hàng đang về

    Cho vào giỏ

    Hàng đang về
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin CPU nối dài - TRẮNG XANH NGỌC
    149.000 149.000 [Chưa bao gồm VAT]
    200.000200.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Hàng đang về
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  •  
    Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - TRẮNG XANH NGỌC
    299.000 299.000
    350.000350.000
    -15%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - TRẮNG XANH NGỌC

    Hàng đang về

    Cho vào giỏ

    Hàng đang về
    Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - TRẮNG XANH NGỌC
    299.000 299.000 [Chưa bao gồm VAT]
    350.000350.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Hàng đang về
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0275
    Dây nguồn bọc lưới 6 pin VGA nối dài - ĐỎ TRẮNG ĐEN
    149.000 149.000
    200.000200.000
    -26%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 6 pin VGA nối dài - ĐỎ TRẮNG ĐEN

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 6 pin VGA nối dài - ĐỎ TRẮNG ĐEN
    149.000 149.000 [Chưa bao gồm VAT]
    200.000200.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0273
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin VGA nối dài - ĐỎ TRẮNG ĐEN
    149.000 149.000
    200.000200.000
    -26%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 8 pin VGA nối dài - ĐỎ TRẮNG ĐEN

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin VGA nối dài - ĐỎ TRẮNG ĐEN
    149.000 149.000 [Chưa bao gồm VAT]
    200.000200.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0274
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin CPU nối dài - ĐỎ TRẮNG ĐEN
    149.000 149.000
    200.000200.000
    -26%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 8 pin CPU nối dài - ĐỎ TRẮNG ĐEN

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin CPU nối dài - ĐỎ TRẮNG ĐEN
    149.000 149.000 [Chưa bao gồm VAT]
    200.000200.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0276
    Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - ĐỎ TRẮNG ĐEN
    299.000 299.000
    350.000350.000
    -15%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - ĐỎ TRẮNG ĐEN

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - ĐỎ TRẮNG ĐEN
    299.000 299.000 [Chưa bao gồm VAT]
    350.000350.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0263
    Dây nguồn bọc lưới 6 pin VGA nối dài - TRẮNG XANH BLUE
    149.000 149.000
    200.000200.000
    -26%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 6 pin VGA nối dài - TRẮNG XANH BLUE

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 6 pin VGA nối dài - TRẮNG XANH BLUE
    149.000 149.000 [Chưa bao gồm VAT]
    200.000200.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0262
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin VGA nối dài - TRẮNG XANH BLUE
    149.000 149.000
    200.000200.000
    -26%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 8 pin VGA nối dài - TRẮNG XANH BLUE

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin VGA nối dài - TRẮNG XANH BLUE
    149.000 149.000 [Chưa bao gồm VAT]
    200.000200.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0264
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin CPU nối dài -  TRẮNG XANH BLUE
    149.000 149.000
    200.000200.000
    -26%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 8 pin CPU nối dài - TRẮNG XANH BLUE

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin CPU nối dài - TRẮNG XANH BLUE
    149.000 149.000 [Chưa bao gồm VAT]
    200.000200.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0261
    Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - TRẮNG XANH BLUE
    299.000 299.000
    350.000350.000
    -15%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - TRẮNG XANH BLUE

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - TRẮNG XANH BLUE
    299.000 299.000 [Chưa bao gồm VAT]
    350.000350.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0257
    Dây nguồn bọc lưới 6 pin VGA nối dài - VÀNG ĐEN
    149.000 149.000
    200.000200.000
    -26%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 6 pin VGA nối dài - VÀNG ĐEN

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 6 pin VGA nối dài - VÀNG ĐEN
    149.000 149.000 [Chưa bao gồm VAT]
    200.000200.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0277
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin VGA nối dài - VÀNG ĐEN
    149.000 149.000
    200.000200.000
    -26%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 8 pin VGA nối dài - VÀNG ĐEN

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin VGA nối dài - VÀNG ĐEN
    149.000 149.000 [Chưa bao gồm VAT]
    200.000200.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0278
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin CPU nối dài - VÀNG ĐEN
    149.000 149.000
    200.000200.000
    -26%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 8 pin CPU nối dài - VÀNG ĐEN

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin CPU nối dài - VÀNG ĐEN
    149.000 149.000 [Chưa bao gồm VAT]
    200.000200.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0279
    Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - VÀNG ĐEN
    299.000 299.000
    350.000350.000
    -15%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - VÀNG ĐEN

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - VÀNG ĐEN
    299.000 299.000 [Chưa bao gồm VAT]
    350.000350.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0247
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin CPU nối dài - GREEN BLACK
    149.000 149.000
    200.000200.000
    -26%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 8 pin CPU nối dài - GREEN BLACK

    Còn hàng

    Cho vào giỏ

    Còn hàng
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin CPU nối dài - GREEN BLACK
    149.000 149.000 [Chưa bao gồm VAT]
    200.000200.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0245
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin VGA nối dài - GREEN BLACK
    149.000 149.000
    200.000200.000
    -26%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 8 pin VGA nối dài - GREEN BLACK

    Còn hàng

    Cho vào giỏ

    Còn hàng
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin VGA nối dài - GREEN BLACK
    149.000 149.000 [Chưa bao gồm VAT]
    200.000200.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0246
    Dây nguồn bọc lưới 6 pin VGA nối dài - GREEN BLACK
    149.000 149.000
    200.000200.000
    -26%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 6 pin VGA nối dài - GREEN BLACK

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 6 pin VGA nối dài - GREEN BLACK
    149.000 149.000 [Chưa bao gồm VAT]
    200.000200.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0244
    Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - GREEN BLACK
    299.000 299.000
    350.000350.000
    -15%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - GREEN BLACK

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - GREEN BLACK
    299.000 299.000 [Chưa bao gồm VAT]
    350.000350.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0243
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin CPU nối dài - TRẮNG ĐỎ
    149.000 149.000
    200.000200.000
    -26%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 8 pin CPU nối dài - TRẮNG ĐỎ

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin CPU nối dài - TRẮNG ĐỎ
    149.000 149.000 [Chưa bao gồm VAT]
    200.000200.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0241
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin VGA nối dài - TRẮNG ĐỎ
    149.000 149.000
    200.000200.000
    -26%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 8 pin VGA nối dài - TRẮNG ĐỎ

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin VGA nối dài - TRẮNG ĐỎ
    149.000 149.000 [Chưa bao gồm VAT]
    200.000200.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0240
    Dây nguồn bọc lưới 6 pin VGA nối dài - TRẮNG ĐỎ
    149.000 149.000
    200.000200.000
    -26%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 6 pin VGA nối dài - TRẮNG ĐỎ

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 6 pin VGA nối dài - TRẮNG ĐỎ
    149.000 149.000 [Chưa bao gồm VAT]
    200.000200.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0242
    Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - TRẮNG ĐỎ
    299.000 299.000
    350.000350.000
    -15%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - TRẮNG ĐỎ

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - TRẮNG ĐỎ
    299.000 299.000 [Chưa bao gồm VAT]
    350.000350.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0255
    Dây nguồn bọc lưới 6 pin VGA nối dài - CAM ĐEN
    149.000 149.000
    200.000200.000
    -26%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 6 pin VGA nối dài - CAM ĐEN

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 6 pin VGA nối dài - CAM ĐEN
    149.000 149.000 [Chưa bao gồm VAT]
    200.000200.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0254
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin VGA nối dài - CAM ĐEN
    149.000 149.000
    200.000200.000
    -26%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 8 pin VGA nối dài - CAM ĐEN

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin VGA nối dài - CAM ĐEN
    149.000 149.000 [Chưa bao gồm VAT]
    200.000200.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • Dây nguồn bọc lưới 8 pin CPU nối dài - Đỏ Đen
    120.000 120.000 [Chưa bao gồm VAT]
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  •  
    Bộ cáp nguồn nối dài Led RGB
    1.260.000 1.260.000
    An Phat PC Modding Bộ cáp nguồn nối dài Led RGB

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Bộ cáp nguồn nối dài Led RGB
    1.260.000 1.260.000 [Chưa bao gồm VAT]
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    bộ cáp nguồn bọc lưới màu sắc tùy chọn.
    có tích hợp thêm bộ cáp led RGB có thể điều khiển màu bằng điều khiển.
    trọn bộ gồm : 1 cáp 24p- 1 cáp 8p cpu- 2 cáp 8p vga.

    sản phẩm được nhận đặt hàng theo yêu cầu về màu sắc và số lượng cáp.
  • ID: TNNU0249
    Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - Trắng Đen
    299.000 299.000
    350.000350.000
    -15%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - Trắng Đen

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - Trắng Đen
    299.000 299.000 [Chưa bao gồm VAT]
    350.000350.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • Dây nguồn bọc lưới 8 pin CPU nối dài - Trắng Đen
    120.000 120.000 [Chưa bao gồm VAT]
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0251
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin vga nối dài - Trắng Đen
    149.000 149.000
    200.000200.000
    -26%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 8 pin vga nối dài - Trắng Đen

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 8 pin vga nối dài - Trắng Đen
    149.000 149.000 [Chưa bao gồm VAT]
    200.000200.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0250
    Dây nguồn bọc lưới 6 pin VGA nối dài - Trắng Đen
    149.000 149.000
    200.000200.000
    -26%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 6 pin VGA nối dài - Trắng Đen

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 6 pin VGA nối dài - Trắng Đen
    149.000 149.000 [Chưa bao gồm VAT]
    200.000200.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  • ID: TNNU0253
    Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - CAM ĐEN
    299.000 299.000
    350.000350.000
    -15%
    An Phat PC Modding Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - CAM ĐEN

    Liên hệ

    Cho vào giỏ

    Hết hàng
    Dây nguồn bọc lưới 24 pin nối dài - CAM ĐEN
    299.000 299.000 [Chưa bao gồm VAT]
    350.000350.000
    Bảo hành:
    Kho hàng: Liên hệ
    Mô tả tóm tắt:
    cable sleeve cao cấp :
    - lõi dây điện hitachi, foxconn, korea
    - đầu cos kim loại chất lượng cao, mạ gold của đài loan.
    - Đầu nhựa jmt chất lượng cao cấp nhất của đài loan
    - Lưới bọc m-box sleeve chất lượng cao, độ đan lưới dày khít.
    - Cáp cong đều đẹp tự nhiên, giữ form tạo dáng tốt.
  •  
    Modding - Giá đỡ VGA
    190.000 190.000
    An Phat PC Modding Modding - Giá đỡ VGA

    Còn hàng

    Cho vào giỏ

    Còn hàng
    Modding - Giá đỡ VGA
    190.000 190.000 [Đã bao gồm VAT]
    Bảo hành:
    Kho hàng: Số 49 Thái Hà - Đống Đa - Hà Nội
    Mô tả tóm tắt:
    Nhiều chiếc card đồ họa cao cấp rất nặng và hay bị trĩu / xệ / cong xuống khiến cảm giác người dùng không an tâm về sản phẩm.Về thực tế lâu dài thì chân PCIexpress của sản phẩm card đồ họa chịu đựng trọng lượng lớn cũng không tốt cho độ bền sản phẩm. Nay APC Modding có giải pháp là sản phẩm giá đỡ VGA.

    - Giá đỡ VGA vừa có tác dụng nâng đỡ VGA vừa để trang trí trong case.

    - các mã sản phẩm: RAZER (TNNU0348)-MSI GAMING (TNNU0342-TNNU0343) - gigabyte G1 (TNNU0339)-gigabyte AORUS(TNNU0340) -OVERWWATCH (TNNU0344)-LIÊN MINH HUYỀN THOẠI (TNNU0347)-game CSGO (TNNU0349)-DOTA 2(TNNU0341)-ASUS STRIX(TNNU0345)-ASUS ROG (TNNU0346)
1 2 Next

Hãng sản xuất

Sản phẩm đã xem